Ian Watson - Bücher

Ian Watson
  Das Babel-Syndrom (1983) (D) (SF)
  The embedding (1973) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 3942: 1. Aufl. (TB) (DE)
  252 S., ISBN: 3-453-30870-0
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Franz Berthold
  
  Rezension
  
    Kai Schätzl
      Helmut G. Gabriel (Hrsg.)
      SF Star 1983 / 4
 
    Hans-Ulrich Böttcher
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1983 / 4
 

 

Ian Watson
  Botschafter von den Sternen (1981) (D) (SF)
  Alien embassy (1977) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 3824: 1. Aufl. (TB) (DE)
  222 S., ISBN: 3-453-30726-7
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Roy Michael Payne

 

Ian Watson
  Das Buch vom Fluss (C) (1987) (D) (SF)
  The book of the river (1984) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4434: 1. Aufl. (TB) (DE)
  287 S., ISBN: 3-453-00451-5
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Karel Thole
  Serie: Yaleen, 1
 
  Ian Watson
    Der Kopf des Wurms (1987) (D)
    The worm's head (1984) (E)
    74 S.
  Ian Watson
    Die schwarze Strömung (1987) (D)
    The black current (1983) (E)
    62 S.
  Ian Watson
    Silvester in Tambimatu (1987) (D)
    New Year's eve at Tambimatu (1983) (E)
    70 S.
  Ian Watson
    Eine Wanderung nach Mannheim und wieder fort (1985) (D)
    A Walk to Manhome, and Away (1983) (E)
    74 S.
  
  Rezension
  
    Peter Lütkes
      Thomas M. Loock (Hrsg.)
      ZauberZeit 9
 
    Harald Hoffarth
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 21
 

 

Ian Watson
  Das Buch vom Sein (C) (1987) (D) (SF)
  The book of being (1985) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4436: 1. Aufl. (TB) (DE)
  250 S., ISBN: 3-453-00454-X
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Karel Thole
  Serie: Yaleen, 3
 
  Ian Watson
    Alle Gobelins der Zeit (1987) (D)
     (1985) (E)
    54 S.
  Ian Watson
    Ein Küchenchef im Zauberschloß (1987) (D)
     (1985) (E)
    58 S.
  Ian Watson
    Der Rosenballon (1987) (D)
     (1985) (E)
    56 S.
  Ian Watson
    Tams Töpfe (1987) (D)
     (1985) (E)
    70 S.
  
  Rezension
  
    Peter Lütkes
      Thomas M. Loock (Hrsg.)
      ZauberZeit 9
 
    Harald Hoffarth
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 21
 

 

Ian Watson
  Das Buch von den Sternen (C) (1987) (D) (SF)
  The book of the stars (1984) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4435: 1. Aufl. (TB) (DE)
  284 S., ISBN: 3-453-00452-3
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Karel Thole
  Serie: Yaleen, 2
 
  Ian Watson
    Dr. Edricks Rache (1987) (D)
     (1984) (E)
    80 S.
  Ian Watson
    Engel (1987) (D)
     (1984) (E)
    60 S.
  Ian Watson
    Naryas Erzählung (1987) (D)
     (1984) (E)
    78 S.
  Ian Watson
    Die Rosenschau auf dem Mond (1987) (D)
     (1984) (E)
    60 S.
  
  Rezension
  
    Peter Lütkes
      Thomas M. Loock (Hrsg.)
      ZauberZeit 9
 
    Harald Hoffarth
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 21
 

 

Ian Watson
  Dämonen-Kind (1996) (D) (SF)
  Lucky's Harvest I & II (1993) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Bastei-Lübbe Paperback, 28230: 1. Aufl. (PB) (DE)
  381 S., ISBN: 3-404-28230-2
  Preis: 185,00 ÖS
  Titelbild: Jim Burns
  Serie: Mana, 1
  
  Rezension
  
    Berit Neumann
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 24
 

 

