Tariq Nazar - Bücher

Tariq Nazar
  Raumkrank (2008) (D) (SF)
  Libri Books on Demand, 2464: 1. Aufl. (TB) (OA)
  288 S., ISBN: 978-3-8370-2464-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Tariq Nazar
  
  Rezension
  
    Martin Stricker
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 224