Nick Kyme - Hrsg.

Nick Kyme, Lindsey Priestley (Hrsg.)
  Blut der Abtrünnigen (2012) (D) (SF)
  Tales of Heresy (2009) (E)
  Ü: Ralph Sander
  Heyne SF & F, 52906: 1. Aufl. (TB) (DE)
  415 S., ISBN: 978-3-453-52906-9
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Warhammer 40000: Großer Bruderkrieg, 11
 
  Dan Abnett
    Blutspiele (2012) (D)
    Blood Games (2009) (E)
    54 S.
  Matthew Farrer
    Nach Desh'ea (2012) (D)
    After Desh'ea (2009) (E)
    39 S.
  Mike Lee
    Wolf vor der Tür (2012) (D)
     (2009) (E)
    98 S.
  Graham McNeill
    Die letzte Kirche (2012) (D)
    The Last Church (2009) (E)
    52 S.
  Anthony Reynolds
    Söhne des Sturms (2012) (D)
    Scions of the Storm (2009) (E)
    50 S.
  James Swallow
    Die Stimme (2012) (D)
     (2009) (E)
    66 S.
  Gav Thorpe
    Der Ruf des Löwen (2012) (D)
    Call of the Lion (2009) (E)
    48 S.

 

Nick Kyme, Lindsey Priestley (Hrsg.)
  Erzählungen des Verrats (2017) (D) (SF) (?)
  Tales of Heresy (2009) (E)
  Ü: Mark Schüpstuhl, Sarah Anne Bülow
  Black Library Warhammer & 40000, 258: 1. Aufl. (PB) (DE)
  352 S., ISBN: 978-1-78193-258-2
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 10
 
  Dan Abnett
    Blutspiele (2017) (D)
    Blood Games (2009) (E)
  Matthew Farrer
    Nach Desh'ea (2017) (D)
    After Desh'ea (2009) (E)
  Mike Lee
    Der Wolf vor der Tür (2017) (D)
    Wolf at the Door (2009) (E)
  Graham McNeill
    Die letzte Kirche (2017) (D)
    The Last Church (2009) (E)
  Anthony Reynolds
    Nachkommen des Sturms (2017) (D)
    Scions of the Storm (2009) (E)
  James Swallow
    Die Stimme (2017) (D)
    The Voice (2009) (E)
  Gav Thorpe
    Der Ruf des Löwen (2017) (D)
    Call of the Lion (2009) (E)

 

Aaron Dembski-Bowden, Christian Dunn, Nick Kyme, Graham
  McNeill (Hrsg.)
  Im Schatten des Verrats / Angelus Exterminatus / Verräter (2022) (D) (SF) (?)
  Horus Heresy Omnibus 8 (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch, Jan Knackstedt
  Black Library Warhammer & 40000, 1831: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  864 S., ISBN: 978-1-80026-831-9
  Preis: 30,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 8
 
  Dan Abnett
    Der vom Blitz getroffene Turm (2014) (D)
    The Lightning Tower (2012) (E)
  Aaron Dembski-Bowden
    Der Krähenprinz (2014) (D)
    Prince of Crows (2012) (E)
  Aaron Dembski-Bowden
    Verräter (2014) (D) (Roman)
    Betrayer (2012) (E)
  John French
    Die blutrote Faust (2014) (D)
    The Crimson Fist (2012) (E)
  Graham McNeill
    Angelus Exterminatus (2014) (D) (Roman)
    Angelus Exterminatus (2012) (E)
  Graham McNeill
    Der dunkle König (2014) (D)
    The Dark King (2012) (E)
  Graham McNeill
    Das Kaban-Projekt (2014) (D)
    The Kaban Project (2012) (E)
  Graham McNeill
    Tod eines Silberschmieds (2014) (D)
    Death of a Silversmith (2012) (E)
  Gav Thorpe
    Der Flug des Raben (2014) (D)
    Raven's Flight (2012) (E)

 

Nick Kyme, Dan Abnett, Laurie Goulding (Hrsg.)
  Kennung: Calth / Vulkan lebt / lmperium Secundus (2022) (D) (SF) (?)
  Horus Heresy Omnibus 9 (E)
  Ü: Sebastian Gehart, Jan Knackstedt, Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 1111: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  812 S., ISBN: 978-1-80026-111-2
  Preis: 30,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 9
 
