Robert Draxler - Hrsg.

Robert Draxler, Peter Hiess (Hrsg.)
  Super Pulp 1 (2011) (D) (SF)
  evolver, 2: 1. Aufl. (RH) (OA)
  38 S., ISBN: 978-3-9502558-2-9
  Preis: 1,80 EU
  Titelbild: Jörg Vogeltanz
  Serie: Super Pulp, 1
 
  Anonym
    A Private Education (2011) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Anonym
    Editorial (2011) (D) (Vorwort)
    1 S.
  r. evolver
    Rollercoaster of Hate (2011) (D)
    8 S.
  Philipp Schaab
    Das Schamanenerbe (2011) (D)
    14 S.
  Andreas Winterer
    Zwischenfall im Interstellar-Expreß (2011) (D)
    13 S.
  
  Rezension
  
    Gunter Arentzen
      Nils Hirseland (Hrsg.)
      Terracom 135
 
    Klaus-Michael Vent
      Peter Emmerich (Hrsg.)
      Sumpfgeblubber 113
 

 

Robert Draxler (Hrsg.)
  Super Pulp 1 (2019) (D) (SF) (?)
  Edition Super Pulp, 1: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 2011)
  40 S., ISBN: 978-3-7494-1979-1
  Preis: 4,95 EU
  Serie: Super Pulp, 1

 

Robert Draxler (Hrsg.)
  Super Pulp 2 (2012) (D) (SF)
  evolver, 5: 1. Aufl. (RH) (OA)
  38 S., ISBN: 978-3-9502558-5-0
  Preis: 2,80 EU
  Serie: Super Pulp, 2
 
  Anonym
    Editorial (2012) (D) (Vorwort)
    1 S.
  George T. Basier
    Gigaman-Syndrom (2012) (D)
    8 S.
  Martin Compart
    From Pullach with Love: Mister Dynamit (2012) (D) (Art. oder Red.)
    4 S.
  Alex De
    Cooking Kangoo (2012) (D)
    9 S.
  Helmuth Santler
    Suicide New! (2012) (D)
    14 S.
  
  Rezension
  
    Bernd Meyer
      Günther Freunek (Hrsg.)
      Fandom Observer 277
 
    Klaus-Michael Vent
      Peter Emmerich (Hrsg.)
      Sumpfgeblubber 113
 

 

Robert Draxler (Hrsg.)
  Super Pulp 2 (2019) (D) (SF) (?)
  Edition Super Pulp, 2: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 2012)
  36 S., ISBN: 978-3-7494-2142-8
  Preis: 4,95 EU
  Serie: Super Pulp, 2