Erscheinungsjahr 1960 - Bücher

    

Hello Amboss
  Todes-Bazillen (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Ralph Anders
  Welt ohne Menschen (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 225: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Poul Anderson
  Dämonen des Weltalls (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The War of Two Worlds (1959) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia Großband, 131: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Poul Anderson
  Die Rasse der Flügelmenschen (1960) (D) (SF)
  The Man Who Counts (1958) (US)
  Ü: Heinz Zwack
  Moewig Terra, 150: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
  Serie: Polesotechn. Liga
 

 
    

Poul Anderson
  Die Söhne der Erde (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The enemy stars (1958) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra Sonderband, 30: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Bert Andreas
  Experiment mit dem Leben (1960) (D) (SF) (?)
  Feldmann, 886: 1. Aufl. (LB) (OA)
  282 S.
 

 
    

Bert Andrew
  Kampf im All (1960) (D) (SF)
  Feldmann, 234: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

Bert Andrew
  Der Mann aus den Sternen (1960) (D) (SF)
  Feldmann, 221: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
  Serie: Cosmopolice-Lieutenant Al Dekker, 1
 

 
    

Bert Andrew
  Mord auf Station XB 15 (1960) (D) (SF)
  Feldmann, 262: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
  Serie: Cosmopolice-Lieutenant Al Dekker
 

 
    

Bert Andrew
  Treibstoff HDH 599 (1960) (D) (SF)
  Feldmann, 252: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Cosmopolice-Lieutenant Al Dekker, 3
 

 
    

Anonym
  Unipode IV (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 245: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Isaac Asimov
  Alle Wege führen nach Trantor (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Second foundation (1953) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra Sonderband, 28: 1. Aufl. (TB) (DE)
  93 S.
  Serie: Foundation
 

 
    

Isaac Asimov
  Der fiebernde Planet (1960) (D) (SF)
  The Currents of Space (1952) (US)
  Ü: Iris Foerster, Rolf H. Foerster
  Goldmann Zukunftsromane, 1: 1. Aufl. (HC) (DE)
  185 S.
 

 
    

Isaac Asimov
  Der galaktische General (1960) (D) (SF)
  Foundation / Foundation and Empire (1952) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra Sonderband, 24: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Isaac Asimov
  Der Mutant (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Foundation and empire (1952) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra Sonderband, 26: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
  Serie: Foundation
 

 
    

Isaac Asimov
  Die nackte Sonne (1960) (D) (SF)
  The Naked Sun (1957) (US)
  Ü: Jesco von Puttkamer
  Awa Astron: 1. Aufl. (LB) (DE)
  237 S.
 

 
    

Isaac Asimov
  Radioaktiv ...! (1960) (D) (SF)
  Pebble in the Sky (1950) (US)
  Ü: Iris Foerster
  Goldmann Zukunftsromane, 7: 4. Aufl. (HC) (DE)
  186 S.
 

 
    

Isaac Asimov
  Sterne wie Staub (1960) (D) (SF) (?)
  The Stars Like Dust (1951) (US)
  Ü: Else Sticken
  Goldmann Zukunftsromane, 2: 1. Aufl. (HC) (DE)
  198 S.
 

 
    

Isaac Asimov
  Wasser für den Mars (C) (1960) (D) (SF)
  The Martian Way (1955) (US)
  Ü: Iris Foerster, Rolf H. Foerster
  Goldmann Zukunftsromane, 8: 1. Aufl. (HC) (DE)
  179 S.
 

 
    

W. Baruch-Lean
  Der Diktator von Hamburg (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 240: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1954)
  63 S.
 

 
    

Alfred Baumgartner
  Die Faust des Himmels (1960) (D) (SF) (?)
  Neff: 1. Aufl. (HC) (OA)
  510 S.
 

 
    

Robert Hugh Benson
  Der Herr der Welt (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Lord of the World (1907) (E)
  Ü: Rudolf Vey
  Herder Allgemeine Reihe, 80: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1911)
  199 S.
 

 
    

Frank Berning
  Alarm auf Station U-3 (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Frank Berning
  Nordpol ruft Atlantis (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Frank Berning
  Und sie flohen zur Erde (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
 

 
    

Alfred Bester
  Sturm aufs Universum (1960) (D) (SF)
  The Demolished Man (1951) (US)
  Ü: Heinz Otto
  Goldmann Zukunftsromane, 3: 2. Aufl. (HC) (DE)
  187 S.
 

 
    

Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
  Transgalaxis 12 (1960) (D) (SF)
  Transgalaxis, 12: 1. Aufl. (RH) (OA)
  8 S.
 

 
    

Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
  Transgalaxis 13 (1960) (D) (SF)
  Transgalaxis, 13: 1. Aufl. (RH) (OA)
  4 S.
 

 
    

Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
  Transgalaxis 14 (1960) (D) (SF)
  Transgalaxis, 14: 1. Aufl. (RH) (OA)
  32 S.
 

 
    

Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
  Transgalaxis 15 (1960) (D) (SF)
  Transgalaxis, 15: 1. Aufl. (RH) (OA)
  4 S.
 

 
    

Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
  Transgalaxis 16 (1960) (D) (SF)
  Transgalaxis, 16: 1. Aufl. (RH) (OA)
  4 S.
 

 
    

Heinz Bingenheimer (Hrsg.)
  Transgalaxis 17 (1960) (D) (SF)
  Transgalaxis, 17: 1. Aufl. (RH) (OA)
  46 S.
 

 
    

Heinz Bingenheimer
  Transgalaxis - Katalog der deutschsprachigen utopisch-phantastischen Literatur aus fünf Jahrhunderten 1460 - 1960 (1960) (D) (SP)
  Transgalaxis: 1. Aufl. (TB) (OA)
  123 S.
 

 
    

James Blish
  Auch sie sind Menschen (C) (1960) (D) (SF)
  The Seedling Stars (1957) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 12: 1. Aufl. (HC) (DE)
  182 S.
 

 
    

James Blish
  Stadt zwischen den Planeten (1960) (D) (SF) (?)
  Earthman, Come Home (1955) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 6: 1. Aufl. (HC) (DE)
  215 S.
  Serie: Cities in flight, 3
 

 
    

Klaus Böger
  Eismeerpriaten (1960) (D) (SF) (?)
  Platzmann: 1. Aufl. (LB) (OA)
  272 S.
 

 
    

Carl von Boeheim
  Die Kaiser-Saga (1960) (D) (AH)
  Adam Kraft Utopia Austriaca: 1. Aufl. (HC) (OA)
  719 S.
 

 
    

John Boland
  Weißer August (1960) (D) (SF)
  White August (1955) (E)
  Ü: W. Kohler-Eder
  Moewig Terra, 108: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Hilding Borgholm
  Die Lotosinsel auf Venus (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 241: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Hilding Borgholm
  Vorposten Ganymed (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 217: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Leigh Brackett
  Der große Sprung (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The big jump (1953) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra, 112: 1. Aufl. (RH) (DE)
  61 S.
 

 
    

Leigh Brackett
  Das Schiff von Orthis (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The galactic breed (1951) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra, 117: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Marion Zimmer Bradley
  Dr. Allisons zweites Ich (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Planet Savers (1958) (US)
  Pabel Utopia, 236: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Serie: Darkover
 

 
    

Marion Zimmer Bradley
  Erde - der verbotene Planet (1960) (D) (SF)
  Seven from the stars (1960) (US)
  Ü: Charlotte Winheller
  Pabel Utopia Großband, 139: 1. Aufl. (TB) (DE)
  80 S.
 

