Übersetzungen von Kai Kilian: Bücher

Amazon
  

Hermann Kothe, Kai Kilian
  Thomas Morus
  Utopia (2009) (D) (SF)
  Utopia (1516) (E)
  Anaconda Allgemeine Reihe, 367: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2007)
  160 S., ISBN: 978-3-86647-367-6