Erscheinungsjahr 1961 - Art. oder Red.

    

Gert Achenbach
  Dimidium facti, qui coepit, habet! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Gert Achenbach
  Gott und Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Forrest J. Ackerman
  Der letzte Page (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (US)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Forrest J. Ackerman
  Nachruf auf Eden Phillpotts (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 13 (SP)
    Privatdruck SF Times, 13
 

 
    

Forrest J. Ackerman
  Nachruf auf Ernest Thesinger (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 13 (SP)
    Privatdruck SF Times, 13
 

 
    

Manfred Alex
  Beaumont, Nightride / The Hunger (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Manfred Alex
  Boucher (H), A Treasury of Great SF (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Manfred Alex
  Brown, Nightmares and Geezenstacks (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Manfred Alex
  Die fannische Potenz (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Manfred Alex
  Fast, The Edge of Tomorrow (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Manfred Alex
  Fitzgibbon, When the Kissing Had to Stop (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Manfred Alex
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Manfred Alex
  Serling, More Stories From the Twilight Zone (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Manfred Alex
  Über Richard Matheson (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Manfred Alex
  Vidal, Messiah (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Hans Joachim Alpers
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Hans Joachim Alpers
  Das Dorf der Verdammten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Hans Joachim Alpers
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Anonym
  Austria Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Anonym
  Austria Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Anonym
  Betrifft: TAFF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Anonym
  Fotoseite (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Anonym
  Fotoseite (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Anonym
  Die Geschichte der L.A. Science Fantasy Society (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Anonym
  Gott und Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Anonym
  Gruppenbericht vom 13.10.61 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Anonym
  Gruppenbericht vom 29.09.61 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Anonym
  Hannoversche Geschichte (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Anonym
  Hier spricht die SF-Gruppe Coburg (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Anonym
  In den Krallen der Venus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Anonym
  Kurzgeschichten-Wettbewerb (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Anonym
  Kurznachrichten aus dem Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Anonym
  Kurznachrichten aus dem Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Anonym
  Kurznachrichten aus dem Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Anonym
  Kurznachrichten aus dem Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Anonym
  Lexikon (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Anonym
  Das Lexikon (5) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Anonym
  Man spricht darüber (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Anonym
  MRU-Filmspiegel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Anonym
  MRUs großes Horrorskop (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Anonym
  Na sowas! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Anonym
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Jürgen Molthof (Hrsg.)
    Stunk 1 (SP)
    Privatdruck Stunk, 1
 

 
    

Anonym
  Nachrichten aus dem Erich Pabel Verlag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 18 (SF)
    Transgalaxis, 18
 

 
    

Anonym
  Nachruf auf Jürgen Molthof (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Anonym
  Nachruf auf Jürgen Molthof (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Anonym
  Neutronenschild gegen Atomraketen? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Anonym
  Oben und unten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Anonym
  Physikalisches Silbenrätsel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Anonym
  Planetoid 2 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Anonym
  Projekt Saturn (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Anonym
  Protokoll Generalversammlung SFC Saar 1961 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Anonym
  Simak, Das Tor zur anderen Welt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Anonym
  Smith, Die Sonnen-Ingenieure (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Anonym
  Sucht und Sammler (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Anonym
  Vereinschronik der SFGH (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Anonym
  Wichtiges und unwichtiges von der Redaktion (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Anonym ("FS")
  Cooper, Aufstand der Roboter (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Anonym ("FS")
  Moore, Wir im Weltall (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Anonym ("FS")
  Sterling, Überfall aus fremder Dimension (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Anonym (Nero)
  Conventions in Old Germany (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 18 (SP)
    Privatdruck SF Times, 18
 

 
    

Claus Armann
  Kosmische Strahlung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Fritz Baade
  Die Reise ins All: Die Erde ist wichtiger als der Mond (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

Heinz A. Bachmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Heinz A. Bachmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Ad Astra! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Clubabend der Gesellschaft für Interplanetarik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Leserbrief #2 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Schrei, wenn der Tingler kommt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Skelett suche deine Seele (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Square (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Fritz G. Bachtrögler
  Square (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Jörn-Dieter Bandermann
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jörn-Dieter Bandermann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Jörn-Dieter Bandermann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Jörn-Dieter Bandermann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Achim Bay
  Von der menschlichen Unerfahrbarkeit Gottes (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Ken Beale
  Film, Bühne und TV - Das Beste von 1960 (1) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 13 (SP)
    Privatdruck SF Times, 13
 

 
    

Ken Beale
  Film, Bühne und TV: Das Beste im Jahre 1960 (2) (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (E)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Arnulf Bechmann
  Die Raketenlücke (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Arnulf Bechmann
  Trans-Europäischer Fan Fundus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

John Berry
  Westwärts Ho (2): Berry und die Schaben (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

John Berry
  Westwärts Ho (3): Das Kloster (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

John Berry
  Westwärts HO (4): Die Futurians (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

John Berry
  Westwärts Ho (5): Die Gruppe in Washington (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

John Berry
  Westwärts Ho (6): Pfirsiche in Pennsylvanien (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

John Berry
  Westwärts Ho (7): Ein Tag mit Dean R. Grennell (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

John Berry
  Westwärts Ho (8): Berry trifft Bob Bloch (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Karl-Heinz Biege
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Karl-Heinz Biege
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Karl-Heinz Biege
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Karl-Heinz Biege
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Karl-Heinz Biege
  Leserbrief #2 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Karl-Heinz Biege
  Mythopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Karl-Heinz Biege
  Mythopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Otto Binder
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Aus den Heftverlagen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 23 (SF)
    Transgalaxis, 23
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Letzte Meldungen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 23 (SF)
    Transgalaxis, 23
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Der SF-Con 1961 in Bad Homburg (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 18 (SF)
    Transgalaxis, 18
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Der SF-Con 1961 in Bad Homburg (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 19 (SF)
    Transgalaxis, 19
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Der SF-Con 1961 in Bad Homburg (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 20 (SF)
    Transgalaxis, 20
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Vermischtes (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 23 (SF)
    Transgalaxis, 23
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Vorwort (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 21 (SF)
    Transgalaxis, 21
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Vorwort (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
    Transgalaxis 22 (SF)
    Transgalaxis, 22
 

 
    

Egbert Blechschmidt
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Egbert Blechschmidt
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Burkhard Blüm
  270 zum SeaCon (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 18 (SP)
    Privatdruck SF Times, 18
 

 
    

Burkhard Blüm
  Amazing 1961/10 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Burkhard Blüm
  Anderson, Die Menschheit sucht Asyl (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 18 (SP)
    Privatdruck SF Times, 18
 

 
    

Burkhard Blüm
  Anderson, Hüter der Zeiten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Anderson, Rebellion auf der Venus (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Anderson, Schach dem Unbekannten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Berlinfahrt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 4 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 4
 

 
    

Burkhard Blüm
  Der Bote aus dem All (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 22 (SP)
    Privatdruck SF Times, 22
 

 
    

Burkhard Blüm
  Brunner, Put Down This Earth (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Brunner, Put Down This Earth (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

Burkhard Blüm
  Bulmer, Forschungskreuzer Saumarez (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 18 (SP)
    Privatdruck SF Times, 18
 

 
    

Burkhard Blüm
  Bulmer, Verbotene Welten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Chetwynd-Hayes, Der ewige Kreis (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

