David Weber - Bücher

David Weber
  Die Achte Flotte (2010) (D) (SF)
  Storm From the Shadows I (2009) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23343: 1. Aufl. (TB) (DE)
  559 S., ISBN: 978-3-404-23343-4
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 21
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber, Charles E. Gannon, Joelle Presby, Timothy
  Zahn
  Aller Ehre Anfang (C) (2018) (D) (SF)
  Beginnings (2013) (US)
  Ü: Beke Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20904: 1. Aufl. (TB) (DE)
  654 S., ISBN: 978-3-404-20904-0
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 34
 
  Charles E. Gannon
    Immer schön nach Handbuch (2018) (D)
    By the Book (2013) (US)
    160 S.
  Joelle Presby
    Zu dienen verpflichtet (2018) (D)
    Obligated Service (2013) (US)
    116 S.
  David Weber
    Der beste Plan (2018) (D)
    Best Laid Plans (2013) (US)
    60 S.
  David Weber
    Die Schöne und das Tier (2018) (D)
    Beauty and the Beast (2013) (US)
    192 S.
  Timothy Zahn
    Im Namen der Ehre (2018) (D)
    A Call to Arms (2013) (US)
    120 S.

 

David Weber
  An Bord der Hexapuma (2008) (D) (SF)
  The Shadow of Saganami II (2004) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23319: 1. Aufl. (TB) (DE)
  543 S., ISBN: 978-3-404-23319-9
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 20

 

David Weber
  Das Armageddon-Vermächtnis (2006) (D) (SF)
  The Armageddon Inheritance (1993) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23301: 1. Aufl. (TB) (DE)
  460 S., ISBN: 978-3-404-23301-4
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Dahak, 2

 

David Weber
  Auf Biegen und Brechen (2007) (D) (SF)
  At All Costs II (2005) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23309: 1. Aufl. (TB) (DE)
  608 S., ISBN: 978-3-404-23309-0
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 18

 

David Weber
  Auf Gefechtsstation (2020) (D) (SF)
  At the Sign of Triumph II (2016) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20955: 1. Aufl. (TB) (DE)
  780 S., ISBN: 978-3-404-20955-2
  Preis: 11,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 18
 
  David Weber
    Glossar (2020) (D) (Art. oder Red.)
     (2016) (US)
    90 S.

 

David Weber
  Auf verlorenem Posten (1997) (D) (SF)
  On Basilisk Station (1992) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23194: 1. Aufl. (TB) (DE)
  511 S., ISBN: 3-404-23194-5
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 1
  
  Rezension
  
    Udo Klotz
      Harald Junker (Hrsg.)
      Ren Dhark Magazin 1
 
    Laube
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 30
 

 

David Weber
  Auf verlorenem Posten / Die Ehre der Königin (C) (2009) (D) (SF)
  On Basilisk Station / The Honor of the Queen (1993) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF, 28538: 1. Aufl. (PB) (NZ)
  975 S., ISBN: 978-3-404-28538-9
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington (ND), 1
 
  David Weber
    Auf verlorenem Posten (1997) (D) (Roman)
    On Basilisk Station (1992) (US)
    470 S.
  David Weber
    Die Ehre der Königin (1998) (D) (Roman)
    The Honor of the Queen (1993) (US)
    506 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 267
 

 

David Weber
  Begegnung auf Sphinx (2015) (D) (SF)
  A Beautiful Friendship (2011) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20779: 1. Aufl. (TB) (DE)
  414 S., ISBN: 978-3-404-20779-4
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Stephanie Harrington, 1
 
  David Weber
    Glossar (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2011) (US)
    9 S.
  David Weber
    Personenverzeichnis (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2011) (US)
    8 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Christian Künne
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 250
 

 

David Weber, John Ringo
  Das Bronze-Batallion (2005) (D) (SF)
  March Upcountry (2001) (US)
  Ü: Ulf Ritgen, Beke Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23284: 1. Aufl. (TB) (DE)
  732 S., ISBN: 3-404-23284-4
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Prinz Roger, 1
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 195
 
    Martin Stricker
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 211
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 

 

David Weber
  Caylebs Plan (2011) (D) (SF)
  By Heresies Distressed II (2008) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23349: 1. Aufl. (TB) (DE)
  414 S., ISBN: 978-3-404-23349-6
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 6
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Codename: Merlin (2009) (D) (SF)
  By Schism Rent Asunder I (2008) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23331: 1. Aufl. (TB) (DE)
  492 S., ISBN: 978-3-404-23331-1
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 3

