Pascal Wokan - Bücher

Pascal Wokan
  Das Auge Balors (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 2948: 1. Aufl. (TB) (OA)
  476 S., ISBN: 978-3-7543-2948-1
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 13

 

Pascal Wokan
  Bewahrer des Lichts (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 8095: 1. Aufl. (TB) (OA)
  317 S., ISBN: 978-1-5495-8095-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: AO, 1

 

Pascal Wokan
  Blut und Schatten (C) (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 3637: 1. Aufl. (TB) (OA)
  261 S., ISBN: 978-1-9805-3637-6
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Pascal Wokan
  Serie: Arakkur
 
  Pascal Wokan
    Der Barde (2018) (D)
    24 S.
  Pascal Wokan
    Blut und Schatten (2018) (D) (Lyrik)
    2 S.
  Pascal Wokan
    Das Endspiel (2018) (D)
    50 S.
  Pascal Wokan
    Das ferne Land (2018) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Pascal Wokan
    Die große Schlucht (2018) (D) (Lyrik)
    3 S.
  Pascal Wokan
    Nachwort (2018) (D) (Nachwort)
    1 S.
  Pascal Wokan
    Das Seelenband (2018) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Pascal Wokan
    Der stille Tod (2018) (D)
    36 S.
  Pascal Wokan
    Der Suchende (2018) (D)
    34 S.
  Pascal Wokan
    Sylons Auftrag (2018) (D)
    26 S.
  Pascal Wokan
    Sylons Epilog (2018) (D)
    8 S.
  Pascal Wokan
    Ein Thron aus Blut (2018) (D)
    36 S.

 

Pascal Wokan
  Drachenblut (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 285: 1. Aufl. (TB) (OA)
  400 S., ISBN: 978-1-6925-0285-0
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 7

 

Pascal Wokan
  Der Einklang der Magie (2023) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7826: 1. Aufl. (TB) (OA)
  444 S., ISBN: 978-3-7460-7826-7
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Klänge-Saga, 3

 

Pascal Wokan
  Das Erbe der Magie (2023) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7687: 1. Aufl. (HC) (OA)
  554 S., ISBN: 978-3-7347-7687-8
  Preis: 30,90 EU
  Serie: Calindor, 1

 

Pascal Wokan
  Das Erbe der Magie (2023) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8495: 1. Aufl. (TB) (OA)
  554 S., ISBN: 978-3-7568-8495-7
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Calindor, 1

 

Pascal Wokan
  Das ferne Land (2017) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 797: 1. Aufl. (TB) (OA)
  386 S., ISBN: 978-1-5486-0797-5
  Preis: 12,28 EU
  Serie: Arakkur, 2

 

Pascal Wokan
  Feuer und Meer (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 2019: 1. Aufl. (TB) (OA)
  428 S., ISBN: 978-1-7178-2019-8
  Preis: 14,99 EU
  Titelbild: Adam Michniewicz
  Serie: Die Einherjer, 1

 

Pascal Wokan
  Das Flüstern der Toten (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 1669: 1. Aufl. (TB) (OA)
  484 S., ISBN: 978-3-7519-1669-1
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Nekromanten-Zyklus, 2

 

Pascal Wokan
  Das Gericht der Götter (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 5573: 1. Aufl. (HC) (OA)
  562 S., ISBN: 978-3-7543-5573-2
  Preis: 24,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 3

 

Pascal Wokan
  Das Gericht der Götter (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 5314: 1. Aufl. (TB) (OA)
  562 S., ISBN: 978-3-7543-5314-1
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 3

 

Pascal Wokan
  Die große Schlucht (2017) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 3168: 1. Aufl. (TB) (OA)
  420 S., ISBN: 978-1-5451-3168-8
  Preis: 11,99 EU
  Serie: Arakkur, 1

 

Pascal Wokan
  Helgrind (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 7578: 1. Aufl. (TB) (OA)
  380 S., ISBN: 978-1-7903-7578-3
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 3

 

