Hubert Walser - Bücher

Hubert Walser
  Eine abenteuerliche Reise voller Gefahren (2019) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 33: 1. Aufl. (TB) (OA)
  572 S., ISBN: 978-3-7504-0033-7
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Con Vaal-Keres, 1

 

Hubert Walser
  Hauch des Krieges (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 7138: 1. Aufl. (TB) (OA)
  576 S., ISBN: 978-3-7519-7138-6
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Con Vaal-Keres, 2

 

Hubert Walser
  Hauch des Todes 1 (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 4531: 1. Aufl. (TB) (OA)
  572 S., ISBN: 978-3-7543-4531-3
  Preis: 17,99 EU
  Serie: Con Vaal-Keres, 3

 

Hubert Walser
  Hauch des Todes 2 (2022) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 5795: 1. Aufl. (TB) (OA)
  556 S., ISBN: 978-3-7568-5795-1
  Preis: 19,99 EU
  Serie: Con Vaal-Keres, 3