Ian Watson
  Dämonen-Kind (1998) (D) (SF)
  Lucky's Harvest I & II (1993) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Bastei-Lübbe SF Special, 24243: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1996)
  542 S., ISBN: 3-404-24243-2
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Jim Burns
  Serie: Mana, 1
  
  Rezension
  
    Sabine Lang
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 177
 
    Sabine Lang
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 178
 

 

Ian Watson
  Feuerwurm (2000) (D) (F)
  The Fire Worm (1988) (E)
  Ü: Michael Plogmann
  Blitz Phantast. Literatur, 3104: 1. Aufl. (HC) (DE)
  221 S., ISBN: 3-89840-901-5
  Preis: 19,80 DM
  
  Rezension
  
    Michael Baumgartner
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 186
 
    Hardy Kettlitz
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 40
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 93
 

 

Ian Watson
  Die Fliegen der Erinnerung (1991) (D) (SF)
  The flies of memory (1990) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4841: 1. Aufl. (TB) (DE)
  299 S., ISBN: 3-453-05366-4
  Preis: 12,80 DM
  Titelbild: Michael Hasted
  
  Rezension
  
    Manfred Roos
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 89
 

 

Ian Watson
  Die Gärten des Meisters (1983) (D) (SF)
  The gardens of delight (1980) (E)
  Ü: Bernd W. Holzrichter
  Knaur SF, 5763: 1. Aufl. (TB) (DE)
  189 S., ISBN: 3-426-05763-8
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Hieronymus Bosch
  
  Rezension
  
    Hermann Urbanek
      Helmut G. Gabriel (Hrsg.)
      SF Star 1983 / 8
 

 

Ian Watson
  Harlekin (1997) (D) (SF)
  Harlequin (1994) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 5553: 1. Aufl. (TB) (DE)
  365 S., ISBN: 3-453-11895-2
  Preis: 94,00 ÖS
  Serie: Warhammer 40000, 3
  
  Rezension
  
    Michael Leiner
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 169
 

 

Ian Watson
  Die Himmelspyramide (1983) (D) (SF)
  God's world (1979) (E)
  Ü: Bernd W. Holzrichter
  Knaur SF, 5756: 1. Aufl. (TB) (DE)
  208 S., ISBN: 3-426-05756-5
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Wojtek Siudmak

 

Ian Watson
  Inquisitor (1996) (D) (SF)
  Inquisitor (1990) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 5551: 1. Aufl. (TB) (DE)
  286 S., ISBN: 3-453-10911-2
  Preis: 110,00 ÖS
  Serie: Warhammer 40000, 1
  
  Rezension
  
    Michael Leiner
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 169
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 106
 

 

Ian Watson
  Inquisitor (C) (2009) (D) (SF)
  The Inquisition War (2004) (E)
  Ü: Walter Brumm, Christian Jentzsch
  Heyne SF & F, 52643: 1. Aufl. (PB) (DE)
  1187 S., ISBN: 978-3-453-52643-3
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Clint Langley
  Serie: Warhammer 40000
 
  Ian Watson
    Einführung (2009) (D) (Vorwort)
    Introduction (2004) (E)
    5 S.
  Ian Watson
    Harlekin (1997) (D) (Roman)
    Harlequin (1994) (E)
    374 S.
  Ian Watson
    Die innere Bestie (2009) (D)
    The Alien Beast Within (2004) (E)
    58 S.
  Ian Watson
    Inquisitor (1996) (D) (Roman)
    Inquisitor (1990) (E)
    286 S.
  Ian Watson
    Kind des Chaos (1998) (D) (Roman)
    Chaos Child (1995) (E)
    389 S.
  Ian Watson
    Warpsterne (2009) (D)
    Warped Stars (2004) (E)
    68 S.

