Übersetzungen von Axel Plantiko: Stories und Artikel

Amazon
  

Axel Plantiko
  W.J. Maryson
  Nachwort (2006) (D) (Nachwort)
   (NL)
  W.J. Maryson
    Die Türme von Romander (F)
    Bastei-Lübbe Fantasy, 20540
    3-404-20540-5

 
Amazon
  

Axel Plantiko
  W.J. Maryson
  Nachwort (2007) (D) (Nachwort)
   (2004) (NL)
  W.J. Maryson
    Der Herr der Tiefe (F)
    Bastei-Lübbe Fantasy, 20558
    978-3-404-20558-5