Hel Fried - Hrsg.

Hel Fried (Hrsg.)
  Fleisch und andere Appetitverderber (2006) (D) (HO)
  Eldur Horror, 1: 3. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2005)
  191 S., ISBN: 3-937419-07-1
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Gerrit Brodmann
 
  Hel Fried
    Kompass (2005) (D)
    8 S.
  Lukas Fürst
    Der Fleischer und sein Fleisch (2005) (D)
    13 S.
  Lukas Fürst
    The Love Craft (2005) (D)
    10 S.
  Dave Gore
    Heinrichs Abendmahl (2005) (D)
    7 S.
  Rainer Innreiter
    Aeternitas (2005) (D)
    15 S.
  Rainer Innreiter
    Fleischliche Gelüste (2005) (D)
    11 S.
  Peter Lancester
    Blowjob (2005) (D)
    5 S.
  Peter Lancester
    Body Park (2005) (D)
    16 S.
  Peter Lancester
    Süße Fäulnis (2005) (D)
    6 S.
  Mannuel Mackasare
    Adelsantlitz (2005) (D)
    13 S.
  Joel E. Nigne
    Fleisch (2005) (D)
    5 S.
  Sören Notsorg
    Liebestoll (2005) (D)
    3 S.
  Salem Stoke
    Amputation (2005) (D)
    12 S.
  Salem Stoke
    Der Messi (2005) (D)
    12 S.
  Matthias Uffer
    Das Bad (2005) (D)
    9 S.
  Matthias Uffer
    Einen Schmerz lang glücklich (2005) (D)
    36 S.
  Matthias Uffer
    Unmenschlich (2005) (D)
    6 S.