 

David Weber
  Die dunkle Göttin (2006) (D) (F)
  Wind Rider's Oath II (2004) (US)
  Ü: Wolfgang Thon
  Heyne SF & F, 53257: 1. Aufl. (TB) (DE)
  366 S., ISBN: 978-3-453-53257-1
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Schwerter des Zorns, 4

 

David Weber
  Die Ehre der Königin (1998) (D) (SF)
  The Honor of the Queen (1993) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23199: 1. Aufl. (TB) (DE)
  575 S., ISBN: 3-404-23199-6
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: James Warhola
  Serie: Honor Harrington, 2
  
  Rezension
  
    Udo Klotz
      Harald Junker (Hrsg.)
      Ren Dhark Magazin 1
 
    Thomas Laubenstein
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 33
 

 

David Weber
  Ehre unter Feinden (2000) (D) (SF)
  Honor Among Enemies (1996) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23223: 1. Aufl. (TB) (DE)
  671 S., ISBN: 3-404-23223-2
  Preis: 138,00 ÖS
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 6
  
  Rezension
  
    Daniel Marinow
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 125
 

 

David Weber
  Die eiserne Festung (2011) (D) (SF)
  A Mighty Fortress I (2010) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20233: 1. Aufl. (TB) (DE)
  702 S., ISBN: 978-3-404-20233-1
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 7
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Die Erben des Imperiums (2007) (D) (SF)
  Heirs of Empire (1996) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23311: 1. Aufl. (TB) (DE)
  733 S., ISBN: 978-3-404-23311-3
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Dahak, 3

 

David Weber
  Die Excalibur-Alternative (2005) (D) (SF)
  The Excalibur Alternative (2002) (US)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23281: 1. Aufl. (TB) (DE)
  414 S., ISBN: 3-404-23281-X
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 195
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 190
 
    Walter Bühler-Schilling
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 207
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 171
 

 

David Weber
  Die Fackel der Freiheit (2011) (D) (SF)
  Torch of Freedom II (2009) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20014: 1. Aufl. (TB) (DE)
  524 S., ISBN: 978-3-404-20014-6
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 24
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber, Jane M. Lindskold
  Flammenzeit (2015) (D) (SF)
  Fire Season (2012) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20802: 1. Aufl. (TB) (DE)
  399 S., ISBN: 978-3-404-20802-9
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Stephanie Harrington, 2
 
  David Weber, Jane M. Lindskold
    Glossar (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2012) (US)
    23 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Christian Künne
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 262
 

 

David Weber
  Die Flotte von Charon (2009) (D) (SF)
  By Schism Rent Asunder II (2008) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23332: 1. Aufl. (TB) (DE)
  510 S., ISBN: 978-3-404-23332-8
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 4

 

David Weber
  Gefährliche Offenbarungen (2017) (D) (SF)
  Hell's Foundation Quiver II (2015) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20877: 1. Aufl. (TB) (DE)
  671 S., ISBN: 978-3-404-20877-7
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 16
 
  David Weber
    Charaktere (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    43 S.
  David Weber
    Die Erzengel (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    2 S.
  David Weber
    Glossar (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    14 S.
  David Weber
    Hierarchie der Kirche des Verheißenen (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    7 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

David Weber
  Haus der Lügen (2011) (D) (SF)
  A Mighty Fortress II (2010) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20643: 1. Aufl. (TB) (DE)
  591 S., ISBN: 978-3-404-20643-8
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 8
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Honors Krieg (2004) (D) (SF)
  War of Honor II (2002) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23277: 1. Aufl. (TB) (DE)
  685 S., ISBN: 3-404-23277-1
  Preis: 9,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 14
  
  Rezension
  
    Martin Stricker
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 206
 

 

David Weber
  Honors Mission (2012) (D) (SF)
  Mission of Honor I (2010) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20652: 1. Aufl. (TB) (DE)
  558 S., ISBN: 978-3-404-20652-0
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 25
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Honors Rache (2021) (D) (SF)
  Uncompromising Honor I (2018) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20970: 1. Aufl. (TB) (DE)
  652 S., ISBN: 978-3-404-20970-5
  Preis: 12,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 37
 
  David Weber
    Personenverzeichnis (2021) (D) (Art. oder Red.)
     (2018) (US)
    47 S.
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2021/12
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2021 8
 

 