Pascal Wokan
  Das Herz des Allvaters (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 3743: 1. Aufl. (TB) (OA)
  472 S., ISBN: 978-3-7557-3743-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 14

 

Pascal Wokan
  Hüter des Glaubens (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 9520: 1. Aufl. (TB) (OA)
  277 S., ISBN: 978-1-9829-9520-1
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Pascal Wokan
  Illustriert von: Pascal Wokan
  Serie: AO, 3

 

Pascal Wokan
  Die Klänge der Magie (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7813: 1. Aufl. (TB) (OA)
  558 S., ISBN: 978-3-7519-7813-2
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Klänge-Saga, 1

 

Pascal Wokan
  Der Kontakt (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 1517: 1. Aufl. (TB) (OA)
  359 S., ISBN: 978-1-7002-1517-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Vernichtung, 1

 

Pascal Wokan
  Die Kreise der Erleuchtung (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 5665: 1. Aufl. (TB) (OA)
  568 S., ISBN: 978-3-7562-5665-5
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 4

 

Pascal Wokan
  Die Kreise der Erleuchtung (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 4756: 1. Aufl. (HC) (OA)
  568 S., ISBN: 978-3-7562-4756-1
  Preis: 29,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 4

 

Pascal Wokan
  Krieg der Titanen (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8192: 1. Aufl. (TB) (OA)
  504 S., ISBN: 978-3-7557-8192-9
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 15

 

Pascal Wokan
  Der letzte Einherjer (2020) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 2347: 1. Aufl. (TB) (OA)
  410 S., ISBN: 979-8-621-02347-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 9

 

Pascal Wokan
  Licht und Schatten (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 9573: 1. Aufl. (TB) (OA)
  376 S., ISBN: 978-1-0926-9573-2
  Preis: 14,99 EU
  Titelbild: Adam Michniewicz
  Serie: Die Einherjer

 

Pascal Wokan
  Das Lied der Magie (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 6694: 1. Aufl. (TB) (OA)
  484 S., ISBN: 978-3-7557-6694-0
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Klänge-Saga, 2

 

Pascal Wokan
  Das Lied der Toten (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8088: 1. Aufl. (TB) (OA)
  468 S., ISBN: 978-3-7504-8088-9
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Nekromanten-Zyklus, 1

 

Pascal Wokan
  Die Magie des Chaos (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 3000: 1. Aufl. (TB) (OA)
  384 S., ISBN: 978-3-7557-3000-2
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Splitterwelt, 1

 

Pascal Wokan
  Die Magier des Horus (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 1178: 1. Aufl. (TB) (OA)
  680 S., ISBN: 978-3-7526-1178-6
  Preis: 19,99 EU

 

Pascal Wokan
  Pfad der Götter (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 5840: 1. Aufl. (TB) (OA)
  440 S., ISBN: 978-1-7267-5840-6
  Preis: 14,99 EU
  Titelbild: Adam Michniewicz
  Serie: Die Einherjer, 2

 

Pascal Wokan
  Der Pfad der Träume (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7390: 1. Aufl. (TB) (OA)
  602 S., ISBN: 978-3-7568-7390-6
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 5

 

Pascal Wokan
  Der Pfad der Träume (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7393: 1. Aufl. (HC) (OA)
  602 S., ISBN: 978-3-7568-7393-7
  Preis: 29,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 5

 

Pascal Wokan
  Rache der Götter (2020) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 8276: 1. Aufl. (TB) (OA)
  402 S., ISBN: 978-1-6606-8276-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 8

 

Pascal Wokan
  Ragnarök (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 7705: 1. Aufl. (TB) (OA)
  417 S., ISBN: 978-1-7981-7705-1
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 5

 

Pascal Wokan
  Der Rhythmus des Sandes (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 1335: 1. Aufl. (TB) (OA)
  516 S., ISBN: 978-3-7543-1335-0
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 2

 

Pascal Wokan
  Der Rhythmus des Sandes (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7361: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2021)
  516 S., ISBN: 978-3-7543-7361-3
  Preis: 24,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 2

 