 
    

Marion Zimmer Bradley
  Raubvogel der Sterne (1960) (D) (SF)
  Bird of prey (1957) (US)
  Ü: Rainer Eisfeld
  Moewig Terra, 147: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Dieter Braeg (Hrsg.)
  Austria FAN 3 (1960) (D) (SF)
  SFC Austria Austria FAN, 3: 1. Aufl. (A4) (OA)
  50 S.
  Serie: Austria FAN, 3
 

 
    

Dieter Braeg, Wilhelm Olbrich (Hrsg.)
  Stunk 1 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 1: 1. Aufl. (A4) (OA)
  10 S.
 

 
    

Dieter Braeg, Wilhelm Olbrich (Hrsg.)
  Stunk 2 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 2: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
 

 
    

Dieter Braeg, Axel Melhardt (Hrsg.)
  Stunk 3 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 3: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
 

 
    

Dieter Braeg, Axel Melhardt (Hrsg.)
  Stunk 4 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 4: 1. Aufl. (A4) (OA)
  10 S.
 

 
    

Dieter Braeg (Hrsg.)
  Stunk 5 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 5: 1. Aufl. (A4) (OA)
  10 S.
 

 
    

Dieter Braeg, Axel Melhardt (Hrsg.)
  Stunk 6 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 6: 1. Aufl. (A4) (OA)
  10 S.
 

 
    

Dieter Braeg, Axel Melhardt (Hrsg.)
  Stunk 8 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Stunk, 8: 1. Aufl. (A4) (OA)
  24 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Atome, Bomben und Agenten (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 213: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1954)
  63 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Freiwillige für Mondstart (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 207: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1952)
  64 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Geheimexperiment A-13 (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 216: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1955)
  64 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Gelbe Gangster - weiße Spitzel (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 226: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  63 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Gestrandet auf dem Mars (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 218: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1955)
  64 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Grallas letzter Start (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 210: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1952)
  60 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Im Raum der roten Monde (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Hönne, 785: 1. Aufl. (LB) (OA)
  252 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Das Monstrum (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Hönne, 797: 1. Aufl. (LB) (OA)
  252 S.
 

 
    

W.W. Bröll
  Todesurteil für William King (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 221: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1956)
  63 S.
 

 
    

Peter Brook
  Der silberne Hai (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  250 S.
 

 
    

H. Kenneth Bulmer
  Verbotene Welten (1960) (D) (SF)
  The Changeling Worlds (1959) (E)
  Zimmermann Widukind, 219: 1. Aufl. (LB) (DE)
  268 S.
 

 
    

Bulwer-Farley
  Das Licht aus dem Jenseits (1960) (D) (HO) (?)
  Bethke Im Zeichen d. Vamp.: 1. Aufl. (LB) (OA)
  261 S.
 

 
    

Jonathan Burke
  Hotel Cosmos (1960) (D) (SF)
  Hotel Cosmos (1954) (E)
  Ü: Armin von Eichenberg
  Zimmermann Widukind, 228: 1. Aufl. (LB) (DE)
  270 S.
 

 
    

Alexander Calhoun
  Die sechste Dimension (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  268 S.
 

 
    

Alexander Calhoun
  Treffpunkt Aiino two (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
 

 
    

Alexander Calhoun
  Verbotene Fracht (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

John Scott Campbell
  Die vergessene Stadt (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Beyond Pluto (1932) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia Großband, 135: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

John W. Campbell
  Einsam leuchten die Sterne (1960) (D) (SF)
  The Incredible Planet I (1949) (US)
  Ü: Otto Schrag
  Pabel Utopia Großband, 115: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1952)
  89 S.
 

 
    

John W. Campbell
  Kosmische Kreuzfahrt (1960) (D) (SF)
  Islands of Space (1957) (US)
  Ü: Fritz Moeglich
  Moewig Terra, 152: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1960)
  63 S.
 

 
    

John W. Campbell
  Kosmische Kreuzfahrt (1960) (D) (SF)
  Islands of Space (1957) (US)
  Ü: Fritz Moeglich
  Zimmermann Balowa, 193: 1. Aufl. (LB) (DE)
  268 S.
 

 
    

John W. Campbell
  Das unendliche Atom (1960) (D) (SF)
  The Incredible Planet II (1949) (US)
  Ü: Otto Schrag
  Pabel Utopia Großband, 116: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1952)
  93 S.
 

 
    

John W. Campbell
  Das unglaubliche System (1960) (D) (SF)
  The Mightiest Machine (1934) (US)
  Ü: Walter Ernsting
  Zimmermann Balowa, 225: 1. Aufl. (LB) (DE)
  272 S.
  Serie: Aarn Munro, 1
 

 
    

Paul Capon
  Schwarzer Stern Nero (1960) (D) (SF)
  The world at bay (1953) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia Großband, 122: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

E. Carrel
  Die Marsrebellen (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 229: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Jeffrey Lloyd Castle
  Raumschiff Omega (1960) (D) (SF) (?)
  Vanguard to Venus (1957) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 9: 1. Aufl. (HC) (DE)
  187 S.
 

 
    

Jeffrey Lloyd Castle
  Raumstation E1 (1960) (D) (SF)
  Satellite E One (1954) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 5: 2. Aufl. (HC) (DE)
  179 S.
 

 
    

Louis Charbonneau
  Flucht zu den Sternen (1960) (D) (SF)
  No Place On Earth (1958) (US)
  Ü: Iris Foerster, Rolf H. Foerster
  Goldmann Zukunftsromane, 11: 1. Aufl. (HC) (DE)
  181 S.
 

 
    

Roy Chester
  Stagmid an Bord (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 215: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Roy Chester
  Die unheimlichen Kegel (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia Großband, 120: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
 

 
    

G.K. Chesterton
  Der Mann, der Donnerstag war (1960) (D) (PH) (?)
  The Man Who Was Thursday (1908) (E)
  Ü: Bernhard Sengfelder
  Knaur Allgemeine Reihe: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1947)
  238 S.
 

 
    

Arthur C. Clarke
  Die letzte Generation (1960) (D) (SF)
  Childhood's End (1953) (E)
  Ü: Else von Hollander-Lossow
  Weiß, Gebrüder Welt von morgen: 1. Aufl. (HC) (DE)
  235 S.
 

 
    

Arthur C. Clarke
  Die sieben Sonnen (1960) (D) (SF)
  The City and the Stars (1956) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 13: 1. Aufl. (HC) (DE)
  204 S.
 

 
    

Arthur C. Clarke
  Verbannt in die Zukunft (C) (1960) (D) (SF)
  Expedition to earth (1953) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 10: 1. Aufl. (TB) (DE)
  183 S.
 

 
    

Chester Clark Clayton
  Mutanten im Kosmos (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  271 S.
 

 
    

Hal Clement
  Symbiose (1960) (D) (SF)
  Needle (1949) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Zimmermann Balowa, 228: 1. Aufl. (HC) (DE)
  288 S.
 

 
    

Hal Clement
  Unter der Doppelsonne (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Cycle of fire (1957) (US)
  Ü: Heinz Zwack
  Pabel Utopia Großband, 138: 1. Aufl. (TB) (DE)
  80 S.
 

 
    

Wayne Coover
  Gangster im Weltraum (1960) (D) (SF)
  Dörner SF, 753: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Wayne Coover
  Inferno (1960) (D) (SF)
  Dörner SF, 779: 1. Aufl. (LB) (OA)
  271 S.
 

 
    

Wayne Coover
  Legion der Verdammten (1960) (D) (SF)
  Dörner SF, 770: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Wayne Coover
  Tödliche Sterne (1960) (D) (SF)
  Dörner SF, 775: 1. Aufl. (LB) (OA)
  264 S.
 

 
    

Wayne Coover
  Wächter im All (1960) (D) (SF)
  Dörner SF, 766: 1. Aufl. (LB) (OA)
  263 S.
 

