Jenny Wood - Hrsg.

Jenny Wood, Grit Richter (Hrsg.)
  Aeronautica: Logbuch der Lüfte (2019) (D) (F) (?)
  Art Skript Phant. Allgemeine Reihe, 43: 1. Aufl. (TB) (OA)
  232 S., ISBN: 978-3-945045-33-6
  Preis: 13,80 EU
 
  Manuel Otto Bendrin
    Am Ende der Welt (2019) (D)
  Markus Cremer
    Holt mir den Fliegenden Holländer runter (2019) (D)
  Paul Tobias Dahlmann
    Kurs Nord-Nordzenit (2019) (D)
  Laura Dümpelfeld
    Finding Home (2019) (D)
  Tino Falke
    Pina Parasol und das verlorene Königreich (2019) (D)
  Markus Heitkamp
    Weißer Teufel (2019) (D)
  Yann Krehl
    Der letzte Flug der Aristoteles (2019) (D)
  Marie H. Mittmann
    Die Wunder der Madame Duret (2019) (D)
  Lena Richter
    Ins Herz des Sturms (2019) (D)
  Corinna Schattauer
    Über den Wolken (2019) (D)
  Sarah Stoffers
    Gargantua (2019) (D)
  Magali Volkmann
    Elendstal (2019) (D)

 

Roxane Bicker, Jenny Wood (Hrsg.)
  Kaffeesatz (2022) (D) (PH) (?)
  Libri Books on Demand, 2653: 1. Aufl. (TB) (OA)
  192 S., ISBN: 978-3-7562-2653-5
  Preis: 10,00 EU