Burkhard Blüm
  Clark Ashton Smith starb mit 68 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Burkhard Blüm
  Clarke, Die andere Seite des Himmels (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Burkhard Blüm
  Conventions in Old Germany (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Burkhard Blüm
  Darlton, Der Gedankenleser (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Burkhard Blüm
  Darlton, Rückkehr verboten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Burkhard Blüm
  De Camp/Miller, Die neuen Herrscher (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Dolezal, Festung Sonnensystem (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Dolezal, Raumfahrt - Traumfahrt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Burkhard Blüm
  Einführung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 5 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 5
 

 
    

Burkhard Blüm
  Europäischer SF Kongreß Stellaris - Eurotopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 13 (SP)
    Privatdruck SF Times, 13
 

 
    

Burkhard Blüm
  Fantastic 1961/10 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Fantastic 1961/12 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Burkhard Blüm
  Franke, Das Gedankennetz (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Franke, Der Orchideenkäfig (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Galaxy 1961/11 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 18 (SP)
    Privatdruck SF Times, 18
 

 
    

Burkhard Blüm
  Galaxy 1961/12 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Burkhard Blüm
  Geschichte des Gerfandoms (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

Burkhard Blüm
  Grinell, Entscheidung (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Burkhard Blüm
  Heinlein, Ein Doppelleben im Kosmos (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Heinlein, Starship Troopers (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 22 (SP)
    Privatdruck SF Times, 22
 

 
    

Burkhard Blüm
  Henderson, Pottage (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Burkhard Blüm
  Henderson, Wo ist unsere Welt? (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 22 (SP)
    Privatdruck SF Times, 22
 

 
    

Burkhard Blüm
  Holly, Der geheimnisvolle Fremde (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Koch, Ozeano der Wasserplanet (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Burkhard Blüm
  Leitartikel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Lem, Vorstoß zum Abendstern (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Burkhard Blüm
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Burkhard Blüm
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Burkhard Blüm
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Burkhard Blüm
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Burkhard Blüm
  Literarische Abteilung des SFCD: Buch-Test - Kommentar (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Mahr, Der Blaustern-Fürst (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Mahr, Die Milliardenstadt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Burkhard Blüm
  Mailer, Ordnungszahl 201 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Maine, Counter-Psych (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Maine, Heimweh nach der Erde (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Burkhard Blüm
  Malepartus 1 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Burkhard Blüm
  Malepartus 2 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Burkhard Blüm
  Malepartus 3 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Burkhard Blüm
  Malepartus 5 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  7 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Burkhard Blüm
  Mann (H), Teleskop 19 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Burkhard Blüm
  Meine bescheidene Meinung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Burkhard Blüm
  Meine unbescheidene Meinung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

Burkhard Blüm
  Meine unbescheidene Meinung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Burkhard Blüm
  Möbus, Macht und Menschlichkeit in der Utopie des Thomas Morus (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 22 (SP)
    Privatdruck SF Times, 22
 

 
    

Burkhard Blüm
  Neroica (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Burkhard Blüm
  Neue Bücher (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 11 (SP)
    Privatdruck SF Times, 11
 

 
    

Burkhard Blüm
  Neue Bücher (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Neue Bücher (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Neue Bücher (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Burkhard Blüm
  New Worlds 112 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Offener Brief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Molthof (Hrsg.)
    Stunk 1 (SP)
    Privatdruck Stunk, 1
 

 
    

Burkhard Blüm
  Orwell, 1984 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 18 (SP)
    Privatdruck SF Times, 18
 

 
    

Burkhard Blüm
  OsterCon der BSFA in Harrogate (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Oyez, oyez, oyez! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Burkhard Blüm
  Pohl/Kornbluth, Die letzte Antwort (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Die Psycho-Analyse des Pinkelns (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 5 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 5
 

 
    

Burkhard Blüm
  Rand, Anthem (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Regeln und Vorschriften für künftige HUGOs (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Burkhard Blüm
  Rome, The Game (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Burkhard Blüm
  Roshwald, Level Seven (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Burkhard Blüm
  SF Adventures 20 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Burkhard Blüm
  SF Adventures 21 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Burkhard Blüm
  Simak, Das Tor zur anderen Welt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Burkhard Blüm
  Simak, Tod aus der Zukunft (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

Burkhard Blüm
  Smith, Die Sonneningenieure (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Burkhard Blüm
  Tillich, Politische Bedeutung der Utopie im Leben der Völker (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Der tote Punkt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Burkhard Blüm
  Der tote Punkt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 5 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 5
 

 
    

Burkhard Blüm
  Über die Meinung anderer und ein Interview während des HomCons (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Van Vogt, Das Absolutum (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Van Vogt, Der Zauberer von Linn (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

Burkhard Blüm
  Van Vogt, Weltraum-Expedition der Space Beagle (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Burkhard Blüm
  Vance, Magarak - Planet der Hölle (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 12 (SP)
    Privatdruck SF Times, 12
 

 
    

Burkhard Blüm
  Voltaire, Romane und Erzählungen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Burkhard Blüm
  Was ich dazu meine (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Burkhard Blüm
  West, The Bird of Time (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Burkhard Blüm
  Williams, The Day They H-Bombed Los Angeles (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 22 (SP)
    Privatdruck SF Times, 22
 

 
    

Burkhard Blüm
  Zu FAN 4 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 4 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 4
 

 
    

Burkhard Blüm
  Zur Bewertung von Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 4 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 4
 

 
    

Burkhard Blüm
  Zur Bewertung von Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 5 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 5
 

 
    

Burkhard Blüm
  Zur Einführung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 4 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 4
 

 
    

Burkhard Blüm
  Der zweite tote Punkt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Burkhard Blüm
  Der zweite tote Punkt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 5 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 5
 

 
    

Herbert R. Bodenschatz
  Krieg im Weltenraum (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Max Born
  Die Reise ins All: Wenn die Vernunft versagt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

Ray Bradbury
  Interview mit Ray Bradbury (1961) (D) (Interview)
   (1959) (US)
  Ü: Thomas Schlück
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Dieter Braeg
  Fankurzgeschichten aber wie? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Dieter Braeg
  Gibt es Ziele im Fandom? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Dieter Braeg
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Dieter Braeg
  Stirbt die amerikanische SF? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Karl Braun
  Der phantastische Roman (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 1 (SF)
    Privatdruck Anabis, 1
 

 
    

Karl Braun
  Der phantastische Roman (2) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Wolfgang Breivogel
  Bericht der Geschäftsführung über das Geschäftsjahr vom 1.6.1960 bis 31.5.1961 und Rechnungsabschluß (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Wolfgang Breivogel
  Bilanz zum 31.5.1961 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Wolfgang Breivogel
  Mein Freund Freddy traf kürzlich... (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Wolfgang Breivogel, Paul A. Pradel
  Satzung der Stellaris SSFI (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Wolfgang Breivogel
  Wie sollen wir einen Con finanzieren... (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Herbert H. Bruneder
  Hallo! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Herbert H. Bruneder
  Das Reaktorzentrum Seibersdorf (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Carlos
  Archäologische Utopie (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Carlos
  Die Atalanes vor und nach der Sintflut (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Carlos
  Die Zeit vor der Sintflut (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Carlos
  Die Zeit vor der Sintflut (2) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Terry Carr
  Gott und Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (1958) (US)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Dieter Clemens
  Von Fans und anderen Tieren (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Dieter Clemens
  Von Fans und anderen Tieren (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 5 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 5
 

 
    

Dieter Clemens
  War Adam der erste Fan? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Chuck Devine
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Chuck Devine
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Chuck Devine
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Robert Dietz
  Der Science Fiction Film (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Heinz von Diringshofen
  Die Reise ins All: Wir dürfen nicht abseits stehen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