 

Ian Watson
  Kind des Chaos (1998) (D) (SF)
  Chaos Child (1995) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 5556: 1. Aufl. (TB) (DE)
  381 S., ISBN: 3-453-13338-2
  Preis: 94,00 ÖS
  Serie: Warhammer 40000, 5

 

Ian Watson
  Kreuzflug (C) (1987) (D) (SF)
   (E)
  Ü: Michael Nagula
  Luchterhand SF, 676: 1. Aufl. (TB) (OZ)
  183 S., ISBN: 3-472-61676-8
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Ursula Olga Rinne
 
  Rene Oth
    Nachwort (1987) (D) (Nachwort)
    2 S.
  Ian Watson
    Der Draht um den Krieg (1987) (D)
    The Wire Around the War (1984) (E)
    9 S.
  Ian Watson
    Felltag und danach (1987) (D)
    Skin Day, And After (1985) (E)
    14 S.
  Ian Watson
    Das große Atlantik-Wettschwimmen (1987) (D)
    The Great Atlantic Swimming Race (1986) (E)
    12 S.
  Ian Watson
    Die Haare an ihrem Leib (1987) (D)
    The Flesh of her Hair (1984) (E)
    19 S.
  Ian Watson
    Herrin der Kälte (1987) (D)
    Mistress of Cold (1984) (E)
    13 S.
  Ian Watson
    Kreuzflug (1987) (D)
    Cruising (1984) (E)
    8 S.
  Ian Watson
    Langsame Vögel (1987) (D)
    Slow Birds (1983) (E)
    32 S.
  Ian Watson
    Der Präsident ist gegen eine Wende (1987) (D)
    The President is Not For Turning (E)
    14 S.
  Ian Watson
    Weiße Socken (1987) (D)
    White Socks (1985) (E)
    29 S.
  Ian Watson
    Wir denken oft an Babylon (1987) (D)
    We Remember Babylon (1984) (E)
    25 S.
  
  Rezension
  
    Gerd Maximovic
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1987 / 5
 
    Bernd Kronsbein
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 32
 

 

Ian Watson
  Kuckucks-Fluch (1996) (D) (SF)
  Lucky's Harvest III / The Fallen Moon I (1993) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Bastei-Lübbe Paperback, 28233: 1. Aufl. (PB) (DE)
  378 S., ISBN: 3-404-28233-7
  Preis: 185,00 ÖS
  Titelbild: Jim Burns
  Serie: Mana, 2
  
  Rezension
  
    Berit Neumann
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 26
 

 

Ian Watson
  Kuckucks-Fluch (1998) (D) (SF)
  Lucky's Harvest III / The Fallen Moon I (1993) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Bastei-Lübbe SF Special, 24250: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1996)
  541 S., ISBN: 3-404-24250-5
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Jim Burns
  Serie: Mana, 2

 

Ian Watson
  Die Macht des Bösen (1990) (D) (SF) (?)
  The Power (1987) (E)
  Ü: Marcel Bieger
  Moewig Allgemeine Reihe, 2697: 1. Aufl. (TB) (DE)
  288 S., ISBN: 3-8118-2697-2
  Preis: 12,80 DM
  
  Rezension
  
    Harald Pusch
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1990 / 4
 

 

Ian Watson
  Das Mars-Koma (1980) (D) (SF)
  The martian Inca (1977) (E)
  Ü: Bernd W. Holzrichter
  Knaur SF, 5721: 1. Aufl. (TB) (DE)
  192 S., ISBN: 3-426-05721-2
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Wojtek Siudmak
  
  Rezension
  
    Kurt S. Denkena
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 149
 

 

Ian Watson
  Der Mond und Michelangelo (C) (1992) (D) (SF)
  Salvage rites (1989) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4963: 1. Aufl. (TB) (DE)
  286 S., ISBN: 3-453-06205-1
  Preis: 12,80 DM
  Titelbild: Michael Hasted
 
