Barry Jonsberg - Bücher

Barry Jonsberg
  Gestern ist noch nicht vorbei (2020) (D) (SF) (?)
  Deception (2014) (E)
  Ü: Bettina Obrecht
  Bertelsmann cbt Fantasy, 31105: 1. Aufl. (TB) (DE)
  320 S., ISBN: 978-3-570-31105-9
  Preis: 10,00 EU
  Serie: Pandora Stone, 2
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2020/11
 

 

Barry Jonsberg
  Heute beginnt das Ende der Welt (2020) (D) (SF) (?)
  Admission (2014) (E)
  Ü: Bettina Obrecht
  Bertelsmann cbt Fantasy, 31104: 1. Aufl. (TB) (DE)
  352 S., ISBN: 978-3-570-31104-2
  Preis: 10,00 EU
  Serie: Pandora Stone, 1

 

Barry Jonsberg
  Morgen kommt vielleicht nie mehr (2021) (D) (SF) (?)
  Reckoning (2015) (E)
  Ü: Bettina Obrecht
  Bertelsmann cbt Fantasy, 31106: 1. Aufl. (TB) (DE)
  384 S., ISBN: 978-3-570-31106-6
  Preis: 10,00 EU
  Serie: Pandora Stone, 3
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2021/01
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2020 6
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2021 9
 

 

Barry Jonsberg
  Der Riss in unserem Leben (2022) (D) (SF) (?)
  Catch Me If I Fall (E)
  Ü: Ursula Höfker
  Bertelsmann cbt Fantasy, 16636: 1. Aufl. (HC) (DE)
  288 S., ISBN: 978-3-570-16636-9
  Preis: 17,00 EU