Hans Dittgen
  A.R.T. (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Hans Dittgen
  Arbeitskreis Raketen-Technik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Hans Dittgen
  Arbeitskreis Raketen-Technik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Hans Dittgen
  Arbeitskreis Raketen-Technik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Hans Dittgen
  Archäologische Utopie (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Hans Dittgen
  Fandom an der Saar - wo ist es? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Hans Dittgen
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Hans Dittgen
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Hans Dittgen
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Hans Dittgen
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Hans Dittgen
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Hans Dittgen
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Hans Dittgen
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

J. Forester Eckman
  Bekannte Stücke des Fantalands (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (US)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Günter Ehlert
  Von Fantasy und Nonsense (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Michel Ehrwein
  SF-Fandom in Frankreich (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (F)
  Ü: Franz Solcher
  2 S.
  Helmut Klemm, Rüdiger Gosejacob (Hrsg.)
    The Bug Eye 6 (SF)
    Privatdruck Bug Eye, 6
 

 
    

Rainer Eisfeld
  Nicht-literarisches (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Rainer Eisfeld
  Van Vogt, Das Absolutum (1961) (D) (Rezension)
  2 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 14 (SP)
    Privatdruck SF Times, 14
 

 
    

Manfred Engel
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Walter Ernsting
  Ist uns damit geholfen? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Walter Ernsting
  Die kritiklose Kritik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Walter Ernsting
  Die kritiklose Kritik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Walter Ernsting
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Walter Ernsting
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Walter Ernsting
  Nebenbei bemerkt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Walter Ernsting
  Wir sind keine Genies (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Walter Ernsting
  Wirklichkeit und Traum - oder umgekehrt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Horst Evermann
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Siegfried Ewert
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Siegfried Ewert
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Klaus Eylmann
  Drahtloser Weltuntergang (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Klaus Eylmann
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Klaus Eylmann
  Freies Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Burkhard Ziegert (Hrsg.)
    Transatlantic (SP)
    Privatdruck Transatlantic
 

 
    

Klaus Eylmann
  Kritik an der Kritik der Kritik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Klaus Eylmann
  Kumming (H), MRU 28 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Klaus Eylmann (Hrsg.)
    Goshoboyoboy 24 (SP)
    Privatdruck Goshoboyoboy, 24
 

 
    

Klaus Eylmann
  Margeit (H), ALL 1 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Klaus Eylmann (Hrsg.)
    Goshoboyoboy 24 (SP)
    Privatdruck Goshoboyoboy, 24
 

 
    

Klaus Eylmann
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Klaus Eylmann (Hrsg.)
    Goshoboyoboy 23 (SP)
    Privatdruck Goshoboyoboy, 23
 

 
    

Klaus Eylmann
  Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Klaus Eylmann (Hrsg.)
    Goshoboyoboy 24 (SP)
    Privatdruck Goshoboyoboy, 24
 

 
    

Klaus Eylmann
  SF-Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Klaus Eylmann
  Thadewald (H), Sol 23 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Klaus Eylmann (Hrsg.)
    Goshoboyoboy 24 (SP)
    Privatdruck Goshoboyoboy, 24
 

 
    

Klaus Eylmann
  Von der Waterkant zum Rhein (1) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Klaus Eylmann (Hrsg.)
    Goshoboyoboy 23 (SP)
    Privatdruck Goshoboyoboy, 23
 

 
    

Klaus Eylmann
  Von der Waterkant zum Rhein (2) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Klaus Eylmann (Hrsg.)
    Goshoboyoboy 24 (SP)
    Privatdruck Goshoboyoboy, 24
 

 
    

Klaus Eylmann
  Wie ich es sehe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Klaus Eylmann
  Wie ich es sehe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Klaus Eylmann
  Wie ich es sehe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Klaus Eylmann
  Wie ich es sehe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Herbert W. Franke
  Der 2. große internationale Preis des SF-Romans (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Herbert W. Franke
  Zur Bewertung von Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Herbert W. Franke
  Zur Bewertung von Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm
    Malepartus 5 (C) (SP)
    Privatdruck Malepartus, 5
 

 
    

Herbert W. Franke
  Zur Bewertung von Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 15 (SP)
    Privatdruck SF Times, 15
 

 
    

Hans Franzke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Hans Franzke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Hans Franzke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Hans Franzke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Hans Franzke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Adolf Fritsch
  Diskussion: Ziele des SF-Fandoms (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Ingrid Fritzsch
  Aufruf an alle Fan-Zeichner und Malkünstler (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Ingrid Fritzsch
  Bericht aus den USA (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Ingrid Fritzsch
  Trip zum PittCon (1961) (D) (Art. oder Red.)
  7 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Heinz P. Fröhlich
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Heinz P. Fröhlich
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Heinz P. Fröhlich
  Quo Vadis, SF? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Heinz J. Galle
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Heinz J. Galle
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Heinz J. Galle
  Ist Fandom nur ein Hobby? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Heinz J. Galle
  Jünger, Heliopolis (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Heinz J. Galle
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Heinz J. Galle
  Luxusausgabe contra Taschenbuch (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Heinz J. Galle
  Neher, Menschen zwischen den Planeten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Heinz J. Galle
  Weltraummystik und Milchstraßenimperialismus: NDR, 30.6.61, 22:15 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Helmut Gebhard
  Einen Moment bitte, lieber Leser! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Helmut Gebhard
  Das Urteil (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Rolf C. Gindorf
  Cocktail (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Rolf C. Gindorf
  Cocktail (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Rolf C. Gindorf
  Doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann (1961) (D) (Vorwort)
  3 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Rolf C. Gindorf
  FIJAGH is a Way of Life (1961) (D) (Art. oder Red.)
  13 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Rolf C. Gindorf
  Gegen den Terror der Seriosität (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Rolf C. Gindorf
  Quo vadis, Fandom? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Siegfried Gmeinder
  Gott und SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Siegfried Gmeinder
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Siegfried Gmeinder
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Thea Grade
  Fandom is obnly a Goddam Hobby (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Thea Grade
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Thea Grade
  Gott und Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Thea Grade
  Ol' Shattering Molly (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Thea Grade
  Der zweite nordwestdeutsche MiniCon (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Helmut G. Grob
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Helmut G. Grob
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Welf Heinrich Hannover
  Die Reise ins All: Gemeinsam forschen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

Jürgen Hantelmann
  Butler, Erewhon (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Jürgen Hantelmann
  Farrere, Das Geheimnis der Lebenden (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Jürgen Hantelmann
  Sensation aus Moskau: Drahtlose Versorgung mit Strom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jürgen Hantelmann
  Die utopische Literatur in Buchgemeinschaften (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Rolf U. Harder
  Einleitung zur Rubrik Fanzine-Besprechungen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Rolf U. Harder
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Rolf U. Harder
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Rolf U. Harder
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Rolf U. Harder
  Sol 28 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Rolf U. Harder
  Vejchar (H), Hypersquare (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Rolf U. Harder
  Zippe (H), Pioneer 7 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Inge Hartmann
  Beherrschen wir die Zeit oder sie uns? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Inge Hartmann
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Inge Hartmann
  Der Durchschnitts- (und Überdurchschnitts-)mensch und das Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Inge Hartmann
  Die ich rief, die Geister (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Inge Hartmann
  Eine Lanze für die Autoren (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Inge Hartmann
  Leserbrief: Reaktion auf Scheers Leitartikel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Inge Hartmann
  SerCon - Fan oder Fannisch - Fan? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

