Hans-Heinz Parry - Bücher

Hans-Heinz Parry
  Bote einer fremden Welt (1956) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 74: 1. Aufl. (RH) (OA)
  44 S.
  Preis: 0,50 DM
  
  Rezension
  
    Horst Sasse
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Ad Astra 3
 

   

Hans-Heinz Parry
  Kampf um Wasser (1972) (D) (SF) (?)
  Neuer Jugendschrift., 1092: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1962)
  79 S., ISBN: 3-483-01092-0
  Preis: 2,95 DM

 

Hans-Heinz Parry
  Wasser für El Wida (1962) (D) (SF) (?)
  Neuer Jugendschrift.: 1. Aufl. (TB) (OA)
  80 S.
  Preis: 1,95 DM