Thomas Pope - Bücher

David Weber, Thomas Pope, Timothy Zahn
  Ruf zu den Waffen (2016) (D) (SF)
  A Call to Arms (2015) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20851: 1. Aufl. (TB) (DE)
  589 S., ISBN: 978-3-404-20851-7
  Preis: 10,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Der Aufstieg Manticores, 2
 
  Anonym
    Personenverzeichnis (2016) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    15 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Martina Schiller-Rall
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 257
 

 

David Weber, Thomas Pope, Timothy Zahn
  Zwischen den Fronten (2019) (D) (SF)
  A Call to Vengeance (2015) (US)
  Ü: Ulf Ritgen
  Bastei-Lübbe SF & F, 20935: 1. Aufl. (TB) (DE)
  781 S., ISBN: 978-3-404-20935-4
  Preis: 11,00 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Der Aufstieg Manticores, 3
 
  David Weber, Thomas Pope, Timothy Zahn
    Personenverzeichnis (2019) (D) (Art. oder Red.)
     (2015) (US)
    23 S.