Inge Hartmann
  Van Vogt, Das Absolutum (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Inge Hartmann
  Wer sagte da eben was von Demokratie? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Helmut Herdt
  Arbeitskreis für Raketen-Technik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Helmut Herdt
  Clubnachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Helmut Herdt
  Clubnachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Helmut Herdt
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Helmut Herdt
  Erfolgreiche Satellitenstarts 1960 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Helmut Herdt
  Die Filmecke (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Helmut Herdt
  Die Filmecke: Krieg im Weltenraum (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Helmut Herdt
  Geheimnisvolle Kräfte als Wissenschaft (2) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Helmut Herdt
  Geheimnisvolle Kräfte als Wissenschaft (3) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Helmut Herdt
  Kommentar zu den Reaktionen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Helmut Herdt
  Leitartikel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Helmut Herdt
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Helmut Herdt
  Nachruf auf Jürgen Molthof (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Helmut Herdt
  Redaktionswechsel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Helmut Herdt
  Scheer, Die Großen in der Tiefe (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Helmut Herdt
  Tonbandfreunde (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Helmut Herdt
  Die utopische Leinwand (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Helmut Herdt
  Wichtiges in Kürze (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Helmut Herdt
  Wo bleibst Du - Rache? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

W.M. Herrmann
  Von Kepler bis zur Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 3 (SF)
    Privatdruck All, 3
 

 
    

Ekkehard Hieronimus
  Gott und Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Michael J. Higatsberger
  Warum Atomforschung in Seibersdorf (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Andreas Hornfeldt
  Spiel mit dem Feuer (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Mary Hottinger
  Apologia horroris (1961) (D) (Vorwort)
  Apologia horroris (E)
  Ü: Peter Naujack
  11 S.
  Mary Hottinger (Hrsg.)
    Panik (HO)
    Diogenes
 

 
    

Karl-Heinz Jakubeit
  Galaxis könnte wieder da sein (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Karl-Heinz Jakubeit
  Galaxis könnte wieder da sein (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 3 (SF)
    Privatdruck All, 3
 

 
    

Karl-Heinz Jakubeit
  Science Fiction Omnibus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Ekkehard Jecht
  Kybernetisches (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Ben Kaalen
  Fernmeldesatelliten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Ben Kaalen
  Unsere Sonne (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Ben Kaalen
  Wußten Sie schon? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Helmuth Kaiser
  Autocratic M.u.f. of Carinthia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Helmuth Kaiser
  Autocratic M.u.f. of Carinthia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Helmuth Kaiser
  Autocratic M.u.f. of Carinthia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Helmuth Kaiser
  Gott und SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Helmuth Kaiser
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Franz Kalwach
  Unsere Heimat: Terra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Tony Kelly
  Allan Bartlett Shepard (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Tony Kelly
  Enos (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Tony Kelly
  Gagarin (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Tony Kelly
  Krieg im Weltenraum (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Tony Kelly
  Man steht am Video-Schirm (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Tony Kelly
  Man steht am Video-Schirm (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Tony Kelly
  Man steht am Video-Schirm (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Tony Kelly
  Man steht am Video-Schirm (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Tony Kelly
  Project Mercury (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Tony Kelly
  Das rote Telefon - Alarm! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Tony Kelly
  Seelenwanderung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Tony Kelly
  Seelenwanderung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Tony Kelly
  Seelenwanderung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Tony Kelly
  Seelenwanderung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Tony Kelly
  Titow (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Tony Kelly
  Virgil I. Grissom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Tony Kelly
  Die Zeitmaschine (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Eduard Kess
  Leserbrief #2 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Ingomar von Kieseritzky
  Forschung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Anthologie 1960 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Bericht über die GV der IGWU vom 1.2.61 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Con 1961 in Bad Homburg (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Editorial (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Editorial (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Editorial (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Editorial (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Der Übersetzungsroboter (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Anton Kirchmayer jr.
  Der uralte Traum (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Walter Kirsch
  Lohnt es sich, eine Fan-Kurzgeschichte ausführlich zu kritisieren? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Eduard Klatt
  Scheer, Expedition (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Reinhard Klein
  Gefährden Schundautoren unsere Arbeit? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Reinhard Klein
  Science Fiction oder ......? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Waldemar Kleinmair
  Hier spricht die SFCD-Phonothek (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Waldemar Kleinmair, Waldemar Kumming
  SFCD-Phonothek (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Waldemar Kleinmair
  SFCD-Phonothek (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Helmut Klemm
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Helmut Klemm
  News (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Klemm, Rüdiger Gosejacob (Hrsg.)
    The Bug Eye 6 (SF)
    Privatdruck Bug Eye, 6
 

 
    

Peter Klug
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Elisabeth Koch
  Warum wir die Erde lieben! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Carola Konopatzky
  An alle SF-Zeichner des Fandoms (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

Carola B. Konopatzky
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Carola B. Konopatzky
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Carola B. Konopatzky
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Augustus Kräuselbirne
  O wie gut daß niemand weiß, daß ich ... heiß (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Augustus Kräuselbirne, Willie Woodhead
  Was einen SF-Fan besonders auszeichnet (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Anderson, Rebellion auf der Venus (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Biggle, Die Unbesiegbaren (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Bulmer, Sklaven der Tiefsee (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Chase, Der weiße Gott (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Grinnell, Entscheidung (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Perry Rhodan 1-10 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Pohl/Kornbluth, Die letzte Antwort (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Pratt, Der verdächtige Raumschiffkommandant (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Simak, Das Tor zu einer anderen Welt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Simak, Tod aus der Zukunft (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Smith, Die Sonneningenieure (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Tubb, Die Marskolonie (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Arnulf D. Krauß
  Vance, Magarak - Planet der Hölle (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Harald Kressler
  Das Eingeständnis (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Harald Kressler
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Harald Kressler
  Zigaretten, Whisky, Weiber (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Kurt Küng
  Über die Himmel hinaus! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Waldemar Kumming
  Gruppe München auf Besuch in Nürnberg (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Waldemar Kumming
  Gruppenbericht 16.12.60 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Waldemar Kumming
  In letzter Sekunde (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Waldemar Kumming
  In letzter Sekunde (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Waldemar Kumming
  MRU-Filmspiegel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Waldemar Kumming
  Reflections of a Communications Engineer (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Waldemar Kumming
  Eine tolle Sache (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Waldemar Kumming
  Veranstaltungskalender (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Mario Kwiat
  Icke hab' wat zu meckern! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Mario Kwiat
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Mario Kwiat
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Mario Kwiat
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Mario Kwiat
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Mario Kwiat
  Procontra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Mario Kwiat
  Procontra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Mario Kwiat
  Procontra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  6 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Dieter Laßmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Dieter Laßmann
  Die Sternwarte in Frankfurt / Main (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Andre Laube
  Kurze Geschichte des deutschen Fandoms (1961) (D) (Art. oder Red.)
  8 S.
  Burkhard Ziegert (Hrsg.)
    Transatlantic (SP)
    Privatdruck Transatlantic
 

 
    

Rolf W. Liersch
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Ethel Lindsay
  Das britische Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Ethel Lindsay
  Der jährliche britische SF-Con (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Nigel Lindsay
  Vom anderen Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (1955) (E)
  Ü: Dieter Braeg
  2 S.
  Jürgen Molthof (Hrsg.)
    Stunk 1 (SP)
    Privatdruck Stunk, 1
 

