Janina Jordan - Bücher

Janina Jordan
  Welt aus Schatten (2022) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 2001: 1. Aufl. (TB) (OA)
  408 S., ISBN: 979-8-786-92001-8
  Preis: 13,98 EU
  Serie: Portal-Saga, 2

 

Janina Jordan
  Welt der Spiegel (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 2878: 1. Aufl. (TB) (OA)
  368 S., ISBN: 978-3-7526-2878-4
  Preis: 10,99 EU
  Titelbild: Renee Rott
  Serie: Portal-Saga, 1

 

Janina Jordan
  Welt des Schicksals (2023) (D) (F) (?)
  Janina Jordan, 2: 1. Aufl. (TB) (OA)
  460 S., ISBN: 978-3-9825382-2-8
  Preis: 15,99 EU
  Serie: Portal-Saga, 3