 
    

Kendall Foster Crossen
  Pax, Planet der Rätsel (1960) (D) (SF)
  Passport to Pax (1952) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia, 252: 1. Aufl. (RH) (DE)
  64 S.
 

 
    

Ray Cummings
  Schatten der Zukunft (1960) (D) (SF)
  The shadow girl (1929) (US)
  Ü: Helmut Bittner, Edith Bittner
  Pabel Utopia, 203: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Clark Darlton
  Experiment gelungen (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 116: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
 

 
    

Clark Darlton
  Der fremde Zwang (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 144: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Clark Darlton
  Planet YB 23 (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra Sonderband, 23: 1. Aufl. (TB) (OA)
  93 S.
  Serie: Starlight, 1
 

 
    

Clark Darlton
  Raumschiff der toten Seelen (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 128: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Clark Darlton
  Der Tod kam von den Sternen (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 107: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  63 S.
 

 
    

Clark Darlton, Jesco von Puttkamer
  Das unsterbliche Universum (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Moewig Terra, 123: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
 

 
    

Clark Darlton
  Wanderer zwischen drei Welten (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 137: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1960)
  62 S.
 

 
    

Clark Darlton
  Die Zeitlosen (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Balowa, 234: 1. Aufl. (LB) (OA)
  270 S.
 

 
    

Jon J. Deegan
  Lockung der Khama (1960) (D) (SF)
  Underworld of Zello (1952) (E)
  Ü: Rainer Eisfeld
  Zimmermann Balowa, 205: 1. Aufl. (LB) (DE)
  238 S.
  Serie: Old Growler
 

 
    

Erich Dolezal
  Festung Sonnensystem (1960) (D) (SF)
  Österr. Bundesverlag SF, 42243: 1. Aufl. (HC) (OA)
  170 S.
  Serie: Sonnensystem-Astronauten, 2
 

 
    

James Elton
  Todessturz (1960) (D) (SF)
  The Quest of the Seeker (1954) (US)
  Pabel Utopia, 243: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

E. Everett Evans
  Gefahr von Simonides IV (1960) (D) (SF)
  Man of Many Minds (1953) (US)
  Ü: Fritz Moeglich
  Zimmermann Widukind, 257: 1. Aufl. (LB) (DE)
  270 S.
  Serie: George Hanlon, 1
 

 
    

Klaus Eylmann (Hrsg.)
  Goshoboyoboy 17 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Goshoboyoboy, 17: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
  Serie: Fanzine: Goshoboyoboy, 17
 

 
    

Klaus Eylmann (Hrsg.)
  Goshoboyoboy 18 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Goshoboyoboy, 18: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
  Serie: Fanzine: Goshoboyoboy, 18
 

 
    

Klaus Eylmann (Hrsg.)
  Goshoboyoboy 19 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Goshoboyoboy, 19: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
  Serie: Fanzine: Goshoboyoboy, 19
 

 
    

Klaus Eylmann (Hrsg.)
  Goshoboyoboy 20 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Goshoboyoboy, 20: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
  Serie: Fanzine: Goshoboyoboy, 20
 

 
    

Klaus Eylmann (Hrsg.)
  Goshoboyoboy 21 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Goshoboyoboy, 21: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
  Serie: Fanzine: Goshoboyoboy, 21
 

 
    

Klaus Eylmann (Hrsg.)
  Goshoboyoboy 22 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Goshoboyoboy, 22: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
  Serie: Fanzine: Goshoboyoboy, 22
 

 
    

John Falkner
  Die Ketten der Galaxis (1960) (D) (SF)
  Overlords of Andromeda (1954) (US)
  Ü: Herbert Maurin
  Moewig Terra, 120: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

W.H. Fear
  Die 500-Jahr-Bombe (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Ultimate (1958) (US)
  Pabel Utopia, 244: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Nicky Foldex
  Geheimsitzung Zuflucht 17 (1960) (D) (SF) (?)
  Ce est pas du sucre (F)
  Ullstein Allgemeine Reihe, 810: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1958)
  172 S.
 

 
    

Herbert W. Franke
  Der grüne Komet (C) (1960) (D) (SF)
  Goldmann Zukunftsromane, 4: 1. Aufl. (HC) (OA)
  183 S.
 

 
    

Raymond Z. Gallun
  Menschen minus X (1960) (D) (SF)
  People minus X (1957) (US)
  Ü: Peter Th. Clemens
  Moewig Terra, 134: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Fritz Gass (Hrsg.)
  Super-Nova 7 (1960) (D) (SF)
  IGWU Super-Nova, 7: 1. Aufl. (A4) (OA)
  50 S.
  Serie: Super-Nova IGWU Österreich, 7
 

 
    

Chester S. Geier
  Zum Leben verdammt (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 220: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Gaston Geve
  Die Rückseite des Mondes (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 212: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Tom Godwin
  Sie starben auf Ragnarok (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The survivors (1958) (US)
  Ü: Günter Martell
  Moewig Terra Sonderband, 34: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Fred Gordon
  Endstation Sirius (1960) (D) (SF)
  Hirundo, 62: 1. Aufl. (HC) (OA)
  189 S.
 

 
    

Fred Gordon
  Im Banne von Atlantis (1960) (D) (SF)
  Hirundo, 81: 1. Aufl. (HC) (OA)
  190 S.
 

 
    

Jay Grams
  Für Menschen verboten (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

Jay Grams
  Geisterplaneten (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

Jay Grams
  Planet der Finsternis (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  245 S.
 

 
    

Jay Grams
  Torko Tan (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  248 S.
 

 
    

George P. Gray
  Geißel des Orion (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 234: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  64 S.
 

 
    

George P. Gray
  Heimat der Terraner (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

George P. Gray
  Der Marsrubin (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 105: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  63 S.
 

 
    

Charles Grey
  Das Gesetz der Freiheit (1960) (D) (SF)
  Space Hunger (1953) (E)
  Ü: Heinrich F. Gottwald
  Moewig Terra, 138: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Charles Grey
  Türme strahlen den Tod (1960) (D) (SF)
  The Tormented City (1953) (E)
  Ü: Heinrich F. Gottwald
  Moewig Terra, 132: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

Charles Grey
  Die zweite Macht (1960) (D) (SF)
  Enterprise 2115 (1957) (E)
  Ü: Botho Rainer Doddenhof
  Moewig Terra, 115: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

David Grinnell
  Entscheidung (1960) (D) (SF)
  Across Time (1957) (US)
  Ü: Armin von Eichenberg
  Zimmermann Widukind, 214: 1. Aufl. (LB) (DE)
  268 S.
 

 
    

David Grinnell
  Projekt Mikrokosmos (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Edge of time (1958) (US)
  Moewig Terra Sonderband, 33: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Helmut G. Grob
  Ben Clair (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 227: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
 

 
    

Helmut G. Grob
  Intermezzo im Kosmos (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  264 S.
 

 
    

Helmut G. Grob
  Unternehmen Vergangenheit (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 222: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Ralf Groß
  Im Bannkreis des Jupiter (1960) (D) (SF)
  Pfriem: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1959)
  256 S.
 

 
    

Edmond Hamilton
  Im Banne der Vergangenheit (1960) (D) (SF)
  The Sun Smasher (1954) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia Großband, 128: 1. Aufl. (TB) (DE)
  90 S.
 

 
    

Hanns Hart
  Kurzer Tod auf langer Welle (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 60
 

 
    

Hanns Hart
  Nelken für Nora (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 53
 

 
    

Hanns Hart
  Strahlengelächter (1960) (D) (SF)
  Merceda Atoll, 55: 1. Aufl. (LB) (OA)
  253 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 55
 

 
    

Hanns Hart
  Transaktion Freiheit (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 51
 

 
    

Hanns Hart
  U-Boot auf Abwegen (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 50
 

 
    

Hanns Hart
  Verbrechen im Nirwana (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 61
 

 
    

Klaus J. Heinisch (Hrsg.)
  Der utopische Staat (1960) (D) (SF)
   (MX)
  Ü: Klaus J. Heinisch
  Rowohlt rororo Klassiker, 68: 1. Aufl. (TB) (OZ)
  292 S.
 

