Axel Ulrich - Bücher

Axel Ulrich
  Aliens und parallele Welten (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 3350: 1. Aufl. (TB) (OA)
  246 S., ISBN: 979-8-522-13350-4
  Preis: 11,76 EU
  Serie: Herbert, 2

 

Axel Ulrich
  Herbert und die letzte Atombombe (2022) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 6625: 1. Aufl. (TB) (OA)
  264 S., ISBN: 979-8-842-26625-8
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Herbert, 3

 

Axel Ulrich
  Wundertüte aus dem All (2020) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 3783: 1. Aufl. (TB) (OA)
  290 S., ISBN: 979-8-684-83783-8
  Preis: 11,54 EU
  Serie: Herbert, 1