David Weber
  Im Donner der Schlacht (2013) (D) (SF)
  A Rising Thunder I (2010) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20718: 1. Aufl. (TB) (DE)
  446 S., ISBN: 978-3-404-20718-3
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 28

 

David Weber
  Im Exil (1999) (D) (SF)
  Flag in Exile (1995) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23217: 1. Aufl. (TB) (DE)
  606 S., ISBN: 3-404-23217-8
  Preis: 123,00 ÖS
  Titelbild: Gary Rudell
  Serie: Honor Harrington, 5
  
  Rezension
  
    Daniel Marinow
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 124
 

 

David Weber, Timothy Zahn
  Im Namen der Ehre (2016) (D) (SF)
  A Call to Duty (2014) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20826: 1. Aufl. (TB) (DE)
  639 S., ISBN: 978-3-404-20826-5
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Der Aufstieg Manticores, 1
 
  David Weber, Timothy Zahn
    Vorwort (2016) (D) (Vorwort)
     (2014) (US)
    3 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Angelika S. Herzog
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 256
 

 

David Weber
  In Feindeshand (2000) (D) (SF)
  In Enemy Hands (1997) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23229: 1. Aufl. (TB) (DE)
  766 S., ISBN: 3-404-23229-1
  Preis: 9,66 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 7
  
  Rezension
  
    Daniel Marinow
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 134
 

 

David Weber
  Die Invasion (2010) (D) (SF)
  By Heresies Distressed I (2008) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23348: 1. Aufl. (TB) (DE)
  478 S., ISBN: 978-3-404-23348-9
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 5
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Jeremy X (2011) (D) (SF)
  Torch of Freedom I (2009) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20015: 1. Aufl. (TB) (DE)
  429 S., ISBN: 978-3-404-20015-3
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 23
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Kampf um die Siddarmark (2014) (D) (SF)
  Midst Toil and Tribulation I (2012) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20744: 1. Aufl. (TB) (DE)
  557 S., ISBN: 978-3-404-20744-2
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 11
 
  David Weber
    Charaktere (2014) (D) (Art. oder Red.)
     (2012) (US)
    28 S.
  David Weber
    Glossar (2014) (D) (Art. oder Red.)
     (2012) (US)
    27 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Jürgen Schnaus
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 246
 

 

David Weber
  Kampf um Safehold (2019) (D) (SF)
  At the Sign of Triumph I (2016) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20953: 1. Aufl. (TB) (DE)
  735 S., ISBN: 978-3-404-20953-8
  Preis: 11,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 17
 
  David Weber
    Charaktere (2019) (D) (Art. oder Red.)
     (2016) (US)
    54 S.
  David Weber
    Glossar (2019) (D) (Art. oder Red.)
     (2016) (US)
    25 S.

 

Steve White, David Weber
  Kreuzzug (2013) (D) (SF)
  Crusade (1992) (US)
  Ü: Heinz Zwack
  Heyne Allgemeine Reihe, 31508: 1. Aufl. (TB) (DE)
  623 S., ISBN: 978-3-453-31508-2
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Starfire, 2
 
  Heinz Zwack
    Anhang (2013) (D) (Nachwort)
    11 S.
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2013/11
 

 

David Weber, Jane Lindskold
  Krieg der Baumkatzen (2016) (D) (SF)
  Treecat Wars (2013) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20808: 1. Aufl. (TB) (DE)
  491 S., ISBN: 978-3-404-20808-1
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Stephanie Harrington, 3
 
  David Weber, Jane Lindskold
    Glossar (2016) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    11 S.
  David Weber, Jane Lindskold
    Personenverzeichnis (2016) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    13 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Jürgen Schnaus
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 258
 

 

David Weber
  Der Krieg der Ketzer (2008) (D) (SF)
  Off Armageddon Reef II (2007) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23324: 1. Aufl. (TB) (DE)
  591 S., ISBN: 978-3-404-23324-3
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Attila Boros
  Serie: Nimue Alban, 2

 

David Weber
  Die Kriegerin (2009) (D) (SF)
  In Fury Born I (2006) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23338: 1. Aufl. (TB) (DE)
  669 S., ISBN: 978-3-404-23338-0
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Alicia DeVries, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 244
 

 

David Weber
  Der Kriegermönch (2014) (D) (SF)
  Midst Toil and Tribulation II (2012) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20748: 1. Aufl. (TB) (DE)
  605 S., ISBN: 978-3-404-20748-0
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 12
 
