Erscheinungsjahr 1940 - Bücher

    

Peter Paul Bertram
  Der Herr des Fünfecks (1940) (D) (SF) (?)
  Schrag Turmbücher: 1. Aufl. (HC) (OA)
  212 S.
 

 
    

Heinz Bierkowski
  Die Welt ohne Schlaf (1940) (D) (SF)
  Scherl: 7 - 16 Tsd. (HC) (OA)
  283 S.
 

 
    

George Tomkyns Chesney
  Die Schlacht bei Dorking (1940) (D) (SF) (?)
  The Battle of Dorking (1871) (E)
  Ü: Will-Erich Peuckert
  Groß: 1. Aufl. (HC) (NÜ) (EA: 1879)
  39 S.
 

 
    

Rudolf H. Daumann
  Abenteuer mit der Venus (1940) (D) (SF)
  Schützen: 1 - 10 Tsd. (HC) (OA)
  320 S.
 

 
    

Rudolf H. Daumann
  Die Insel der tausend Wunder (1940) (D) (SF)
  Schützen: 1. Aufl. (HC) (OA)
  211 S.
 

 
    

Rudolf H. Daumann
  Protuberanzen (1940) (D) (SF)
  Schützen: 1 - 20 Tsd. (HC) (OA)
  284 S.
 

 
    

Erich Dolezal
  Grenzen über uns (1940) (D) (SF) (?)
  Lipsia: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S.
 

 
    

Hans Dominik
  Treibstoff SR (1940) (D) (SF)
  Scherl: 1 - 50 Tsd. (HC) (OA)
  310 S.
 

 
    

Heinrich Frieling
  Begegnung mit Sauriern (1940) (D) (SF)
  Thienemann: 1 - 5 Tsd. (HC) (OA)
  96 S.
 

 
    

Adolf Kaempffer
  Das erste Jahr (1940) (D) (SF)
  Westermann: 16 - 23 Tsd. (HC) (OA)
  408 S.
 

 
    

Karl L. Kossak-Raytenau
  Der Stoß in den Himmel (1940) (D) (SF)
  Lipsia: 1. Aufl. (HC) (OA)
  260 S.
 

 
    

Fritz Meixner
  Bevor es zu spät ist (1940) (D) (SF)
  Wiking: 1. Aufl. (HC) (OA)
  316 S.
 

 
    

P.A. Müller
  Sonnenmotor Nr. 1 (1940) (D) (SF)
  Bergmann: 1. Aufl. (HC) (OA)
  232 S.
 

 
    

Pagill
  Gletscher über Europa (1940) (D) (SF)
  West-Ost: 1. Aufl. (HC) (OA)
  222 S.
 

 
    

Josef Pelz von Felinau
  Dämon Mensch (1940) (D) (SF)
  Bong: 1. Aufl. (HC) (OA)
  427 S.
 

 
    

Edgar Allan Poe
  Gordon Pyms Abenteuer (1940) (D) (SF) (?)
  The Narrative of Arthur Gordon Pym (1837) (US)
  Ü: Hela Wegner
  Dietsch Spannung: 1. Aufl. (HC) (NÜ)
  288 S.
 

 
    

Paul Eugen Sieg
  Südöstlich Venus (1940) (D) (SF)
  Scherl: 1 - 20 Tsd. (HC) (OA)
  310 S.
 

 
    

Mark Twain
  Ein Yankee am Hofe des Königs Artus (1940) (D) (SF) (?)
  A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) (US)
  Ü: Gertrud Eisenmenger
  Carl Stephenson Humor Weltliteratur, 2: 1. Aufl. (HC) (NÜ) (EA: 1923)
  351 S.
 

 
    

Herbert George Wells
  Der Heilige Terror (1940) (D) (SF)
   (E)
  Ü: Klaus Lamprecht
  Büchergilde Gutenb.: 1. Aufl. (HC) (DE)
  324 S.
 

 
    

Bruno S. Wiek
  Ave-Brunonia (1940) (D) (SF) (?)
  Henry Burmester: 1. Aufl. (HC) (OA)
  318 S.
 

 

20 Einträge