J. Steven York - Bücher

J. Steven York
  Chaostest (2013) (D) (SF)
  Trial by Chaos (2013) (US)
  Ü: Reinhold H. Mai
  Ulisses Spiele Battletech Dark Age, 42020: 1. Aufl. (TB) (DE)
  343 S., ISBN: 978-3-86889-257-4
  Preis: 11,95 EU
  Titelbild: Karsten Schreurs
  Serie: Battletech - Dark Age, 20

 

J. Steven York
  Festung der Lügen (2005) (D) (SF)
  Fortress of Lies (2004) (US)
  Ü: Reinhold H. Mai
  Heyne SF & F, 52107: 1. Aufl. (TB) (DE)
  349 S., ISBN: 3-453-52107-2
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Franz Vohwinkel
  Serie: Battletech - Dark Age, 8