 
    

Kurt Luif
  Unsere Fanzines - oder Was mir nicht gefällt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Brian W. Aldiss (1961) (D) (Art. oder Red.)
  7 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Brian W. Aldiss (2) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  6 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Diskussionsbeitrag "Pointe" (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Eduard Lukschandl
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Eduard Lukschandl
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Fantasy and SF Okt. 1961 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Franke, Das Gedankennetz (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Kassandrarufe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Die Kritik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Eduard Lukschandl
  MFSF April 1961 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Eduard Lukschandl
  MFSF December 1961 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Eduard Lukschandl
  MFSF November 1961 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Eduard Lukschandl
  MFSF Sept. 1961 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Die SF-Kurzgeschichte in der Statistik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Eduard Lukschandl
  Über die Bewegung im Weltraum (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Wulf Armin Lutz
  Gott und Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Wulf Rüdiger Lutz
  Der 4-D-Mann (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Wulf Rüdiger Lutz
  Besuch auf einem kleinen Planeten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Wulf Rüdiger Lutz
  Das Dorf der Verdammten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Wulf Rüdiger Lutz
  Die Rakete zur flotten Puppe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Wulf Rüdiger Lutz
  Das Spukschloß im Spessart (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Gottlieb Mährlein
  Es braust ein Ruf wie Donnerhall (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Gottlieb Mährlein
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Helmut Magnana
  Anderson, Hüter der Zeiten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Helmut Magnana
  Cooper, Aufstand der Roboter (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Helmut Magnana
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Helmut Magnana
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Helmut Magnana
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Helmut Magnana
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Helmut Magnana
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Helmut Magnana
  Leserbrief #2 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Helmut Magnana
  Maine, Heimweh nach der Erde (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Bunt gemischtes (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Einleitung (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Einleitung (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Eylmann (H), SF-Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Jürgen Mann
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jürgen Mann
  Harder (H), Lyra 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Herdt (H), Stellaris 18 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Herdt (H), Stellaris 19 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Hermes 11 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Kumming (H), MRU 33 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Mährlein (H), Andromeda 25 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Mährlein (H), Andromeda 26 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Margeit (H), ALL 3 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Melhardt (H), Pioneer 5 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Melhardt (H), Pioneer 6 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Ohmacht (H), Sol 27 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Peschke (H), Teleskop 19 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  SerCon = seriös?? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Jürgen Mann
  Struck (H), Space Times 10 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Struck (H), Space Times 11 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Jürgen Mann
  Teleskop-Pleite (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Jürgen Mann
  Volkert (H), Asteroid 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 4 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 4
 

 
    

Jürgen Mann
  Wissenswertes aus dem Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Mann (Hrsg.)
    Teleskop-Nachrichten 6 (SP)
    Privatdruck Teleskop-Nachrichten, 6
 

 
    

Horst W. Margeit
  Etwas Neues aus dem Norden (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Horst W. Margeit
  Gesichtspunkte (1961) (D) (Vorwort)
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

Horst W. Margeit
  Gesichtspunkte (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 3 (SF)
    Privatdruck All, 3
 

 
    

Horst W. Margeit
  Gesichtspunkte (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Horst W. Margeit
  Leitartikel (1961) (D) (Vorwort)
  2 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Horst W. Margeit
  SF - Literarisches Lexikon (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Horst W. Margeit
  SF-Amateur-Literatur-Wanderpreis der Sol-Redaktionen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Horst W. Margeit
  Unter der Dusche zu lesen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  7 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Gerd Maximovic
  Die Freude am Experiment (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Gerd Maximovic
  Gaze-Egbert 1 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Gerd Maximovic
  Eine kleine Plauderei (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Gerd Maximovic
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Gerd Maximovic
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Gerd Maximovic
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Gerd Maximovic
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Gerd Maximovic
  Und nach dem Tod? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Gerd Maximovic
  Unsere erste Rakete (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Gerd Maximovic
  Das Wesen der Fans (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Aktion Wiedersich Hilfe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Axel Melhardt
  Anderson, Die Menschheit sucht Asyl (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Das argentinische Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Asteroid 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Austriafandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Axel Melhardt
  Bartlose Plaudereien (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Blüm (H), SF Times (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Blüm (H), Teleskop-Nachrichten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Bond, Lancelot Biggs' Weltraumfahrten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Brown, Nightmares and Geezenstacks (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Clarke, Die andere Seite des Himmels (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Conbericht (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Axel Melhardt
  Der Durchschnittsmensch und das Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Axel Melhardt
  Empire 1 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Empire 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Esoteric 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Der Fall Braeg (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Axel Melhardt
  FAN-Mitgliederliste (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Axel Melhardt
  Franke, Der Orchideenkäfig (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Gagarin und Shepard (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Gehässiges über die Konkurrenz (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Axel Melhardt
  Gehässiges über die Konkurrenz (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Herdt (H), Stellaris 18 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Herdt (H), Stellaris 19 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Hier spricht die Redaktion (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Humor - Gott sei Dank auch in SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Ich weine in mein Bier (1961) (D) (Vorwort)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Axel Melhardt
  Ich weine in mein Bier (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Ich weine in mein Bier (1961) (D) (Vorwort)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Axel Melhardt
  Ich weine in mein Bier! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Klemm (H), The Bug Eye 8 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Der Klub und ich (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Axel Melhardt
  Kommentar zu Beherrschen wir die Zeit oder sie uns? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Kommentar zu Diskussionsbeitrag "Pointe" (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Kumming (H), MRU 31 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Kumming (H), MRU 36,37,38 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Kwiat (H), Plehboi (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Last Words (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Axel Melhardt
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Axel Melhardt
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Axel Melhardt
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Axel Melhardt
  Lyra 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Mährlein (H), Andromeda 25 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Mährlein (H), Andromeda 26,27 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Mitgliederliste FAN (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Axel Melhardt
  Mitgliederliste FAN (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Mitgliederliste FAN (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Peschke (H), Teleskop 20 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Die Pointe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Axel Melhardt
  Rocklynne, Ring der Verdammnis (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Rump (H), Anabis 1 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Rump (H), Anabis 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Scheer, Unternehmen Stardust (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Die Seite der spitzen Zunge (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Axel Melhardt
  Die Seite der spitzen Zunge (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Axel Melhardt
  Die Seite der spitzen Zunge (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Axel Melhardt
  Sex in Fanzines (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Axel Melhardt
  SF-Fandom ohne SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Axel Melhardt
  Ein SF-Schriftsteller hat es nicht leicht! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Axel Melhardt
  Sinn - Idee (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Sol 26 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Space Times 11 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Space Times 12 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Staatsformen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  TBE 9 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Axel Melhardt
  Teleskop 19 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Axel Melhardt
  Wyndham, Kolonie im Meer? (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Otto Merk
  Bonn sagte "Ja" (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 3 (SF)
    Privatdruck All, 3
 

 
    

Sam Merwin jr.
  Den Sternen entgegen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  Star-Flight (1955) (US)
  Ü: Helmuth W. Mommers
  28 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Ulf Miehe
  Über den Wert der Sprache (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Johannes Mittenzwei
  Nachwort (1961) (D) (Nachwort)
  12 S.
  Johannes Mittenzwei (Hrsg.)
    Phantastische Weltraumfahrten (SF)
    Neues Leben
 

 
    

