Übersetzungen von Aimee De Bruyn Ouboter: Bücher

Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Christopher Golden (Hrsg.)
  Leckerbissen (2019) (D) (SF) (?)
   (US)
  Golkonda Allgemeine Reihe, 188: 1. Aufl. (HC) (DE)
  350 S., ISBN: 978-3-946503-88-0

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Carrie Harris
  Freiheit & Gerechtigkeit für alle (2021) (D) (SF) (?)
  Liberty & Justice For All (US)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2412: 1. Aufl. (TB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-3-96658-412-8

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Alix E. Harrow
  Die zehntausend Türen (2021) (D) (F) (?)
  The Ten THousand Doors of January (2019) (US)
  Festa Allgemeine Reihe, 936: 1. Aufl. (HC) (DE)
  576 S., ISBN: 978-3-86552-936-7

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Endsinger (2022) (D) (F) (?)
  Endsinger (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2643: 1. Aufl. (HC) (DE)
  660 S., ISBN: 978-3-96658-643-6

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Endsinger (2022) (D) (F) (?)
  Endsinger (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2641: 1. Aufl. (TB) (DE)
  660 S., ISBN: 978-3-96658-641-2

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Kinslayer (2021) (D) (F) (?)
  Kinslayer (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2619: 1. Aufl. (HC) (DE)
  495 S., ISBN: 978-3-96658-619-1

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Kinslayer (2021) (D) (F) (?)
  Kinslayer (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2617: 1. Aufl. (TB) (DE)
  495 S., ISBN: 978-3-96658-617-7

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Last Stormdancer (2023) (D) (F) (?)
  Last Stormdancer (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2979: 1. Aufl. (HC) (DE)
  160 S., ISBN: 978-3-96658-979-6

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Last Stormdancer (2023) (D) (F) (?)
  Last Stormdancer (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2977: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 978-3-96658-977-2

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Stormdancer (2021) (D) (F) (?)
  Stormdancer (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2388: 1. Aufl. (HC) (DE)
  400 S., ISBN: 978-3-96658-388-6

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Jay Kristoff
  Stormdancer (2021) (D) (F) (?)
  Stormdancer (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2386: 1. Aufl. (TB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-3-96658-386-2

 
Amazon
  

Aimee De Bruyn Ouboter
  Shelley Parker-Chan
  She who became the Sun (2023) (D) (PH) (?)
  She Who Became the Sun (2021) (E)
  Cross Cult Allgemeine Reihe, 2279: 1. Aufl. (HC) (DE)
  512 S., ISBN: 978-3-98666-279-0

 
Amazon
  

Aimee de Bruyn Ouboter
  Dayton Ward
  Herz und Verstand (2019) (D) (SF) (?)
  Hearts and Minds (2017) (US)
  Cross Cult Star Trek Next Gen., 15: 1. Aufl. (TB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-3-86425-874-9

 
Amazon
  

Aimee de Bruyn Ouboter
  Dayton Ward
  Vorhandenes Licht (2020) (D) (SF) (?)
  Available Light (2019) (US)
  Cross Cult Star Trek Next Gen., 16: 1. Aufl. (TB) (DE)
  380 S., ISBN: 978-3-96658-073-1