Hans Waal - Bücher

Hans Waal
  Die Nachhut (2011) (D) (PH)
  Aufbau Allgemeine Reihe, 2558: 4. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2009)
  373 S., ISBN: 978-3-7466-2558-4
  Preis: 8,95 EU

 

Hans Waal
  Die Nachhut (2023) (D) (PH) (?)
  via tolino Allgemeine Reihe, 15616: 4. Aufl. (TB) (OA) (EA: 2011)
  356 S., ISBN: 978-3-7579-5616-5
  Preis: 14,99 EU

 

Hans Waal
  Die Nachhut (2008) (D) (PH) (?)
  Plöttner Allgemeine Reihe, 43: 4. Aufl. (HC) (OA)
  331 S., ISBN: 978-3-938442-43-2
  Preis: 19,90 EU