 
    

Robert A. Heinlein
  Am Rande des Abgrunds (1960) (D) (SF)
  Gulf (1949) (US)
  Ü: Walter Spiegl
  Pabel Utopia Großband, 127: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Robert A. Heinlein
  Piraten im Weltraum (1960) (D) (SF)
  Have Space Suit - Will Travel (1958) (US)
  Ü: Else von Hollander-Lossow
  Weiß, Gebrüder Welt von Morgen: 1. Aufl. (HC) (DE)
  255 S.
 

 
    

Rolf Hermes
  Geheimbund Yebbi (1960) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

Rolf Hermes
  Das Geheimnis des Musgrave-Gebirges (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  252 S.
 

 
    

Rolf Hermes
  Die Höhle des Grauens (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Rolf Hermes
  Station 3 meldet sich nicht (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Rolf Hermes
  Von TASRAK bedroht (1960) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Freder van Holk
  Der Atlantikpirat (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 27: 1. Aufl. (LB) (ND)
  254 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 27
 

 
    

Freder van Holk
  Die brennenden Tempel (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 25: 1. Aufl. (LB) (ND)
  254 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 25
 

 
    

Freder van Holk
  Fahrt in die Hölle (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 30: 1. Aufl. (LB) (ND)
  241 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 30
 

 
    

Freder van Holk
  Gefangene der Pharaonen (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 29: 1. Aufl. (LB) (ND)
  256 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 29
 

 
    

Freder van Holk
  Gold in den Katakomben (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 24: 1. Aufl. (LB) (ND)
  255 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 24
 

 
    

Freder van Holk
  Mordpalaver (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 33: 1. Aufl. (LB) (ND)
  281 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 33
 

 
    

Freder van Holk
  Die Räuber vom Pfirsichblütenberg (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 28: 1. Aufl. (LB) (ND)
  253 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 28
 

 
    

Freder van Holk
  Der singende Gaucho (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 35: 1. Aufl. (LB) (ND)
  255 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 35
 

 
    

Freder van Holk
  Die Spur des Teufels (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 26: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 26
 

 
    

Freder van Holk
  Die steinerne Ellipse (1960) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Sun Koh, 31: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 31
 

 
    

Freder van Holk
  Tillyt (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 34: 1. Aufl. (LB) (ND)
  266 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 34
 

 
    

Freder van Holk
  Violan (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 36: 1. Aufl. (LB) (ND)
  248 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 36
 

 
    

Freder van Holk
  Vorhof der Unterwelt (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Sun Koh, 32: 1. Aufl. (LB) (ND)
  256 S.
  Serie: Sun Koh (Borgsmüller), 32
 

 
    

H.P. Holling
  Die Gefahr aus der Zukunft (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Widukind, 238: 1. Aufl. (LB) (OA)
  269 S.
 

 
    

H.P. Holling
  Zym beherrscht die Welt (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 202: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Aldous Huxley
  Dreißig Jahre danach oder Wiedersehen mit der wackeren neuen Welt (C) (1960) (D) (SP) (?)
  Brave New world Revisited (1959) (E)
  Ü: Herberth E. Herlitschka
  Piper Allgemeine Reihe: 1. Aufl. (HC) (DE)
  154 S.
 

 
    

Marco Janus
  Start ins Grauen (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 219: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
 

 
    

Axel Jeffers
  Merkurgold (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 230: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1953)
  63 S.
 

 
    

Axel Jeffers
  Mister Alpha macht einen Fehler (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 206: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Iwan A. Jefremov
  Das Herz der Schlange 1 (1960) (D) (SF)
   (RU)
  Ü: Herbert Berthold
  Neues Leben Das neue Abenteuer, 174: 1. Aufl. (RH) (DE)
  31 S.
 

 
    

Iwan A. Jefremov
  Das Herz der Schlange 2 (1960) (D) (SF)
   (RU)
  Ü: Herbert Berthold
  Neues Leben Das neue Abenteuer, 175: 1. Aufl. (RH) (DE)
  32 S.
 

 
    

Raymond F. Jones
  Sternenstaub (1960) (D) (SF)
  The year when stardust fell (1958) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia Großband, 124: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Ralph Joyston
  Hypnose über Terra (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 204: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
 

 
    

Ernst Jünger
  Gläserne Bienen (1960) (D) (SF)
  Rowohlt rororo, 385: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1957)
  146 S.
 

 
    

Hans K. Kaiser
  Der künstliche Mond (1960) (D) (SF)
  Thienemann: 2. Aufl. (HC) (OA) (EA: 1958)
  237 S.
 

 
    

William Kellock
  Unternehmen Teleportation (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

Werner Keyen
  Die Minusmaterie (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  248 S.
 

 
    

Ed Kinson
  Sklaven in der Unterwelt (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 233: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Walter Kirsch (Hrsg.)
  Future 25 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Future, 25: 1. Aufl. (A4) (OA)
  30 S.
  Serie: Fanzine: Future, 25
 

 
    

Walter Kirsch (Hrsg.)
  Future 28 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Future, 28: 1. Aufl. (A4) (OA)
  31 S.
  Serie: Fanzine: Future, 28
 

 
    

Walter Kirsch (Hrsg.)
  Future 29 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Future, 29: 1. Aufl. (A4) (OA)
  28 S.
  Serie: Fanzine: Future, 29
 

 
    

Helmut Klemm (Hrsg.)
  The Bug Eye 1 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Bug Eye, 1: 1. Aufl. (A4) (OA)
  9 S.
  Serie: Fanzine: Bug Eye, 1
 

 
    

Helmut Klemm (Hrsg.)
  The Bug Eye 3 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Bug Eye, 3: 1. Aufl. (A4) (OA)
  21 S.
  Serie: Fanzine: Bug Eye, 3
 

 
    

Helmut Klemm, Rüdiger Gosejacob (Hrsg.)
  The Bug Eye 4 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Bug Eye, 4: 1. Aufl. (A4) (OA)
  24 S.
  Serie: Fanzine: Bug Eye, 4
 

 
    

Helmut Klemm, Rüdiger Gosejacob (Hrsg.)
  The Bug Eye 5 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Bug Eye, 5: 1. Aufl. (A4) (OA)
  22 S.
  Serie: Fanzine: Bug Eye, 5
 

 
    

Calvin M. Knox
  Mission auf Morilar (1960) (D) (SF)
  The plot against earth (1959) (US)
  Ü: Heinz Zwack
  Moewig Terra, 102: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1960)
  62 S.
 

 
    

Calvin M. Knox
  Verräter, Gangster und Raketen (1960) (D) (SF)
  The Plot Against Earth (1959) (US)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 238: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Calvin M. Knox
  Verschwörung gegen die Erde (1960) (D) (SF)
  The Plot Against Earth (1959) (US)
  Ü: Heinz Zwack
  Zimmermann Widukind, 248: 1. Aufl. (LB) (DE)
  254 S.
  Serie: Fantasy Crime
 

 
    

Richard Koch
  Der Ring der sechs Welten (1960) (D) (SF)
  Weiß, Gebrüder Welt von morgen: 1. Aufl. (HC) (OA)
  250 S.
 

 
    

Richard Koch
  Spuk auf dem roten Planeten (1960) (D) (SF)
  Awa Astron: 1. Aufl. (HC) (OA)
  223 S.
 