  David Weber
    Charaktere (2014) (D) (Art. oder Red.)
     (2012) (US)
    42 S.
  David Weber
    Glossar (2014) (D) (Art. oder Red.)
     (2012) (US)
    27 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Der Kriegsgott (2005) (D) (F)
  The War God's Own (1998) (US)
  Ü: Wolfgang Thon
  Heyne SF & F, 52136: 1. Aufl. (TB) (DE)
  559 S., ISBN: 3-453-52136-6
  Preis: 8,95 EU
  Serie: Schwerter des Zorns, 2

 

David Weber
  Der letzte Befehl (2012) (D) (SF)
  Mission of Honor II (2010) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20653: 1. Aufl. (TB) (DE)
  447 S., ISBN: 978-3-404-20653-7
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 26
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber, John Ringo
  Die Marduk-Mission (2005) (D) (SF)
  March to the Sea (2001) (US)
  Ü: Frauke Meier
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23289: 1. Aufl. (TB) (DE)
  717 S., ISBN: 3-404-23289-5
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Prinz Roger, 2
  
  Rezension
  
    Martin Stricker
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 211
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 177
 

 

David Weber, John Ringo
  Marsch zu den Sternen (2006) (D) (SF)
  March to the Stars (2003) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23296: 1. Aufl. (TB) (DE)
  733 S., ISBN: 3-404-23296-8
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Prinz Roger, 3
  
  Rezension
  
    Martin Stricker
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 211
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 

 

David Weber
  Das Mesa-Komplott (2013) (D) (SF)
  A Rising Thunder II (2010) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20727: 1. Aufl. (TB) (DE)
  413 S., ISBN: 978-3-404-20727-5
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 29
 
  David Weber
    Glossar (2013) (D) (Art. oder Red.)
     (2010) (US)
    47 S.
  David Weber
    Personenverzeichnis (2013) (D) (Art. oder Red.)
     (2010) (US)
    48 S.

 

David Weber
  Mit Dampf und Donner (2015) (D) (SF)
  Like a Mighty Army II (2013) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20787: 1. Aufl. (TB) (DE)
  604 S., ISBN: 978-3-404-20787-9
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 14
 
  David Weber
    Charaktere (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    36 S.
  David Weber
    Glossar (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    26 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Jürgen Schnaus
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 256
 

 

David Weber
  Mit Schimpf und Schande (1999) (D) (SF)
  Field of Dishonor (1994) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23211: 1. Aufl. (TB) (DE)
  479 S., ISBN: 3-404-23211-9
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Barclay Shaw
  Serie: Honor Harrington, 4

 

David Weber
  Der Mond der Meuterer (2006) (D) (SF)
  Mutineer's Moon (1991) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23299: 1. Aufl. (TB) (DE)
  460 S., ISBN: 978-3-404-23299-4
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Dahak, 1

 

David Weber
  Ein neuer Krieg (2004) (D) (SF)
  War of Honor I (2002) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23276: 1. Aufl. (TB) (DE)
  669 S., ISBN: 3-404-23276-3
  Preis: 9,90 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 13
  
  Rezension
  
    Martin Stricker
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 206
 

 

David Weber
  Operation Arche (2008) (D) (SF)
  Off Armageddon Reef I (2007) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23322: 1. Aufl. (TB) (DE)
  542 S., ISBN: 978-3-404-23322-9
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Fred Gambino
  Serie: Nimue Alban, 1

 

David Weber
  Operation Janus (C) (2018) (D) (SF)
  Shadow of Victory I (2016) (US)
  Ü: Beke Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20905: 1. Aufl. (TB) (DE)
  590 S., ISBN: 978-3-404-20905-7
  Preis: 11,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 35
 
  David Weber
    Personenverzeichnis (2018) (D) (Art. oder Red.)
     (2016) (US)
    40 S.
  David Weber
    Wloclawek-Glossar (2018) (D) (Art. oder Red.)
     (2016) (US)
    4 S.

 

David Weber, Eric Flint
  Die Raumkadettin von Sphinx (C) (2003) (D) (SF)
  Changer of Worlds (2001) (US)
  Ü: Ruggero Leo
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23264: 1. Aufl. (TB) (DE)
  573 S., ISBN: 3-404-23264-X
  Preis: 8,90 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 12
 
  Eric Flint
    Aus den Highlands (2003) (D)
    From the Highlands (2001) (US)
    232 S.
  David Weber
    Einbruch der Nacht (2003) (D)
    Nightfall (2001) (US)
    84 S.
  David Weber
    Die Raumkadettin von Sphinx (2003) (D)
    Ms. Midshipwoman Harrington (2001) (US)
    210 S.
  David Weber
    Weltenwandler (2003) (D)
    Changer of Worlds (2001) (US)
    38 S.
  
