Sinowi Jurjew - Bücher

Sinowi Jurjew, Wadim Schefner
  Mr. Groppers seltsamer Tod / Das Mädchen am Abhang (C) (1967) (D) (SF)
   (RU)
  Kultur & Fortschritt: 1. Aufl. (HC) (DE)
  251 S.
  Titelbild: Marianne Schäfer
 
  Sinowi Jurjew
    Mr. Groppers seltsamer Tod (1967) (D)
    Finansist na cetverenkach (RU)
    99 S.
  Wadim Schefner
    Das Mädchen am Abhang (1967) (D)
    Dewuschka u obrywa (1964) (RU)
    149 S.
  
  Rezension
  
    Edgar Berghaus
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 97
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 18
 
    Franz Rottensteiner
      Jürgen Mercker (Hrsg.)
      Solaris 18