 
    

Rudolf Krapp
  M1 antwortet nicht (1960) (D) (SF)
  Das Leihbuch: 1. Aufl. (LB) (OA)
  271 S.
 

 
    

Günther Krupkat
  Die große Grenze (1960) (D) (SF)
  Das Neue Berlin: 1. Aufl. (HC) (OA)
  340 S.
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 15 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 15: 1. Aufl. (A4) (OA)
  36 S.
  Serie: Munich Round Up, 15
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 16 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 16: 1. Aufl. (A4) (OA)
  34 S.
  Serie: Munich Round Up, 16
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 17 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 17: 1. Aufl. (A4) (OA)
  34 S.
  Serie: Munich Round Up, 17
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 18 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 18: 1. Aufl. (A4) (OA)
  32 S.
  Serie: Munich Round Up, 18
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 19 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 19: 1. Aufl. (A4) (OA)
  34 S.
  Serie: Munich Round Up, 19
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 20 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 20: 1. Aufl. (A4) (OA)
  32 S.
  Serie: Munich Round Up, 20
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 21 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 21: 1. Aufl. (A4) (OA)
  34 S.
  Serie: Munich Round Up, 21
 

 
    

Waldemar Kumming, Walter Reinecke, Jürgen Vom Scheidt
  (Hrsg.)
  Munich Round Up 22 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Munich Round Up, 22: 1. Aufl. (A4) (OA)
  65 S.
  Serie: Munich Round Up, 22
 

 
    

Victor La Salle
  Die Letzten auf Merkur (1960) (D) (SF)
  Twilight Zone (1953) (US)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 246: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Murray Leinster
  Invasion aus einer anderen Welt (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The other side of here (1936) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra, 94: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Stanislaw Lem
  Eden (1960) (D) (SF)
  Eden (1959) (PO)
  Zimmermann: 1. Aufl. (HC) (DE)
  272 S.
 

 
    

Stanislaw Lem
  Der Planet des Todes (1960) (D) (SF) (?)
  Astronauci (1951) (PO)
  Ü: Rudolf Pabel
  Buchgemeinde: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1957)
  315 S.
 

 
    

Milton Lesser
  Verpflichtet für das Niemandsland (1960) (D) (SF)
  Recruit for Andromeda (1959) (US)
  Ü: Walter K. Baumann
  Moewig Terra Sonderband, 27: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Clive Staples Lewis
  Die böse Macht (1960) (D) (SF)
  That Hideous Strength (1945) (E)
  Ü: Friedrich Schnack
  Herder Bücherei, 82: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1954)
  293 S.
  Serie: Perelandra, 3
 

 
    

Gottlieb Mährlein (Hrsg.)
  Andromeda SF Magazin 22 (1960) (D) (SF)
  SFCD Andromeda Magazin, 22: 1. Aufl. (A4) (OZ)
  87 S.
  Serie: Andromeda Magazin, 22
 

 
    

Kurt Mahr
  110000 Jahre später (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 129: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Kurt Mahr
  Feldzug der Gläubigen (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 139: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Kurt Mahr
  Die Geschöpfe des Palin (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 119: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Kurt Mahr
  Der Nebel frißt sie alle (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 109: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Kurt Mahr
  Ringplanet im NGC 3031 (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra Sonderband, 31: 1. Aufl. (TB) (OA)
  94 S.
 

 
    

Kurt Mahr
  Spinnen aus dem Weltraum (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 122: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Kurt Mahr
  Todeskommando Solar (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 146: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Kurt Mahr
  Zeit wie Sand (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 99: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Cecil O. Mailer
  Geheimnisvoller Meteor (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 237: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Cecil O. Mailer
  Sabotage mit Feuerwasser (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 247: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Cecil O. Mailer
  Treffpunkt Zukunft (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 251: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Cecil O. Mailer
  Die Union der 2000 Welten (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 232: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Cecil O. Mailer
  Vulkan kontra Erde (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 228: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Cecil O. Mailer
  Zweimal Mister Beeches ? (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 224: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Charles Eric Maine
  Die Verlorenen auf Kaluiki (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Count down (1959) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia, 250: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Jürgen Mann (Hrsg.)
  Teleskop 15 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Teleskop, 15: 1. Aufl. (A4) (OA)
  38 S.
  Serie: Fanzine: Teleskop, 15
 

 
    

Richard Matheson
  Die unglaubliche Geschichte des Mister C. (1960) (D) (SF)
  The shrinking man (1956) (US)
  Ü: Werner Gronwald
  Heyne Allgemeine Reihe, 58: 1. Aufl. (TB) (DE)
  158 S.
 

 
    

Joe McBrown
  Code ZOF-0017 (1960) (D) (SF)
  Feldmann, 754: 1. Aufl. (LB) (OA)
  271 S.
 

 
    

J.T. McIntosh
  Die Überlebenden (1960) (D) (SF)
  The fittest (1955) (E)
  Ü: Walter Ernsting
  Moewig Terra Sonderband, 21: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Axel Melhardt (Hrsg.)
  FAN 1 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck FAN, 1: 1. Aufl. (A4) (OA)
  70 S.
  Serie: Fanzine: FAN, 1
 

 
    

R.R. Merliss
  Kampfroboter (1960) (D) (SF)
  The stutterer (1955) (US)
  Moewig Terra, 149: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Jürgen Molthof (Hrsg.)
  Space Times 4 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Space Times, 4: 1. Aufl. (A4) (OA)
  45 S.
  Serie: Fanzine: Space Times, 4
 

 
    

Jürgen Molthof (Hrsg.)
  Space Times 7 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Space Times, 7: 1. Aufl. (A4) (OA)
  74 S.
  Serie: Fanzine: Space Times, 7
 

 
    

Jürgen Molthof (Hrsg.)
  Space Times 8 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Space Times, 8: 1. Aufl. (A4) (OA)
  76 S.
  Serie: Fanzine: Space Times, 8
 

 
    

Ed Morell
  Der schleichende Tod (1960) (D) (SF) (?)
  Bethke Schatten Unterwelt: 1. Aufl. (LB) (OA)
  271 S.
 

 
    

Dan Morgan
  Hetzjagd der Telepathen (1960) (D) (SF)
  The Uninhibited (1957) (E)
  Ü: Heinz Zwack
  Zimmermann Widukind, 223: 1. Aufl. (LB) (DE)
  269 S.
 

 
    

Thomas Morus
  Utopia (1960) (D) (SF)
  Utopia (1516) (E)
  Ü: H.M. Endres
  Goldmann Allgemeine Reihe, 662: 1. Aufl. (TB) (ND)
  134 S.
 

 
    

Thomas Morus
  Utopia (1960) (D) (SF) (?)
  Utopia (1516) (E)
  Ü: H.M. Endres
  Goldmann Liebhaberausgaben: 1. Aufl. (HC) (ND)
  134 S.
 

 
    

Horst Müller
  Signale vom Mond (1960) (D) (SF)
  VEB Domowina Allgemeine Literatur: 1. Aufl. (HC) (OA)
  198 S.
 

 
    

C.R. Munro
  Der Gral-Mutant (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Moewig Terra, 154: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
 

 
    

C.R. Munro
  Raum hinter der Zeit (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 101: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Andre Norton
  Das Geheimnis der Verlorenen (1960) (D) (SF)
  Secret of the lost race (1959) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia Großband, 126: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
 

 
    

Andre Norton
  Die Sklaven von Klor (1960) (D) (SF)
  The Sioux Spaceman (1960) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia Großband, 132: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Wilhelm Olbrich (Hrsg.)
  Fantasy & SF Fandom 5 (1960) (D) (F)
  Privatdruck F&SF Fandom, 5: 1. Aufl. (A4) (OA)
  6 S.
 

