Johannes Jankowiak - Hrsg.

Johannes Jankowiak (Hrsg.)
  Galaxisspatzen (1975) (D) (SF)
    Untertitel: Polnische phantastische Erzählungen
   (PO)
  Das Neue Berlin, 245: 1. Aufl. (HC) (OZ)
  313 S.
  Preis: 8,00 DD
  Titelbild: Horst Hussel
 
  Krzysztof Borun
    Cogito, ergo sum (1975) (D)
    Cogito, ergo sum (1969) (PO)
    13 S.
  Krzysztof Borun
    Toccata (1975) (D)
    Toccata (1969) (PO)
    52 S.
  Ireneusz Choroszucha
    Die Karriere des Jakob Pinbank (1975) (D)
    Kariera Jakuba Pinbanka (1973) (PO)
    15 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Der Kongreß der Stühle (1975) (D)
    Gadajace krzesla (1965) (PO)
    6 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Wer war zuerst da? (1975) (D)
    Kto byr pierwszy? (1965) (PO)
    6 S.
  Czeslaw Chruszczewski
    Die Zaubertreppe (1975) (D)
    Magiczne schody (1965) (PO)
    5 S.
  Andrzej Czechowski
    Die absolute Waffe (1975) (D)
    Bron absolutna (1969) (PO)
    5 S.
  Andrzej Czechowski
    Neunzig Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt (1975) (D)
    90 miliardov kilometrow od slonca (1966) (PO)
    9 S.
  Konrad Fialkowski
    Galaxisspatzen (1975) (D)
    Wroble galaktyki (1961) (PO)
    21 S.
  Konrad Fialkowski
    Null-Lösung (1975) (D)
    Zerowe rozwiazanie (1965) (PO)
    16 S.
  Johannes Jankowiak
    Nachbemerkung (1975) (D) (Nachwort)
    3 S.
  Krzysztof Malinowski
    Paracelsusschüler (1975) (D)
    Uczniowie Paracelsusa (1972) (PO)
    23 S.
  Krzysztof Malinowski
    Transformation (1975) (D)
    Transformacja (1972) (PO)
    11 S.
  Maciej Misiewicz
    Der Fall Professor Growth (1975) (D)
    Sprawa profesora Growtha (1963) (PO)
    13 S.
  Ryszard Sawwa
    Fernflug (1975) (D)
    Lot dalekosiezny (1967) (PO)
    14 S.
  Stefan Weinfeld
    Das Duell (1975) (D)
    Pojedynek (1967) (PO)
    11 S.
  Stefan Weinfeld
    Die Erde seiner Vorfahren (1975) (D)
    Ziemia jego przodkow (1963) (PO)
    9 S.
  Stefan Weinfeld
    Zwischenfall in Krähwinkel (1975) (D)
    Zdarzenie w Krahwinkele (1968) (PO)
    12 S.
  Janusz A. Zajdel
    Der Reisegefährte (1975) (D)
    Towarzysz podrozy (1973) (PO)
    10 S.
  Janusz A. Zajdel
    Der Telechronopathor (1975) (D)
    Telechronopathor (1966) (PO)
    16 S.
  Witold Zegalski
    Gefahrenzustand (1975) (D)
    Stan zagrozenia (1966) (PO)
    16 S.
  Witold Zegalski
    Patrouillenschiff "Prometheus" (1975) (D)
    Ci z patrolu (1968) (PO)
    26 S.
  
  Rezension
  
    Anonym
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 44