Calin Noell - Bücher

Calin Noell
  Chandra (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 3359: 1. Aufl. (TB) (OA)
  366 S., ISBN: 978-1-9735-3359-7
  Preis: 12,99 EU
  Serie: MondKindSaga, 1

 

Calin Noell
  Janaii - Die Erfüllung: Weg des Schicksals (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 5395: 1. Aufl. (TB) (OA)
  496 S., ISBN: 978-1-5372-5395-4
  Preis: 13,99 EU

 

Calin Noell
  Janaii - Die Erwartete (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 2320: 1. Aufl. (TB) (OA)
  446 S., ISBN: 978-1-5350-2320-7
  Preis: 12,99 EU

 

Calin Noell
  Janaii - Die Prophezeite: Verfluchtes Schicksal (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 1229: 1. Aufl. (TB) (OA)
  462 S., ISBN: 978-1-5369-1229-6
  Preis: 12,99 EU

 

Calin Noell
  Mittlerin zwischen den Welten - Dante (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 8944: 1. Aufl. (TB) (OA)
  436 S., ISBN: 978-1-5496-8944-4
  Preis: 14,99 EU

 

Calin Noell
  Mittlerin zwischen den Welten - Myria (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 1732: 1. Aufl. (TB) (OA)
  477 S., ISBN: 978-1-5213-1732-7
  Preis: 14,99 EU

 

Calin Noell
  Rache (2016) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8339: 1. Aufl. (TB) (OA)
  316 S., ISBN: 978-3-8370-8339-2
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Seelenschwingen, 1

 

Calin Noell
  Rache (2016) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 6701: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2016)
  368 S., ISBN: 978-3-7412-6701-7
  Preis: 11,99 EU
  Serie: Seelenschwingen, 1

 

Calin Noell
  Träume (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 9641: 1. Aufl. (TB) (OA)
  314 S., ISBN: 978-1-5390-9641-2
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Seelenschwingen, 2

 

Calin Noell
  Unschuld (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 4797: 1. Aufl. (TB) (OA)
  360 S., ISBN: 978-1-5412-4797-0
  Preis: 12,00 EU
  Serie: Seelenschwingen, 3