Carla Mötteli
  Archäologische Utopie & Quo Vadis, SF? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Carla Mötteli
  Astronomische Gesellschaft Luzern (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Carla Mötteli
  Diskussion: Ziele des SF-Fandoms (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Carla Mötteli
  Fremdwörterbuch (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Carla Mötteli
  Fremdwörterbuch (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Carla Mötteli
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Carla Mötteli
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Carla Mötteli
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Carla Mötteli
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Carla Mötteli
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Carla Mötteli
  Leserbrief zu Mythopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Carla Mötteli
  Leserbrief: Reaktion auf Scheers Leitartikel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Carla Mötteli
  Populäre Aussprüche und welche, die es noch werden wollen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Jürgen Molthof
  Bilderseite über den 1. Niederrhein-Con (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Jürgen Molthof
  Einleitung zu den Leserbriefen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Jürgen Molthof
  Fan-Plaudereien (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Jürgen Molthof
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

Jürgen Molthof
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Jürgen Molthof
  Ein Meckerfritze, dieser Molthof! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Jürgen Molthof
  Wodka, Molly, Rolf und ich (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Campbell, Das unglaubliche System (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Evans, Gefahr von Simonides IV (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Das gesunde Fandom (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Pseudonymspiegel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  St. Clair, Die Puppe aus dem Nichts (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Todesstrafe (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Van Vogt, Der Zauberer von Linn (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Helmuth W. Mommers
  Weinbaum, Experimente mit Detanol (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Erich Raphael Müller
  Was sagt die Kirche? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Heinz Müller
  Die Sternwarte (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Kurt Müller
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Friedrich A. Nachazel
  Atlantis, der verlorene Kontinent (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Friedrich A. Nachazel
  Hier spricht der "prominente Neuzugang" (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Friedrich A. Nachazel
  Kybernetik, Robotik, Semantik (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Friedrich A. Nachazel
  Schach dem Satan (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Les Nirenberg
  Die Gafiation von Lem Cole (1961) (D) (Art. oder Red.)
  The Gafiation of Lem Cole (E)
  Ü: Burkhard Blüm
  4 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Edgar Nolte
  ? (H), Hermes 12 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Blüm (H), Malepartus 1 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Blüm (H), SF-Times 8/61,10/61 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Ewert (H), Unipode 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Eylmann (H), SF-Nachrichten 13,14,15 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Harder (H), Lyra 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Herdt (H), Stellaris 19 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Kirchmayer (H), Esoteric 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Kumming (H), MRU 36,37 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Kwiat (H), Plehboi (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Mann (H), Teleskop 19,20 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Mann (H), Teleskop-Nachrichten 5,6 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Melhardt (H), Pioneer 6 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Nolte (H), Andromeda 26 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Edgar Nolte
  Struck (H), Space Times 10,11 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Jürgen Nowak
  Anderson, Hüter der Zeiten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Jürgen Nowak
  Anderson, Planet der Amazonen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Jürgen Nowak
  Asimov, Die nackte Sonne (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jürgen Nowak
  Blish, Auch sie sind Menschen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jürgen Nowak
  Calhoun, Die sechste Dimension (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Jürgen Nowak
  Charbonneau, Flucht zu den Sternen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jürgen Nowak
  Clement, Symbiose (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jürgen Nowak
  Cooper, Aufstand der Roboter (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Jürgen Nowak
  Darlton, Havarie der GNOM (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Jürgen Nowak
  Das Dorf der Verdammten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Jürgen Nowak
  Fan-Forum (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 3 (SF)
    Privatdruck All, 3
 

 
    

Jürgen Nowak
  Franke, Das Gedankennetz (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Jürgen Nowak
  Hartlaub, Bewußtsein auf anderen Sternen? (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Jürgen Nowak
  Jung, Ein moderner Mythus (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Jürgen Nowak
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Jürgen Nowak
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Jürgen Nowak
  Pauquet, Schöpfer, Weltall, Untertassen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Jürgen Nowak
  Scheer, Unternehmen Stardust (1961) (D) (Rezension)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Jürgen Nowak
  Schöpfer, Fliegende Untertassen - ja oder nein? (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Jürgen Nowak
  Shols, Stern der Verlorenen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Jürgen Nowak
  Williamson, Die Drachen-Insel (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Jürgen Nowak
  Wyndham, Wem gehört die Erde? (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Guntram Ohmacht
  ? (H), Hermes 9 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  ? (H), Magnet 5 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Ewert (H), Unipode 1 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Eylmann, Goshoboyoboy 20,21,22 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Fanzines kurz belichtet (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Fanzines kurz belichtet (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Fanzines kurz belichtet (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Herdt (H), Stellaris 15 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Kirsch (H), Future 29 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Klemm (H), The Bug Eye 6 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Kumming (H), MRU 27 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Melhardt (H), FAN 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Molthof (H), Space Times 8 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Science Fiction wird salonfähig (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Guntram Ohmacht
  Zech (H), Scorpion 2 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Wilhelm Olbrich
  FANdaisy (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Hans Peschke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Hans Peschke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Hans Peschke
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Hans Peschke
  Liegt Atlantis nicht im Atlantik? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Hans Peschke
  Teleskop in eigener Sache (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Candy F 3 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Eylmann (H), Sol 23 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Herdt (H), Stellaris 16 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Kumming (H), MRU 28 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Kumming (H), MRU 29 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Magnet 5 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Margeit (H), ALL 1 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  SF-Nytt 1 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Wolfgang Pippke
  Teleskop 16 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Robert Plank
  Science Fiction (3) (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (US)
  Ü: Franz Rottensteiner
  2 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Paul A. Pradel
  Quo Vadis, Science Fiction? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Paul A. Pradel
  Was gibt's denn Neues? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Jesco von Puttkamer
  Psychokinetik, Bezwingung der Materie (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Jesco vonon Puttkamer
  Kommentar des Übersetzers (1961) (D) (Art. oder Red.)
  10 S.
  Alfred Elton Van Vogt
    Das Absolutum (C) (SF)
    Zimmermann Balowa, 280
 

 
    

Anton Ragatzy
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Anton Ragatzy
  Science Fiction und Dichtkunst (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Siegfried Raguse
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Siegfried Raguse
  Gott und SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Siegfried Raguse
  Kwiat (H), Plehboi (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Siegfried Raguse
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Siegfried Raguse
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Siegfried Raguse
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Siegfried Raguse
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Siegfried Raguse
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Siegfried Raguse
  Mampell, Das letzte Testament (1961) (D) (Rezension)
  2 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Siegfried Raguse
  Marshall, Das Wunder des Malachias (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Siegfried Raguse
  Wells, Die Zeitmaschine (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Siegfried Raguse
  Zum Geleit (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 1 (SF)
    Privatdruck Anabis, 1
 

 
    

Siegfried Raguse
  Zum Geleit (1961) (D) (Vorwort)
  2 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Frank Redstone
  Der Dekan der SF: Robert Heinlein (1) (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Walter Reinecke
  Parapsychologischer Arbeitskreis München (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Reziful
  Gruppenbericht 09.12.60 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Bernd Rhein
  Editorial (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Bernd Rhein
  Schlagzeilen gestern und heute (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Bernd Rhein (Hrsg.)
    Empire 1 (SF)
    Privatdruck Empire, 1
 

 
    

Heinrich Richter
  Editorial (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Hans-Joachim Rieber
  Die böse Zunge (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Hans-Joachim Rieber
  Die böse Zunge (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Hans-Joachim Rieber
  Die böse Zunge (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Hans-Joachim Rieber
  Die böse Zunge (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Hans-Joachim Rieber
  Kleine Werbeblödeleien (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