  Ian Watson
    Die Anrufung Samathiels (1985) (D)
    Samathiel's summons (1982) (E)
    16 S.
  Ian Watson
    Der Auferstehungsmann (1992) (D)
    The resurrection man (1988) (E)
    21 S.
  Ian Watson
    Buchstaben aus dem Affenalphabet (1992) (D)
    Letters from the monkey alphabet (1984) (E)
    12 S.
  Ian Watson
    Edelsteine in eines Engels Flügel (1992) (D)
    Jewels in an angel's wing (1987) (E)
    22 S.
  Ian Watson
    Hilfe von einem Vampir (1992) (D)
    Aid from a vampire (1988) (E)
    18 S.
  Ian Watson
    Hyperzoo (1989) (D)
    Hyperzoo (1987) (E)
    15 S.
  Ian Watson
    Joans Welt (1992) (D)
    Joan's world (1988) (E)
    25 S.
  Ian Watson
    Die Legende von den Sieben, die das Ei des Blitzes fanden (1992) (D)
    The legend of the seven who found the true egg of lightning (1986) (E)
    12 S.
  Ian Watson
    Die Maulwurfswiese (1990) (D)
    The mole field (1988) (E)
    16 S.
  Ian Watson
    Der Mond und Michelangelo (1992) (D)
    The moon and Michelangelo (1987) (E)
    41 S.
  Ian Watson
    Tag des Wolfes (1992) (D)
    Day of the wolf (1983) (E)
    14 S.
  Ian Watson
    Die Uhr des Emirs (1992) (D)
    The Emir's clock (1987) (E)
    24 S.
  Ian Watson
    Verlorene Körper (1992) (D)
    Lost bodies (1988) (E)
    19 S.
  Ian Watson
    Verwertungsriten (1989) (D)
    Salvage rites (1987) (E)
    19 S.
  Ian Watson
    Wenn Jesus den Schornstein runterkommt (1991) (D)
    When Jesus comes down the chimney (1986) (E)
    6 S.
  
  Rezension
  
    Frank Borsch
      Matthias Hofmann (Hrsg.)
      Blizz 18
 
    Manfred Roos
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 107
 
    Karsten Kruschel
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 1995
 
    Karsten Kruschel
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1993 / 2
 
    Karsten Kruschel
      Anonym (Hrsg.)
      Volksstimme Magdeburg
 

 

Ian Watson
  Mond-Fall (1999) (D) (SF)
  The Fallen Moon II & III (1994) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Bastei-Lübbe SF Special, 24253: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1997)
  574 S., ISBN: 3-404-24253-X
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Mana, 3

 

Ian Watson
  Mond-Fall (1997) (D) (SF)
  The Fallen Moon II & III (1994) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Bastei-Lübbe Paperback, 28236: 1. Aufl. (PB) (DE)
  413 S., ISBN: 3-404-28236-1
  Preis: 182,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Mana, 3
 
  Bernhard Kempen
    Nachwort (1997) (D) (Nachwort)
    5 S.

 

Ian Watson
  Orakel (1999) (D) (SF)
  Oracle (1997) (E)
  Ü: Jürgen Martin
  Bastei-Lübbe SF Special, 24257: 1. Aufl. (TB) (DE)
  479 S., ISBN: 3-404-24257-2
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Bruce Jensen
  
  Rezension
  
    Etzel
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 180
 
    Marcel Feige
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Bernhard Kempen
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 35
 
    Daniel Marinow
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 115
 

 

Ian Watson
  Der programmierte Wal (1977) (D) (SF)
  The Jonah kit (1975) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 3545: 1. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-453-30439-X
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: C.A.M. Thole
  
  Rezension
  
    Waldemar Kumming
      Waldemar Kumming (Hrsg.)
      Munich Round Up 144
 

 

Ian Watson
  Der programmierte Wal (1988) (D) (SF)
  The Jonah Kit (1975) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne BSF, 69: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1977)
  220 S., ISBN: 3-453-01009-4
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Karel Thole
  
  Rezension
  
    Guido Billstein
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 23
 

 

Ian Watson
  Quantennetze (2000) (D) (SF)
  Hard Questions (1996) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Heyne SF & F, 6359: 1. Aufl. (TB) (DE)
  383 S., ISBN: 3-453-17102-0
  Preis: 145,00 ÖS
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
  