 
    

Wilhelm Olbrich (Hrsg.)
  Fantasy & SF Fandom 6 (1960) (D) (F)
  Privatdruck F&SF Fandom, 6: 1. Aufl. (A4) (OA)
  18 S.
 

 
    

Richard Oliver
  Das Licht aller Sonnen (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 114: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Alf Peccar
  Invasion der Unsichtbaren (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  230 S.
 

 
    

Leo Perutz
  Sankt Petri-Schnee (1960) (D) (PH)
  Forum Allgemeine Reihe, 18: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1933)
  191 S.
 

 
    

Klaus Petroff
  Botschafter der Außerirdischen (1960) (D) (SF)
  Lehning Luna Utopia, 57: 1. Aufl. (RH) (ND)
  61 S.
 

 
    

Rog Phillips
  Welten der Wahrscheinlichkeit (1960) (D) (SF)
  Worlds of If (1951) (US)
  Ü: Werner Heinzmann
  Zimmermann Widukind, 259: 1. Aufl. (LB) (DE)
  271 S.
 

 
    

Rog Phillips
  Die Zeitfalle (1960) (D) (SF)
  Time Trap (1949) (US)
  Ü: Rainer Eisfeld
  Moewig Terra, 111: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

Edgar Allan Poe
  Die Maske des Roten Todes (C) (1960) (D) (PH)
   (US)
  Eden Drei Türme, 79: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  188 S.
 

 
    

Frederik Pohl, Cyril M. Kornbluth
  Die letzte Antwort (1960) (D) (SF)
  Search the Sky (1954) (US)
  Ü: Walter Ernsting
  Zimmermann Balowa, 222: 1. Aufl. (LB) (DE)
  266 S.
 

 
    

Jesco von Puttkamer
  Galaxis ahoi! (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Moewig Terra, 131: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Jesco von Puttkamer
  Die Reise des schlafenden Gottes (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra Sonderband, 25: 1. Aufl. (TB) (OA)
  96 S.
 

 
    

Jesco von Puttkamer
  Die sechste Phase (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Balowa, 251: 1. Aufl. (LB) (OA)
  271 S.
 

 
    

Jesco von Puttkamer
  Das Zeit-Manuskript (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Balowa, 210: 1. Aufl. (LB) (OA)
  270 S.
 

 
    

Robert S. Richardson
  Die Geheimnisse des Mars 1 (1960) (D) (SP)
  Exploring Mars I (1954) (US)
  Ü: Klaus Fecher
  Pabel Utopia Großband, 121: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
 

 
    

Robert S. Richardson
  Die Geheimnisse des Mars 2 (1960) (D) (SP)
  Exploring Mars II (1954) (US)
  Ü: Klaus Fecher
  Pabel Utopia Großband, 121: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
 

 
    

M.K. Robertson
  Am Rande des Dritten Weltkriegs (1960) (D) (SF)
  Flashpoint Tokyo (E)
  Ü: Klaus W. Geesten
  Zimmermann Balowa, 562: 1. Aufl. (LB) (DE)
  256 S.
  Serie: Steve Carradyne, 7
 

 
    

Fred Robin
  Solar ruft Basic I (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  279 S.
 

 
    

Hilde Rubinstein
  Atomdämmerung (1960) (D) (SF)
  Scheffel: 1. Aufl. (HC) (OA)
  327 S.
 

 
    

Dieter Saager, Gerd Maximovic, Franz Solcher (Hrsg.)
  Hyperspace 2 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Hyperspace, 2: 1. Aufl. (A4) (OA)
  46 S.
  Serie: Fanzine: Hyperspace, 2
 

 
    

J. Safronow, S. Safronow
  Der Südpol schmilzt (1960) (D) (SF)
   (RU)
  Ü: Willi Berger
  Kultur & Fortschritt: 1. Aufl. (HC) (DE)
  208 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Amok (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Balowa, 200: 1. Aufl. (LB) (OA)
  252 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Eliteeinheit Luna Port (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 121: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  63 S.
  Serie: ZBV, 8
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Fähigkeiten unbekannt (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Balowa, 215: 1. Aufl. (LB) (OA)
  270 S.
  Serie: ZBV, 12
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Großeinsatz Morgenröte (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 113: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  63 S.
  Serie: ZBV, 7
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Hölle unter Null Grad (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 97: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
  Serie: ZBV, 6
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Der Mann von Oros 1 (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 125: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Der Mann von Oros 2 (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 126: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Nichts außer uns (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 110: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Octavian III (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 100: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  63 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Revolte der Toten (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Balowa, 219: 1. Aufl. (LB) (OA)
  270 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Stern A funkt um Hilfe (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 118: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1952)
  62 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Über uns das Nichts (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 136: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1957)
  62 S.
  Serie: Gesko Speed, 1
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Überfällig (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 133: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
  Serie: ZBV, 9
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Der unendliche Raum (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 151: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1957)
  63 S.
  Serie: Hyperspace-Zyklus, 2
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Die Vergessenen 1 (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 103: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  63 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Die Vergessenen 2 (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 104: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Vollmachten unbegrenzt (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 140: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
  Serie: ZBV, 10
 

 
    

Karl Herbert Scheer
  Zutritt verboten (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Moewig Terra, 155: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
  Serie: ZBV, 11
 

 
    

Edmund Schopen
  Der Kanzler von Afrika (1960) (D) (SF)
  Weiß, Gebrüder Welt von morgen: 1. Aufl. (HC) (OA)
  236 S.
 

 
    

Hubertus Schulte Herbrüggen
  Utopie und Anti-Utopie (1960) (D) (SP) (?)
  Pöppinghaus Engl. Philologie, 43: 1. Aufl. (TB) (OA)
  235 S.
 

 
    

Erwin Scudla (Hrsg.)
  Sirius 3i (1960) (D) (SP)
  ISFS Sirius: 1. Aufl. (RH) (OA)
  12 S.
  Serie: Sirius ISFS International Ed. 3i
 

 
    

Erwin Scudla (Hrsg.)
  Sirius 4a (1960) (D) (SP)
  ISFS Sirius: 1. Aufl. (RH) (OA)
  4 S.
  Serie: Sirius ISFS Austrian Edition 4a
 

 
    

Erwin Scudla (Hrsg.)
  Sirius 4i (1960) (D) (SP)
  ISFS Sirius: 1. Aufl. (RH) (OA)
  16 S.
  Serie: Sirius ISFS International Ed. 4i
 

 
    

SF-Club Berlin
  Vier Jahre SF-Club Berlin (1960) (D) (SP) (?)
  SF-Club Berlin: 1. Aufl. (TB) (OA)
  118 S.
 

 
    

Eric Sheldon
  Jenseits Alpha-Centauri (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia Großband, 119: 1. Aufl. (TB) (OA)
  94 S.
 

 
    

Eric Sheldon
  Ein Licht erlöscht (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia Großband, 123: 1. Aufl. (TB) (OA)
  94 S.
 

 
    

Roy Sheldon
  Die Verschollenen (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Star of death (1952) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia, 214: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
  Serie: Spear & Manners
 

 
    

W.W. Shols
  Gefangen auf Kallisto (1960) (D) (SF)
  Hallberg SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
 

 
    

W.W. Shols
  Invasion aus der Tiefe (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

W.W. Shols
  Rebell des Weltraums (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 208: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  63 S.
  Serie: Der Prokaskische Krieg, 1
 

 
    

Robert Silverberg
  Sternenfahrer unerwünscht (1960) (D) (SF)
  Starman's quest (1959) (US)
  Ü: M.F. Arnemann
  Pabel Utopia Großband, 118: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Curt Siodmak
  Donovans Gehirn (1960) (D) (SF)
  Donovan's brain (1942) (US)
  Ü: Mary Brand
  Heyne Allgemeine Reihe, 66: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1951)
  172 S.
 

