Peter Jungk - Bücher

Peter Jungk
  Bruch der Zeiten (2012) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 319: 1. Aufl. (TB) (OA)
  287 S., ISBN: 978-3-86254-319-9
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Verloren in Hellas, 2

 

Peter Jungk
  Bruch der Zeiten (2012) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 327: 1. Aufl. (TB) (OA)
  487 S., ISBN: 978-3-86254-327-4
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Verloren in Hellas, 2

 

Peter Jungk
  Schlusspunkt Nadir (2016) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 1972: 1. Aufl. (TB) (OA)
  359 S., ISBN: 978-3-8459-1972-0
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Jenseits aller Zeit, 1

 

Peter Jungk
  Schlusspunkt Nadir (2016) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 1973: 1. Aufl. (TB) (OA)
    Auflage-Anm.: Großdruck
  575 S., ISBN: 978-3-8459-1973-7
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Jenseits aller Zeit, 1

 

Peter Jungk
  Verschlungene Wege (2011) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 105: 1. Aufl. (TB) (OA)
  295 S., ISBN: 978-3-86254-105-8
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Verloren in Hellas, 1

 

Peter Jungk
  Verschlungene Wege (2011) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 106: 1. Aufl. (TB) (OA)
    Auflage-Anm.: Großschrift
  503 S., ISBN: 978-3-86254-106-5
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Verloren in Hellas, 1

 

Peter Jungk
  Zielpunkt Zenit (2016) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 1988: 1. Aufl. (TB) (OA)
  359 S., ISBN: 978-3-8459-1988-1
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Jenseits aller Zeit, 2

 

Peter Jungk
  Zielpunkt Zenit (2016) (D) (SF) (?)
  AAVAA, 1989: 1. Aufl. (TB) (OA)
    Auflage-Anm.: Großdruck
  575 S., ISBN: 978-3-8459-1989-8
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Jenseits aller Zeit, 2