Joshua Tree, Pascal Wokan
    (Pseudonym von: Benjamin Krämer)
  Rift: Der Übergang (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 2081: 1. Aufl. (TB) (OA)
  366 S., ISBN: 978-1-9734-2081-1
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Ellada Azoidou
  Illustriert von: Pascal Wokan

 

Pascal Wokan
  Der Ruf der Wüste (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8137: 1. Aufl. (TB) (OA)
  572 S., ISBN: 978-3-7534-8137-1
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 1
  
  Rezension
  
    Petra Berger
      Christoph Grimm (Hrsg.)
      Weltenportal 3
 

 

Pascal Wokan
  Der Ruf der Wüste (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7192: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2021)
  572 S., ISBN: 978-3-7543-7192-3
  Preis: 24,99 EU
  Serie: Die Sandmagier, 1

 

Pascal Wokan
  Saat der Schöpfung (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 395: 1. Aufl. (TB) (OA)
  438 S., ISBN: 978-3-7526-0395-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 11

 

Pascal Wokan
  Das Seelenband (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 623: 1. Aufl. (TB) (OA)
  368 S., ISBN: 978-1-9731-0623-4
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Arakkur, 3

 

Pascal Wokan
  Die sieben Helden (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 361: 1. Aufl. (TB) (OA)
  394 S., ISBN: 978-1-9770-0361-4
  Preis: 14,99 EU
  Titelbild: Samira Boden

 

Pascal Wokan
  Die sieben Helden (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 2287: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2018)
  507 S., ISBN: 978-1-7241-2287-2
  Preis: 14,99 EU

 

Pascal Wokan
  Das Signal (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 7600: 1. Aufl. (TB) (OA)
  332 S., ISBN: 978-1-6711-7600-3
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Vernichtung, 2

 

Horus W. Odenthal, Pascal Wokan
  Der Sog der Vernichtung (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 3507: 1. Aufl. (TB) (OA)
  448 S., ISBN: 978-3-7562-3507-0
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Splitterwelt, 3

 

Pascal Wokan
  Die Stimme der Toten (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 3376: 1. Aufl. (TB) (OA)
  516 S., ISBN: 978-3-7519-3376-6
  Preis: 15,99 EU
  Serie: Nekromanten-Zyklus, 3

 

Pascal Wokan
  Tote Götter (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 4736: 1. Aufl. (TB) (OA)
  415 S., ISBN: 978-1-0807-4736-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 6

 

Pascal Wokan
  Der vergessene Gott (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8211: 1. Aufl. (TB) (OA)
  446 S., ISBN: 978-3-7519-8211-5
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 10

 

Pascal Wokan
  Das Vermächtnis der Götter (2023) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 1593: 1. Aufl. (HC) (OA)
  556 S., ISBN: 978-3-7583-1593-0
  Preis: 30,90 EU
  Serie: Calindor, 3

 

Pascal Wokan
  Das Vermächtnis der Götter (2023) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8183: 1. Aufl. (TB) (OA)
  556 S., ISBN: 978-3-7578-8183-2
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Calindor, 3

 

Pascal Wokan
  Wächter des Friedens (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 7398: 1. Aufl. (TB) (OA)
  256 S., ISBN: 978-1-9805-7398-2
  Preis: 12,99 EU
  Serie: AO, 2

 

Pascal Wokan
  Weltenbrand (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 3158: 1. Aufl. (TB) (OA)
  390 S., ISBN: 978-1-7934-3158-5
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 4

 

Pascal Wokan
  Die Wilde Jagd (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 4064: 1. Aufl. (TB) (OA)
  448 S., ISBN: 978-3-7534-4064-4
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Die Einherjer, 12

 

Pascal Wokan
  Die Zeit der Legenden (2023) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8223: 1. Aufl. (HC) (OA)
  534 S., ISBN: 978-3-7448-8223-1
  Preis: 30,90 EU
  Serie: Calindor, 2

 

Pascal Wokan
  Die Zeit der Legenden (2023) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 1287: 1. Aufl. (TB) (OA)
  534 S., ISBN: 978-3-7568-1287-5
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Calindor, 2