  Rezension
  
    Florian Breitsameter
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Fandom Observer 137
 
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 130
 
    Ralf Hoffrogge
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 131
 

 

Ian Watson
  Die Räume des Paradieses (C) (1988) (D) (SF)
  Sunstroke and other stories (1982) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4475: 1. Aufl. (TB) (DE)
  269 S., ISBN: 3-453-01004-3
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Tito Salomoni
 
  Ian Watson
    Alpträume (1983) (D)
    Nightmares (1981) (E)
    11 S.
  Ian Watson
    Ein Brief von Gott (1988) (D)
    A letter from god (1984) (E)
    11 S.
  Ian Watson
    Einsicht (1988) (D)
    Insight (1980) (E)
    12 S.
  Ian Watson
    Flamme und Heiler (1988) (D)
    Flame and the healer (1982) (E)
    15 S.
  Ian Watson
    Frieden (1988) (D)
    Peace (1982) (E)
    18 S.
  Ian Watson
    Heimkehr (1988) (D)
    Homecoming (1982) (E)
    19 S.
  Ian Watson
    In den Pumpenraum mit Jane (1988) (D)
    To the pump-room with Jane (1975) (E)
    16 S.
  Ian Watson
    Jean Sandwich, der Gönner und ich (1988) (D)
    Jean Sandwich, the sponsor and I (1981) (E)
    20 S.
  Ian Watson
    Die Knospe (1988) (D)
    Bud (1980) (E)
    9 S.
  Ian Watson
    Die künstlerische Note (1988) (D)
    The artistic touch (1981) (E)
    14 S.
  Ian Watson
    Die Milch des Wissens (1988) (D)
    The milk of knowledge (1982) (E)
    34 S.
  Ian Watson
    Die Räume des Paradieses (1983) (D)
    The rooms of paradise (1978) (E)
    24 S.
  Ian Watson
    Der Ruf der Wildnis: Version des Hundeflohs (1983) (D)
    The call of the wild: The dog-flea version (1981) (E)
    16 S.
  Ian Watson
    Sonnenstich (1988) (D)
    Sunstroke (1982) (E)
    15 S.
  Ian Watson
    Die tausend Schnitte (1988) (D)
    The thousand cuts (1982) (E)
    20 S.
  Ian Watson
    Die World Science Fiction Convention 2080 (1988) (D)
    The world Science Fiction convention of 2080 (1980) (E)
    7 S.
  
  Rezension
  
    Berthold Giese
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 47
 
    Andreas Gehmeyr
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 23
 

 

Ian Watson
  Space Marine (1996) (D) (SF)
  Space Marine (1993) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 5552: 1. Aufl. (TB) (DE)
  300 S., ISBN: 3-453-10912-0
  Preis: 110,00 ÖS
  Serie: Warhammer 40000, 2
  
  Rezension
  
    Michael Leiner
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 169
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 106
 

 

Ian Watson
  Todesjäger (1985) (D) (SF)
  Deathhunter (1981) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4206: 1. Aufl. (TB) (DE)
  224 S., ISBN: 3-453-31180-9
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Mikulas Rachlik
  
  Rezension
  
    Marcel Bieger
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1987 / 2
 

 

Ian Watson
  Tschechows Reise (1986) (D) (SF)
  Chekhov's journey (1983) (E)
  Ü: Walter Brumm
  Heyne SF & F, 4349: 1. Aufl. (TB) (DE)
  208 S., ISBN: 3-453-31359-3
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Chris Foss
  
  Rezension
  
    Klaus W. Pietrek
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1987 / 3
 
    Thomas F. Sturm
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 15
 

 

Ian Watson
  Zur anderen Seite des Mondes (1981) (D) (SF)
  Miracle visitors (1978) (E)
  Ü: Bernd W. Holzrichter
  Knaur SF, 5739: 1. Aufl. (TB) (DE)
  208 S., ISBN: 3-426-05739-5
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Wojtek Siudmak