K. Ritter
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Louis Roger
  Wie fischt man einen Satelliten? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Anderson, Die Menschheit sucht Asyl (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Anderson, Hüter der Zeiten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Franz Rottensteiner
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Gott und SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Heinlein, Ein Doppelleben im Kosmos (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Maine, Heimweh nach der Erde (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Die Seiten eines schüchternen Menschen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Franz Rottensteiner
  Van Vogt, Der Zauberer von Linn (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Alexander Rüstow
  Rekordsucht (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 3 (SF)
    Privatdruck All, 3
 

 
    

Gerhard Rump
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Dieter Saager
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Klaus Sage
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Raoul K. Sandra
  Gott ungleich SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Ironimus W. Sarkastojew
  Der ganz offene Brief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Horst Sasse
  Die andere Möglichkeit (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 17 (SP)
    Privatdruck SF Times, 17
 

 
    

Horst Sasse
  Eine Antwort (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Horst Sasse
  Buch-Test (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Horst Sasse
  Diskussion: Hebung des Niveaus (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Horst Sasse
  Literarische Abteilung des SFCD e.V. (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Horst Sasse
  Literarische Abteilung des SFCD: Buch-Test (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 20 (SP)
    Privatdruck SF Times, 20
 

 
    

Horst Sasse
  SFCD - Literarische Abteilung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Horst Sasse
  SFCD - Literarische Abteilung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Horst Sasse
  SFCD - Literarische Abteilung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Horst Sasse
  SFCD - literarische Abteilung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Ergebnis der SSFI-Generalversammlung vom 3.6.61 in Bad Homburg (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Liebe Freunde! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Die Verwechslung von Kritik und Beleidigung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Was soll man nun tun? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Heinrich Schirmbeck
  Milchstraßen-Imperialismus oder Weltraum-Mystik? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  20 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Thomas Schlück
  Fallengelassene Bemerkungen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 21 (SP)
    Privatdruck SF Times, 21
 

 
    

Thomas Schlück, Inge Hartmann
  Fan-Interview mit Thomas Schlück (1961) (D) (Interview)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

Thomas Schlück
  Hannoversche Stories (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Thomas Schlück
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Thomas Schlück
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Jürgen Nowak (Hrsg.)
    Space Times 9 (SF)
    Privatdruck Space Times, 9
 

 
    

Thomas Schlück
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Thomas Schlück
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Thomas Schlück
  Planetarium in London (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Thomas Schlück
  Salto Mortale (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

K.O. Schmidt
  Gespräch über Astrologie (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

K.O. Schmidt
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Hans-Ulrich Scholz
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Winfried Scholz
  Einleitung zu den Leserbriefen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Winfried Scholz
  Einleitung zu den Leserbriefen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Winfried Scholz
  Hier spricht die Eurotopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Winfried Scholz
  Hier spricht die Eurotopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Winfried Scholz
  Hier spricht die Eurotopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Winfried Scholz
  Liebe SF-Fans! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Winfried Scholz
  Liste der Tonbandfreunde im deutschsprachigen SF-Fandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Winfried Scholz
  Nachrichten über die Eurotopia (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Winfried Scholz
  So leicht nicht! (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Uwe Schümann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Uwe Schümann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Hans Schütz
  Amadou, Das Zwischenreich (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Hans Schütz
  Bouisson, Ein seltsamer Beruf (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Hans Schütz
  George Orwell und seine Romane (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Hans Schütz
  Rocca, Die Drachen mit dem blauen Feuer (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Hans Schütz
  SFCS-Buchdienst (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Jörg Schwarz
  Brief an den SFCB (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Carola Scott
  Aniara - erste utopische Oper (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Carola Scott
  Anonym (H), Das Herz der Schlange (1961) (D) (Rezension)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Carola Scott
  Anonym (H), Der Bote aus dem All (1961) (D) (Rezension)
  4 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Carola Scott
  Autoren-Kreuzworträtsel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 1 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 1
 

 
    

Carola Scott
  Benson, Der Herr der Welt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Carola Scott
  Bereits im alten Rom (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Carola Scott
  Klein-Seibersdorf in Wien (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 3 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 3
 

 
    

Carola Scott
  Lewis, Die böse Macht (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Carola Scott
  Lewis, Perelandra (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Carola Scott
  Neues aus Seibersdorf (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Carola Scott
  Parr/Aldiss, Und es ist doch Leben auf der Erde (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Carola Scott
  Schütte, Die Weltraumfahrt hat begonnen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Carola Scott
  Tolstoi, Aelita (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 4 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 4
 

 
    

Erwin Scudla
  Offizielle Verlautbarung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Erwin Scudla (Hrsg.)
    Sirius 5i (SP)
    ISFS Sirius
 

 
    

Sture Sedolin
  Sverifandom (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (E)
  Ü: Helmut Klemm
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

L. Selzgruber
  Philosophischer Arbeitskreis Wien (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

W.W. Shols
  Unsere Kritiker und ihre wissenschaftliche Vorbildung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Franz Solcher
  Asteroid 5 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Franz Solcher
  Chase, Der weiße Gott (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Franz Solcher
  Fanlight (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Franz Solcher
  Fanlight (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Franz Solcher
  Fanlight Nr. 1 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Franz Solcher
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Franz Solcher
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Franz Solcher
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Franz Solcher
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Franz Solcher
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Franz Solcher
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Hans Sommer
  Morris, Jenseits Sol (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Georg Stanislawska
  Ein MiniCon in der Welfenstadt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Georg Stanislawska
  Satellitenstarts (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Endlich auch bei uns: Aniara (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Fans, Oktoberfest und gute Laune be SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Fortsetzung folgte (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Münchner SF-Fasching (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Die Parapsychologische Ecke (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Stellungnahme (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Über das Wesen des literarischen Grauens (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Dieter Steinseifer
  Ein wenig Optimismus für die Menschen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 
    

Erich Stricz
  Gestatten maine Name ist Stricz (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Erich Stricz
  Last Page (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Günter Strübbe
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Günter Strübbe
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Albrecht B. Stuby
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Albrecht B. Stuby
  Das Rätsel von Niue (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Richard Suchentrunk
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Wolfgang Thadewald
  Einleitung zu den Leserbriefen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Wolfgang Thadewald, Carola B. Konopatzky
  Prüfungsbericht (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Jürgen Thönes
  Frauen im Weltraum? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Jürgen Thönes
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Johannes Tobischka
  Leserbrief: Reaktion auf Scheers Leitartikel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Cord-Christian Tröbst
  Mondfahrt im Fliegenden Kühlschrank (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Anton Kirchmayer jr. (Hrsg.)
    Esoteric 2 (SP)
    Privatdruck Esoteric, 2
 

 
    

Reinhard Tschersich
  Von Zeit zu Zeit (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Roul Tunley
  Unglaublich - aber wahr (1961) (D) (Art. oder Red.)
  11 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

Siegfried Ullrich
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Klaus Unbehaun
  Leserbrief #2 (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Anders, Welt ohne Menschen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Bloodstone, Im Banne der Mondwelt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Bulmer, Begegnung im All (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Darlton, Finale (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Geier, Zum Leben verdammt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Geve, Die Rückseite des Mondes (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Grey, Sie kämpften für Mars (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Gridban, Verschollen im Raum (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Alfred Vejchar
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Alfred Vejchar
  Loomis, Die gläserne Stadt (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Rhys, Expedition Schwarzer Stern (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Robinson, Verräter an Terra (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Swain, Geheimagent auf Luna (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Tubb, Legion der Sterne (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Unipode IV (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Vance, Wir, die Maschine (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Alfred Vejchar
  Wellman, Die fliegende Insel (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

