Übersetzungen von Lisa Jota: Bücher

Amazon
  

Lisa Jota
  L. Ron Hubbard
  Geheimnis enthüllt (1987) (D) (SF)
  Battlefield Earth: A saga of the year 3000 (1984) (US)
  New Era: 1. Aufl. (HC) (DE)
  527 S., ISBN: 87-7336-488-6

 
Amazon
  

Lisa Jota
  L. Ron Hubbard
  Menschheit in Gefahr (1986) (D) (SF)
  Battlefield Earth: A saga of the year 3000 (1982) (US)
  New Era: 1. Aufl. (HC) (DE)
  442 S., ISBN: 87-7336-398-7

 
Amazon
  

Lisa Jota
  L. Ron Hubbard
  Die Vergeltung (1993) (D) (SF)
  Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (1988) (US)
  New Era: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1988)
  368 S., ISBN: 3-929284-02-2

 
Amazon
  

Lisa Jota
  L. Ron Hubbard
  Die Vergeltung (1988) (D) (SF) (?)
  Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (1988) (US)
  New Era: 1. Aufl. (HC) (DE)
  368 S., ISBN: 87-7336-490-8