  Dan Abnett
    Imperium Secundus (2015) (D) (Roman)
    The Unremembered Empire (2013) (US)
  Laurie Goulding
    Kennung: Calth (2014) (D) (Roman)
    Mark of Calth (2013) (US)
  Nick Kyme
    Vulkan lebt (2015) (D) (Roman)
    Vulkan Lives (2013) (US)

 

John French, Nick Kyme, Graham McNeill, Rob Sanders
  (Hrsg.)
  Der letzte Phönix (2016) (D) (SF) (?)
  The Last Phoenix (2016) (E)
  Ü: Stefan Behrenbruch, Sebastian Gehart, Jan
    Knackstedt, Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 158: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  1024 S., ISBN: 978-1-78193-158-5
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Warhammer 40000
 
  John French
    Die blutrote Faust (2016) (D)
    The Crimson Fist (2012) (E)
  Nick Kyme
    Der Injektor (2016) (D)
    Chirurgeon (2015) (E)
  Nick Kyme
    Der Phönizier (2016) (D)
    The Phoenician (2016) (E)
  Nick Kyme
    Unvollkommen (2016) (D)
    Imperfect (2016) (E)
  Graham McNeill
    Angelus Exterminatus (2016) (D) (Roman)
    Angelus Exterminatus (2012) (E)
  Graham McNeill
    Fulgrim (2016) (D) (Roman)
    Fulgrim (2007) (E)
  Graham McNeill
    Lucius, der ewige Schwertkämpfer (2016) (D)
    Lucius, the Eternal Blade (2013) (E)
  Graham McNeill
    Das zerbrochene Spiegelbild (2016) (D)
    The Reflection Crack'd (2012) (E)
  Rob Sanders
    Das Eisen im Innern (2013) (D)
    The Iron Within (2011) (E)

 

Laurie Goulding, Nick Kyme (Hrsg.)
  Das Vermächtnis des Verrats / Todesfeuer / Der endlose Krieg (2023) (D) (SF) (?)
  Horus Heresy Omnibus 11 (E)
  Ü: Sebastian Gehart, Stefan Behrenbruch, Sabrina
    Gerbrecht, Jan Knackstedt, Tobias Rösner
  Black Library Warhammer & 40000, 1893: 1. Aufl. (HC) (NZ)
  1040 S., ISBN: 978-1-80026-893-7
  Preis: 36,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy (NZ), 11

 

Laurie Goulding, Nick Kyme (Hrsg.)
  Vorboten des Untergangs (2020) (D) (SF) (?)
  Heralds of the Siege (E)
  Ü: Simon Sterz, Stefan Behrenbruch
  Black Library Warhammer & 40000, 515: 1. Aufl. (TB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-1-78193-515-6
  Preis: 15,00 EU
  Serie: Warhammer 40000: Horus Heresy, 52
 
  John French
    Dunkle Konformität (2020) (D)
     (E)
    34 S.
  John French
    Schlag Mitternacht (2020) (D)
     (E)
    20 S.
  Guy Haley
    Der gepuderte Graf (2020) (D)
     (E)
    24 S.
  Guy Haley
    Die Pflicht wartet (2020) (D)
     (E)
    24 S.
  Nick Kyme
    Träume von der Einheit (2020) (D)
     (E)
    34 S.
  Anthony Reynolds
    Kinder von Sicarius (2020) (D)
     (E)
    22 S.
  Rob Sanders
    Die Glutwölfe (2020) (D)
     (E)
    22 S.
  Rob Sanders
    Myriade (2020) (D)
     (E)
    32 S.
  James Swallow
    Exocytose (2020) (D)
     (E)
    30 S.
  Gav Thorpe
    Der graue Rabe (2020) (D)
     (E)
    22 S.
  Gav Thorpe
    Valerius (2020) (D)
     (E)
    14 S.
  Gav Thorpe
    Zug um Zug (2020) (D)
     (E)
    24 S.
  Chris Wraight
    Der letzte Sohn Prosperos (2020) (D)
     (E)
    24 S.
  Chris Wraight
    Magisterium (2020) (D)
     (E)
    22 S.
  Chris Wraight
    Schwarzschild (2020) (D)
     (E)
    26 S.
  Chris Wraight
    Die zerrissene Seele (2020) (D)
     (E)
    14 S.