 
    

Jonny Sivo
  Der rettende Strahl (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Alan D. Smith
  Die Botschaft des Panergon (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 148: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1952)
  62 S.
 

 
    

E.E. Smith
  Die Planetenbasis (1960) (D) (SF)
  Triplanetary (1948) (US)
  Ü: Botho Rainer Doddenhof
  Zimmermann Balowa, 239: 1. Aufl. (LB) (DE)
  269 S.
  Serie: Lensmen, 1
 

 
    

George O. Smith
  Schiffbruch im All (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Lost in space (1959) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia Großband, 136: 1. Aufl. (TB) (DE)
  78 S.
 

 
    

Charles Spencer
  Die blauen Tyrannen (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 143: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

Charles Spencer
  Das ewige Gesetz (1960) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  243 S.
 

 
    

Charles Spencer
  Satansbrut vom Sirius (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 205: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Vargo Statten
  Pulverfaß Erde (1960) (D) (SF)
  The G-bomb (1951) (US)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 211: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Will Stewart
  Anti-Materie-Bombe (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Seetee shock (1949) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia Großband, 133: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
  Serie: Antimaterie, 2
 

 
    

Jeff Sutton
  Männer - Bomben - Satelliten (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Bombs in orbit (1959) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia Zukunft, 21: 1. Aufl. (TB) (DE)
  190 S.
 

 
    

Alan Swift
  Abenteuer auf dem Mars (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 248: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Alan Swift
  Tag Null - Stunde X - Angriff ! (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 239: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
  Winfried Scholz (Hrsg.)
  Sol 17 (1960) (D) (SF)
  SF-Gruppen BBHH Sol, 17: 1. Aufl. (A4) (OA)
  38 S.
  Serie: Fanzine: Sol (SFCE), 17
 

 
    

Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
  Winfried Scholz (Hrsg.)
  Sol 18 (1960) (D) (SF)
  SF-Gruppen BBHH Sol, 18: 1. Aufl. (A4) (OA)
  38 S.
  Serie: Fanzine: Sol (SFCE), 18
 

 
    

Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
  Winfried Scholz (Hrsg.)
  Sol 19 (1960) (D) (SF)
  SF-Gruppen BBHH Sol, 19: 1. Aufl. (A4) (OA)
  60 S.
  Serie: Fanzine: Sol (SFCE), 19
 

 
    

Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
  Winfried Scholz (Hrsg.)
  Sol 20 (1960) (D) (SF)
  SF-Gruppen BBHH Sol, 20: 1. Aufl. (A4) (OA)
  52 S.
  Serie: Fanzine: Sol (SFCE), 20
 

 
    

Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
  Winfried Scholz (Hrsg.)
  Sol 21 (1960) (D) (SF)
  SF-Gruppen BBHH Sol, 21: 1. Aufl. (A4) (OA)
  74 S.
  Serie: Fanzine: Sol (SFCE), 21
 

 
    

Wolfgang Thadewald, Manfred Alex, Klaus Eylmann, Ulf Miehe,
  Winfried Scholz (Hrsg.)
  Sol 22 (1960) (D) (SF)
  SF-Gruppen BBHH Sol, 22: 1. Aufl. (A4) (OA)
  36 S.
  Serie: Fanzine: Sol (SFCE), 22
 

 
    

Alf Tjörnsen
  Boten des Teufels (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 223: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Alf Tjörnsen
  Captain Wilkens wird Pirat (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 249: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Alf Tjörnsen
  Heimkehr von Transpluto (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 235: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
 

 
    

Alf Tjörnsen
  Jenseits von Pluto (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 231: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
 

 
    

Alexej Tolstoi
  Aelita (1960) (D) (SF)
  Aelita (1922) (RU)
  Ü: Alexander Eliasberg
  Goldmann Gelbe TB, 641: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1924)
  169 S.
 

 
    

E.C. Tubb
  Die goldene Pyramide (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Venusian Adventure (1953) (E)
  Ü: Heinrich F. Gottwald
  Moewig Terra, 124: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

E.C. Tubb
  Saat der Vernichtung (1960) (D) (SF)
  The spore menace (1953) (E)
  Moewig Terra, 106: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Wilson Tucker
  Die Zeitbombe (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Time Bomb (1955) (US)
  Ü: Peter Mathys
  Moewig Terra Sonderband, 29: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Alexej Turbojew
  RAK-1212 überfällig (1960) (D) (SF)
  Iltis, 463: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Adrien Turel
  Reise einer Termite zu den Menschen (1960) (D) (PH) (?)
  Stiftung A. Turel: 1. Aufl. (HC) (OA)
 

 
    

Mark Twain
  Ein Yankee am Hofe des Königs Artus (1960) (D) (F)
  A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) (US)
  Ü: Erich Pogala
  Forum Allgemeine Reihe, 23: 1. Aufl. (TB) (NÜ)
  223 S.
 

 
    

Jack Vance
  Magarak - Planet der Hölle (1960) (D) (SF) (?)
  Slaves of the Klau (1952) (US)
  Ü: Walter Ernsting
  Zimmermann Widukind, 245: 1. Aufl. (LB) (DE)
  270 S.
 

 
    

Jack Vance
  Raumfahrt verboten (1960) (D) (SF)
  The Five Gold Bands (1950) (US)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 253: 1. Aufl. (RH) (NÜ) (EA: 1958)
  64 S.
 

 
    

Jean Gaston Vandel
  Schiffbruch jenseits Galaxis (1960) (D) (SF)
  Naufrages des galaxies (1954) (F)
  Ü: Ernst Bluth
  Weiß, Gebrüder Welt von morgen: 1. Aufl. (HC) (DE)
  235 S.
 

 
    

Alfred Elton Van Vogt
  Das andere Gesicht (1960) (D) (SF)
  The Mind Cage (1957) (US)
  Ü: Jesco von Puttkamer
  Dörner SF, 747: 1. Aufl. (LB) (DE)
  271 S.
 

 
    

Alfred Elton Van Vogt
  Beherrscher der Zeit (1960) (D) (SF)
  Masters of Time (1950) (US)
  Ü: Helmut Bittner, Edith Bittner
  Pabel Utopia Großband, 125: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
 

 
    

Alfred Elton Van Vogt
  Das Erbe des Atoms (1960) (D) (SF)
  Empire of the Atom (1957) (US)
  Ü: Jesco von Puttkamer
  Moewig Terra, 95: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  64 S.
  Serie: Clane, 1
 

 
    

Alfred Elton Van Vogt
  Kosmischer Schachzug (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Pawns of Null-A (1948) (US)
  Ü: Jesco von Puttkamer
  Moewig Terra, 93: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
  Serie: Gilbert Gosseyn, 2
 

 
    

Alfred Elton Van Vogt
  Die Waffenhändler von Isher (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The weapon shops of Isher (1951) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra Sonderband, 35: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
  Serie: Ischer, 1
 

 
    

Alfred Elton Van Vogt
  Die Waffenschmiede von Isher (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The weapon makers (1943) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra Sonderband, 36: 1. Aufl. (TB) (DE)
  93 S.
  Serie: Ischer, 2
 

 
    

Roger Lee Vernon
  Stunde der Roboter (1960) (D) (SF)
  Robot hunt (1959) (US)
  Moewig Terra Sonderband, 32: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Lasko Vezere
  Altamira (1960) (D) (SF)
  Grote: 1. Aufl. (HC) (OA)
  147 S.
 

 
    

Heinz Vieweg
  Ultrasymet bleibt geheim (1960) (D) (SF) (?)
  Neues Leben Kompaß, 18: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1955)
  186 S.
 

