Übersetzungen von Karen Nölle: Bücher

Amazon
  

Karen Nölle, Hans-Ulrich Möhring
  Ursula K. LeGuin
  Erdsee (C) (2020) (D) (F) (?)
  A Wizard of Earthsea / The Tombs of Atuan / The Farthest Shore (1990) (US)
  Fischer Tor, 70405: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2018)
  592 S., ISBN: 978-3-596-70405-7

 
Amazon
  

Hans-Ulrich Möhring, Karen Nölle
  Ursula K. LeGuin
  Erdsee - Die zweite Trilogie (C) (2021) (D) (F) (?)
   (US)
  Fischer Tor, 70406: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  752 S., ISBN: 978-3-596-70406-4

 
Amazon
  

Karen Nölle
  Ursula K. LeGuin
  Freie Geister (2017) (D) (SF) (?)
  The Dispossessed (1974) (US)
  Fischer Tor, 3535: 1. Aufl. (PB) (NÜ)
  432 S., ISBN: 978-3-596-03535-9

 
Amazon
  

Karen Nölle
  Ursula K. LeGuin
  Grenzwelten (C) (2022) (D) (SF) (?)
  The Word For World is Forest / The Telling (US)
  Fischer Tor, 70578: 1. Aufl. (PB) (NÜ)
  400 S., ISBN: 978-3-596-70578-8

 
Amazon
  

Karen Nölle
  Ursula K. LeGuin
  Die linke Hand der Dunkelheit (2023) (D) (SF) (?)
  The Left Hand of Darkness (1969) (US)
  Fischer Tor, 70712: 1. Aufl. (PB) (NÜ)
  352 S., ISBN: 978-3-596-70712-6