  Rezension
  
    Josef Th. Thanner
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 161
 

 

David Weber, Eric Flint
  Die Rebellen von Mesa (2016) (D) (SF)
  Cauldron of Ghosts II (2014) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20820: 1. Aufl. (TB) (DE)
  478 S., ISBN: 978-3-404-20820-3
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 33
 
  David Weber, Eric Flint
    Personenverzeichnis (2016) (D) (Art. oder Red.)
     (US)
    24 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Christof Grimberg
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 254
 

 

Steve White, David Weber
  Rebellion (2013) (D) (SF)
  Insurrection (1990) (US)
  Ü: Heinz Zwack
  Heyne SF & F, 52959: 1. Aufl. (TB) (DE)
  638 S., ISBN: 978-3-453-52959-5
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Starfire, 1
 
  Heinz Zwack
    Anhang (2013) (D) (Nachwort)
    10 S.

 

David Weber, Eric Flint
  Rückkehr nach Mesa (2015) (D) (SF)
  Cauldron of Ghosts I (2014) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20821: 1. Aufl. (TB) (DE)
  542 S., ISBN: 978-3-404-20821-0
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 32
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber, Thomas Pope, Timothy Zahn
  Ruf zu den Waffen (2016) (D) (SF)
  A Call to Arms (2015) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20851: 1. Aufl. (TB) (DE)
  589 S., ISBN: 978-3-404-20851-7
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Der Aufstieg Manticores, 2
 
  Anonym
    Personenverzeichnis (2016) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    15 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Martina Schiller-Rall
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 257
 

 

David Weber
  Schatten der Freiheit (2014) (D) (SF)
  Shadow of Freedom II (2013) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20769: 1. Aufl. (TB) (DE)
  351 S., ISBN: 978-3-404-20769-5
  Preis: 7,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 31
 
  David Weber
    Personenverzeichnis (2014) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    21 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Jürgen Schnaus
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 247
 

 

David Weber
  Der Schatten von Saganami (2007) (D) (SF)
  The Shadow of Saganami I (2004) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23318: 1. Aufl. (TB) (DE)
  573 S., ISBN: 978-3-404-23318-2
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 19

 

David Weber
  Schmiede des Zorns (2018) (D) (SF)
  Shadow of Victory II (2016) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20921: 1. Aufl. (TB) (DE)
  813 S., ISBN: 978-3-404-20921-7
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 36
 
  David Weber
    Personenverzeichnis (2018) (D) (Art. oder Red.)
     (2016) (US)
    75 S.
  David Weber
    Wloclawek-Glossar (2018) (D) (Art. oder Red.)
     (2016) (US)
    3 S.

 

David Weber
  Ein schneller Sieg (1998) (D) (SF)
  A Short Victorious War (1994) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23205: 1. Aufl. (TB) (DE)
  477 S., ISBN: 3-404-23205-4
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 3
  
  Rezension
  
    Udo Klotz
      Harald Junker (Hrsg.)
      Ren Dhark Magazin 1
 

 

David Weber
  Der Schwur (2005) (D) (F)
  Oath of Swords (1995) (US)
  Ü: Wolfgang Thon
  Heyne SF & F, 53059: 1. Aufl. (TB) (DE)
  511 S., ISBN: 3-453-53059-4
  Preis: 8,95 EU
  Serie: Schwerter des Zorns, 1
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/04
 

 

David Weber, Eric Flint
  Der Sklavenplanet (2006) (D) (SF)
  Crown of Slaves (2003) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23292: 1. Aufl. (TB) (DE)
  764 S., ISBN: 3-404-23292-5
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 16
  
  Rezension
  
    Martin Stricker
      Andre Brune (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 211
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 

 

David Weber
  Der Stolz der Flotte (2001) (D) (SF)
  Echoes of Honor (1998) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23241: 1. Aufl. (TB) (DE)
  986 S., ISBN: 3-404-23241-0
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 9
  
  Rezension
  
    Daniel Marinow
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 143
 

 

David Weber
  Die Streitmacht (2015) (D) (SF)
  Like a Mighty Army I (2013) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20785: 1. Aufl. (TB) (DE)
  590 S., ISBN: 978-3-404-20785-5
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 13
 
  David Weber
    Charaktere (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    35 S.
  David Weber
    Die Erzengel (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    2 S.
  David Weber
    Glossar (2015) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    14 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Jürgen Schnaus
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 256
 

 

David Weber
  Die Stunde der Ehre (2021) (D) (SF)
  Uncompromising Honor II (2018) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20974: 1. Aufl. (TB) (DE)
  764 S., ISBN: 978-3-404-20974-3
  Preis: 12,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 38
 
  David Weber
    Personenverzeichnis (2021) (D) (Art. oder Red.)
     (2018) (US)
    60 S.