 
    

William Voltz (Hrsg.)
  Stellaris 10 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Stellaris, 10: 1. Aufl. (A4) (OA)
  38 S.
  Serie: Stellaris (Fanzine), 10
 

 
    

William Voltz (Hrsg.)
  Stellaris 11 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Stellaris, 11: 1. Aufl. (A4) (OA)
  44 S.
  Serie: Stellaris (Fanzine), 11
 

 
    

William Voltz (Hrsg.)
  Stellaris 12 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Stellaris, 12: 1. Aufl. (A4) (OA)
  38 S.
  Serie: Stellaris (Fanzine), 12
 

 
    

William Voltz (Hrsg.)
  Stellaris 13 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Stellaris, 13: 1. Aufl. (A4) (OA)
  50 S.
  Serie: Stellaris (Fanzine), 13
 

 
    

William Voltz (Hrsg.)
  Stellaris 14 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Stellaris, 14: 1. Aufl. (A4) (OA)
  38 S.
  Serie: Stellaris (Fanzine), 14
 

 
    

William Voltz, Helmut Herdt (Hrsg.)
  Stellaris 15 (1960) (D) (SF)
  Privatdruck Stellaris, 15: 1. Aufl. (A4) (OA)
  38 S.
  Serie: Stellaris (Fanzine), 15
 

 
    

F.L. Wallace
  Zielstern Centauri (1960) (D) (SF)
  Address: Centauri (1955) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Moewig Terra, 145: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Bryce Walton
  Tiefseepioniere (1960) (D) (SF)
  Sons of the Ocean Deeps (1952) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia Großband, 130: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
 

 
    

Bob Ward
  Der Kosmos ruft (1960) (D) (SF)
  Kolibri: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1939)
  192 S.
 

 
    

Stuart Webbs
  Der glühende Kristall (1960) (D) (SF) (?)
  Schmidt: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
 

 
    

Manly Wade Wellman
  Giganten aus der Ewigkeit (1960) (D) (SF)
  Giants of eternity (1941) (US)
  Ü: Gerhard Ledig
  Pabel Utopia Großband, 117: 1. Aufl. (TB) (DE)
  94 S.
 

 
    

Manly Wade Wellman
  Die Kaltzeller (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The dark destroyers (1938) (US)
  Moewig Terra, 130: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

J.E. Wells
  Befohlenes Dasein (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 135: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

J.E. Wells
  Einer blieb übrig (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Hönne, 806: 1. Aufl. (LB) (OA)
  239 S.
 

 
    

J.E. Wells
  Der goldene Stern (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Hönne, 788: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

J.E. Wells
  Herrscher über den Tod (1960) (D) (SF)
  Moewig Terra, 96: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
 

 
    

J.E. Wells
  Inferno (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Hönne, 612: 1. Aufl. (LB) (OA)
  238 S.
 

 
    

J.E. Wells
  Planeten in Gefahr (1960) (D) (SF) (?)
  Zimmermann Hönne, 800: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
 

 
    

J.E. Wells
  Stadt im Eis (1960) (D) (SF)
  Zimmermann Hönne, 796: 1. Aufl. (LB) (OA)
  253 S.
 

 
    

F.G. Wilkins
  Libora funkt SOS (1960) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 209: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
 

 
    

Robert Moore Williams
  Homo Sapiens zu verkaufen (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The chaos fighters (1955) (US)
  Moewig Terra, 127: 1. Aufl. (RH) (DE)
  62 S.
 

 
    

Robert Moore Williams
  Unter Gehirnkontrolle (1960) (D) (SF)
  Conquest of the Space Sea (1955) (US)
  Ü: Hans-Rüdiger Leberecht
  Moewig Terra, 153: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Jack Williamson, James E. Gunn
  Brücke zwischen den Sternen (1960) (D) (SF)
  Star Bridge (1955) (US)
  Ü: Lothar Heinecke
  Zimmermann Widukind, 233: 1. Aufl. (LB) (DE)
  270 S.
 

 
    

Jack Williamson
  Die Drachen-Insel (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Dragon's island (1951) (US)
  Ü: Heinz Zwack
  Pabel Utopia Großband, 137: 1. Aufl. (TB) (DE)
  79 S.
 

 
    

Jack Williamson
  Der einsame Weg (1960) (D) (SF)
  One Against the Legion (1939) (US)
  Ü: Walter Ernsting
  Moewig Terra, 156: 1. Aufl. (RH) (NÜ) (EA: 1959)
  63 S.
  Serie: Weltraumlegion, 3
 

 
    

Jack Williamson
  Der Geist der Legion (1960) (D) (SF)
  The Cometeers (1936) (US)
  Ü: Walter Ernsting
  Moewig Terra, 98: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1959)
  62 S.
  Serie: Weltraumlegion, 2
 

 
    

Jack Williamson, James E. Gunn
  Meuterei auf Vantee (1960) (D) (SF)
  Star bridge (1955) (US)
  Ü: Walter Ernsting
  Pabel Utopia Großband, 134: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1960)
  95 S.
 

 
    

Konstantin Wolkow
  Notlandung auf der Venus (1960) (D) (SF)
  Swesda utrennja (RU)
  Ü: Willi Berger
  Fremdspr. Literatur: 1. Aufl. (HC) (ND)
  367 S.
 

 
    

Konstantin Wolkow
  Notlandung auf der Venus (1960) (D) (SF) (?)
  Swesda utrennja (RU)
  Ü: Willi Berger
  Neues Leben: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1959)
  351 S.
 

 
    

Lan Wright
  Kurierdienst Galaxis (1960) (D) (SF)
  The messengers (1954) (E)
  Ü: Walter K. Baumann
  Pabel Utopia, 254: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Lan Wright
  Menschheit im Aufbruch 1 (1960) (D) (SF)
  Who Speaks of Conquest? I (1956) (E)
  Ü: Anne Steul
  Moewig Terra, 141: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

Lan Wright
  Menschheit im Aufbruch 2 (1960) (D) (SF)
  Who Speaks of Conquest? II (1956) (E)
  Ü: Anne Steul
  Moewig Terra, 142: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
 

 
    

Lan Wright
  Der wichtigste Mann im All (1960) (D) (SF)
  A Man Called Destiny (1958) (E)
  Ü: Helmut Bittner, Edith Bittner
  Pabel Utopia Großband, 129: 1. Aufl. (TB) (DE)
  95 S.
 

 
    

Stefan Wul
  Inferno Mond (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  Retour a "O" (1956) (F)
  Pabel Utopia, 242: 1. Aufl. (RH) (DE)
  63 S.
 

 
    

Philip Wylie, Edwin Balmer
  Auf dem neuen Planeten (1960) (D) (SF)
  After Worlds Collide (1933) (US)
  Ü: Else von Hollander-Lossow
  Weiß, Gebrüder Welt von morgen: 1. Aufl. (HC) (DE)
  236 S.
 

 
    

John Wyndham
  Die Kobaltblume (C) (1960) (D) (SF) (Gekürzt)
  The Seeds of Time (1956) (E)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Zukunftsromane, 14: 1. Aufl. (HC) (DE)
  185 S.
 

 
    

John Wyndham
  Die Triffids (1960) (D) (SF)
  The Day of the Triffids (1951) (E)
  Ü: Hubert Greifeneder
  Heyne Allgemeine Reihe, 39: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1955)
  190 S.
 

 
    

Gert Zech (Hrsg.)
  Scorpion 1 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Scorpion, 1: 1. Aufl. (A4) (OA)
  10 S.
 

 
    

Gert Zech (Hrsg.)
  Scorpion 2 (1960) (D) (SP)
  Privatdruck Scorpion, 2: 1. Aufl. (A4) (OA)
  10 S.
 

 

379 Einträge