Vladimir Nabokov - Bücher

Vladimir Nabokov
  Ada oder Das Verlangen (1974) (D) (SF)
  Ada or Ardor: A Family Chronicle (1969) (US)
  Ü: Uwe Friesel, Marianne Therstappen
  Rowohlt Allgemeine Reihe, 4614: 1 - 10 Tsd. (HC) (DE)
  570 S., ISBN: 3-498-04614-4
  Preis: 48,00 DM
 
  Vladimir Nabokov
    Anmerkungen (1974) (D) (Art. oder Red.)
     (1969) (US)
    12 S.

 

Vladimir Nabokov
  Ada oder Das Verlangen (1977) (D) (SF) (?)
  Ada or Ardor: A Family Chronicle (1969) (US)
  Ü: Uwe Friesel, Marianne Therstappen
  Rowohlt rororo, 4032: 1 - 20 Tsd. (TB) (ND) (EA: 1974)
  459 S., ISBN: 3-499-14032-2
  Preis: 9,80 DM

 

Vladimir Nabokov
  Ada oder Das Verlangen (1983) (D) (SF) (?)
  Ada or Ardor: A Family Chronicle (1969) (US)
  Ü: Uwe Friesel, Marianne Therstappen
  Rowohlt Allgemeine Reihe, 9298: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1974)
  569 S., ISBN: 3-498-09298-7
  Preis: 20,00 DM

 

Vladimir Nabokov
  Ada oder Das Verlangen (1998) (D) (SF) (?)
  Ada or Ardor: A Family Chronicle (1969) (US)
  Ü: Uwe Friesel, Vladimir Therstappen
  Rowohlt Allgemeine Reihe, 9300: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1974)
  733 S., ISBN: 3-498-09300-2
  Preis: 58,00 DM

 

Vladimir Nabokov
  Das Bastardzeichen (1962) (D) (SF)
  Bend Sinister (1947) (US)
  Ü: Dieter E. Zimmer
  Rowohlt Allgemeine Reihe: 1 - 6 Tsd. (HC) (DE)
  286 S.
  Preis: 18,00 DM
 
  Dieter E. Zimmer
    Anmerkungen des Übersetzers (1962) (D) (Art. oder Red.)
    12 S.

   

Vladimir Nabokov
  Das Bastardzeichen (1987) (D) (SF) (?)
  Bend Sinister (1947) (US)
  Ü: Dieter E. Zimmer
  Rowohlt rororo, 5858: 1. Aufl. (TB) (ND)
  285 S., ISBN: 3-499-15858-2
  Preis: 9,80 DM