Sinowi Jurjew - Bücher

Sinowi Jurjew, Wadim Schefner
  Mr. Groppers seltsamer Tod / Das Mädchen am Abhang (C) (1967) (D) (SF)
   (RU)
  Kultur & Fortschritt: 1. Aufl. (HC) (DE)
  251 S.
  Titelbild: Marianne Schäfer
 
  Sinowi Jurjew
    Mr. Groppers seltsamer Tod (1967) (D)
    Finansist na cetverenkach (RU)
    99 S.
  Wadim Schefner
    Das Mädchen am Abhang (1967) (D)
    Dewuschka u obrywa (1964) (RU)
    149 S.
  
  Rezension
  
    Edgar Berghaus
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 97
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 18