Marcus T. Orban - Bücher

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die anonymen Mystiker (1977) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 183: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,20 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Befehl aus dem Jenseits (1970) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 105: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Befehl aus dem Jenseits (1974) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 163: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1970)
  61 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Brain-X-90, Android (1975) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 157: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,20 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Cosmoral ruft Echo-Mann (1975) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 167: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 1,20 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Das Ende der Logenmeister (1974) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 150: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,20 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Entscheidung auf Kalabor (1968) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 67: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 0,80 DM
  
  Rezension
  
    Edgar Berghaus
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 82
 

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Extremwelt (1967) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 58: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Flucht von der Dunkelwelt (1967) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 25: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Der galaktische Faustkeil (1968) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 63: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Galaxisagent Omega 8 (1966) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 13: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Das Geheimnis von Zoe (1983) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 263: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,70 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Gehetzt von Stern zu Stern (1966) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 19: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Gravonauten 1 (1967) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 43: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Im Hyperraum verschollen (1967) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 50: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Kinder des Regenbogens (1973) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 132: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Kurier ins Jenseits (1976) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 174: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,20 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Der Letzte der Gravonauten 2 (1967) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 44: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Medoc-1 antwortet nicht (1983) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 274: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1971)
  62 S.
  Preis: 1,70 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Mit den Waffen des Friedens (1971) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 108: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,90 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Nacht der Sonnenwölfe (1967) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 28: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Nacht der Sonnenwölfe (1979) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 216: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1967)
  63 S.
  Preis: 1,50 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  New York: 2019 (1983) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 261: 1. Aufl. (RH) (OA)
  60 S.
  Preis: 1,60 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Rallye zum Höllenstern (1967) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 33: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Rebellion der Verdammten (1972) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 130: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Rebellion der Verdammten (1983) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 271: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1972)
  62 S.
  Preis: 1,70 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Rekruten für Terra (1968) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 73: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 0,80 DM
  
  Rezension
  
    R. Gustav Gaisbauer
      Michael Fritzsche (Hrsg.)
      Capricornus 2
 

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Schatten der Parawelt (1972) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 125: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Stadt des Vertikalls (1979) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 214: 1. Aufl. (RH) (OA)
  60 S.
  Preis: 1,50 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Stadt in den Sternen (1971) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 109: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Stadt in den Sternen (1975) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 164: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1971)
  63 S.
  Preis: 1,20 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Sternwärts - Ho! (1972) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 127: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,00 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Sternwärts - Ho! (1984) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 268: 1. Aufl. (RH) (NA) (EA: 1972)
  62 S.
  Preis: 1,70 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Der Tausend-Jahre-Irrtum (1971) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 118: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: R.S. Lonati
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Helmut Magnana (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 82
 

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Der Tausend-Jahre-Irrtum (1981) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 239: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1971)
  62 S.
  Preis: 1,60 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Terror der schwarzen Sonne (1973) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 141: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,00 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Totenburgen von Capella (1966) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 24: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Treffpunkt Think 3000 (1978) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 200: 1. Aufl. (RH) (OA)
  60 S.
  Preis: 1,20 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die von der Über-Welt (1983) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 265: 1. Aufl. (RH) (OA)
  60 S.
  Preis: 1,70 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Wer Axxon wirklich war (1973) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 137: 1. Aufl. (RH) (OA)
  62 S.
  Preis: 1,00 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Zeichen der Zukunft (1971) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 114: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 0,90 DM
  Titelbild: R.S. Lonati

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Die Zeitfalle (1966) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 16: 1. Aufl. (RH) (OA)
  63 S.
  Preis: 0,80 DM

   

Marcus T. Orban
    (Pseudonym von: Thomas R.P. Mielke)
  Das Zwölfeinhalb-Mann-Gesetz (1968) (D) (SF)
  Zauberkreis SF, 77: 1. Aufl. (RH) (OA)
  61 S.
  Preis: 0,80 DM