 

David Weber
  Sturm der Schatten (2010) (D) (SF)
  Storm From the Shadows II (2009) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23346: 1. Aufl. (TB) (DE)
  494 S., ISBN: 978-3-404-23346-5
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 22
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Superdreadnought (2014) (D) (SF)
  Shadow of Freedom I (2013) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20767: 1. Aufl. (TB) (DE)
  366 S., ISBN: 978-3-404-20767-1
  Preis: 7,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Honor Harrington, 30
 
  David Weber
    Personenverzeichnis (2014) (D) (Art. oder Red.)
     (2013) (US)
    22 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Christian Künne
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 247
 

 

David Weber, John Ringo
  Das trojanische Schiff (2007) (D) (SF)
  We Few (2005) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23314: 1. Aufl. (TB) (DE)
  636 S., ISBN: 978-3-404-23314-4
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Prinz Roger, 4

 

David Weber
  Die Übermacht (2012) (D) (SF)
  How Firm a Foundation I (2011) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20661: 1. Aufl. (TB) (DE)
  525 S., ISBN: 978-3-404-20661-2
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 9
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Um jeden Preis (2007) (D) (SF)
  At All Costs I (2005) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23305: 1. Aufl. (TB) (DE)
  652 S., ISBN: 978-3-404-23305-2
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Jan Patrik Krasny
  Serie: Honor Harrington, 17

 

David Weber
  Der vergessene Orden (2017) (D) (SF)
  Hell's Foundation Quiver I (2015) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20850: 1. Aufl. (TB) (DE)
  750 S., ISBN: 978-3-404-20850-0
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 15
 
  David Weber
    Charaktere (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    50 S.
  David Weber
    Die Erzengel (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    2 S.
  David Weber
    Glossar (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    19 S.
  David Weber
    Hierarchie der Kirche der Verheißenen (2017) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    7 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

David Weber
  Der Verrat (2013) (D) (SF)
  How Firm a Foundation II (2011) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20707: 1. Aufl. (TB) (DE)
  605 S., ISBN: 978-3-404-20707-7
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Nimue Alban, 10

 

David Weber
  Der Widerstand (2012) (D) (SF)
  Out of the Dark (2010) (US)
  Ü: Ralph Sander
  Bastei-Lübbe SF & F, 20673: 1. Aufl. (PB) (DE)
  527 S., ISBN: 978-3-404-20673-5
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

David Weber
  Wie Phönix aus der Asche (2002) (D) (SF)
  Ashes of Victory (2000) (US)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23253: 1. Aufl. (TB) (DE)
  908 S., ISBN: 3-404-23253-4
  Preis: 9,90 EU
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Honor Harrington, 11
  
  Rezension
  
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 151
 

 

David Weber
  Der Windreiter (2006) (D) (F)
  Wind Rider's Oath I (2004) (US)
  Ü: Wolfgang Thon
  Heyne SF & F, 53240: 1. Aufl. (TB) (DE)
  351 S., ISBN: 3-453-53240-6
  Preis: 7,95 EU
  Serie: Schwerter des Zorns, 3
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/05
 

 

David Weber
  Der Zorn der Gerechten (2009) (D) (SF)
  In Fury Born II (2006) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23340: 1. Aufl. (TB) (DE)
  654 S., ISBN: 978-3-404-23340-3
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Alicia DeVries, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 257
 

 

David Weber, Thomas Pope, Timothy Zahn
  Zwischen den Fronten (2019) (D) (SF)
  A Call to Vengeance (2015) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20935: 1. Aufl. (TB) (DE)
  781 S., ISBN: 978-3-404-20935-4
  Preis: 11,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Der Aufstieg Manticores, 3
 
  David Weber, Thomas Pope, Timothy Zahn
    Personenverzeichnis (2019) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    23 S.