J. Harry Vincent
  Der kosmische Reporter (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (US)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 16 (SP)
    Privatdruck SF Times, 16
 

 
    

J. Harry Vincent
  Der kosmische Reporter (1961) (D) (Art. oder Red.)
   (US)
  1 S.
  Burkhard Blüm (Hrsg.)
    Science Fiction Times 19 (SP)
    Privatdruck SF Times, 19
 

 
    

Ernst Vlcek
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Otto Volkert
  FAN-Beitrag (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

William Voltz
  Aktuelle Nachrichten (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

William Voltz
  Aus meiner Sicht (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 4 (SF)
    Privatdruck All, 4
 

 
    

William Voltz
  Der Con (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

William Voltz
  Fanzines und was mir sonst noch einfällt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

William Voltz
  Holly, Der geheimnisvolle Fremde (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

William Voltz
  Kumming (H), Munich Round Up 34 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

William Voltz
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit, Arnulf Bechmann (Hrsg.)
    All 1 (SF)
    Privatdruck All, 1
 

 
    

William Voltz, Mario Kwiat
  Mario's und WiVo's Kleine Insel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  4 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

William Voltz
  Pioneer 5 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

William Voltz
  Rhein (H), Empire (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

William Voltz
  Der schlechte Streit (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 3 (SF)
    Privatdruck All, 3
 

 
    

William Voltz
  Sol 26 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

William Voltz
  Tausendmal Eden (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Horst W. Margeit (Hrsg.)
    All 2 (SF)
    Privatdruck All, 2
 

 
    

William Voltz
  Teleskop 19 (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

William Voltz, Mario Kwiat
  Willi's und Mario's Kleine Insel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 20 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 20
 

 
    

William Voltz, Mario Kwiat
  WiVo's und Mario's Kleine Insel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  6 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

William Voltz, Mario Kwiat
  WiVo's und Mario's Kleine Insel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  6 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 17 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 17
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  ? (H), The Science Fiction Novel (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Alfred Sirschmidt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Anderson, Die Menschheit sucht Asyl (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Anderson, Kreuzzug nach fremden Sternen (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Bond, Lancelot Biggs wundersame Weltraumfahrten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Dikty (H), 5 Tales From Tomorrow (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Franke, Der Orchideenkäfig (1961) (D) (Rezension)
  2 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Ornette Coleman Quartett LPs (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Poth, Ganz moderne Zeiten (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Pratt, Der verdächtige Raumschiffkommandant (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Sheckley, Untouched by Human Hands (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Sturgeon, More Than Human (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Jürgen Vom Scheidt
  Twain, Ein Yankee an König Artus Hof (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 37 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 37
 

 
    

Peter M. Voss
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Peter M. Voss
  Quo Vadis, SF? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 18 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 18
 

 
    

Peter M. Voss
  Die utopische Zeichnung (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 19 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 19
 

 
    

Peter M. Voss
  Zur Geschichte der Science Fiction (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Dietmar Wagner
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Dietmar Wagner
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 28 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 28
 

 
    

Dietmar Wagner
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 25 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 25
 

 
    

Dietmar Wagner
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 24 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 24
 

 
    

Dietmar Wagner
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Horst Weidmann
  Fannish Fandom - pro und contra (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
    Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 23 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 23
 

 
    

Horst Wenzel
  Gott und SF (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 27 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 27
 

 
    

Horst Wenzel
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 16 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 16
 

 
    

Horst Wenzel
  Leserbrief: Reaktion auf Scheers Leitartikel (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Helmut Herdt (Hrsg.)
    Stellaris 21 (SF)
    Privatdruck Stellaris, 21
 

 
    

Willi R. Wewer
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Horst W.
    Margeit, Winfried Scholz (Hrsg.)
    Sol 26 (SF)
    SF-Gruppen BBHH Sol, 26
 

 
    

Jonny Winter
  Pädagogisches (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Jonny Winter
  Sheckley, Store of Infinity (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 3 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 3
 

 
    

Bernd Wittmann
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Hans Peschke (Hrsg.)
    Teleskop 20 (SF)
    Privatdruck Teleskop, 20
 

 
    

Willi Woodhead
  Besuch einer Großdruckerei (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Gert Zech
  Das Spukschloß im Spessart (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
    (Hrsg.)
    Munich Round Up 27 (SP)
    Privatdruck Munich Round Up, 27
 

 
    

Hardy Zernosek
  Maja (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Walter Kirsch (Hrsg.)
    Future 30 (SP)
    Privatdruck Future, 30
 

 
    

Burkhard Ziegert
  Einleitende Worte (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 1 (SF)
    Privatdruck Anabis, 1
 

 
    

Burkhard Ziegert
  Interessant für den Fan (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 1 (SF)
    Privatdruck Anabis, 1
 

 
    

Burkhard Ziegert
  Interessantes für den Fan (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Burkhard Ziegert
  Lieber Fan! (1961) (D) (Vorwort)
  1 S.
  Burkhard Ziegert (Hrsg.)
    Transatlantic (SP)
    Privatdruck Transatlantic
 

 
    

Burkhard Ziegert
  Morris, Das galaktische Kommando (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 2 (SF)
    Privatdruck Anabis, 2
 

 
    

Burkhard Ziegert
  Und nun? (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Gerhard Rump (Hrsg.)
    Anabis 1 (SF)
    Privatdruck Anabis, 1
 

 
    

Erich Zott
  Der Bote aus dem All (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Erich Zott
  Brunner, Bürger der Galaxis (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Erich Zott
  Clifton, Der Berg aus Quarz (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Erich Zott
  De Camp/Miller, Die neuen Herrscher (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Erich Zott
  Das deutsche Fandom und seine Literatur (1961) (D) (Art. oder Red.)
  2 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 3 (SF)
    Privatdruck FAN, 3
 

 
    

Erich Zott
  Europäische Raketen (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 6 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 6
 

 
    

Erich Zott
  Fast, The Edge of Tomorrow (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Erich Zott
  Franke, Das Gedankennetz (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Erich Zott
  Ich und der Klub (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Erich Zott
  Lästern, Lästern, Lästern und sonst nischt (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 4 (SF)
    Privatdruck FAN, 4
 

 
    

Erich Zott
  Lem, Sterntagebücher (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Erich Zott
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 7 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 7
 

 
    

Erich Zott
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Erich Zott
  Leserbrief (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Erich Zott
  Maine, Zwei - eins - null (1961) (D) (Rezension)
  1 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Erich Zott
  Neu, und schon lästern (1961) (D) (Art. oder Red.)
  1 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 2 (SF)
    Privatdruck FAN, 2
 

 
    

Erich Zott
  Würdigung von Arthur C. Clarke (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 5 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 5
 

 
    

Erich Zott
  Würdigung von Robert Sheckley (1961) (D) (Art. oder Red.)
  3 S.
  Günther Zippe (Hrsg.)
    Pioneer 4 (SF)
    Austrotopia Pioneer, 4
 

 
    

Hans-Joachim Zytur
  Was wir tun, wenn wir tätig sind (1961) (D) (Art. oder Red.)
  5 S.
  Axel Melhardt (Hrsg.)
    FAN 6 (SF)
    Privatdruck FAN, 6
 

 

1006 Einträge