Jennifer Jensch - Bücher

Jennifer Jensch
  Das Ende der Nacht (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 8513: 1. Aufl. (TB) (OA)
  309 S., ISBN: 978-1-0906-8513-1
  Preis: 12,95 EU
  Serie: Jenseits der Sonne, 1

 

Jennifer Jensch
  Grüne Flammen (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 4986: 1. Aufl. (TB) (OA)
  440 S., ISBN: 978-1-9806-4986-1
  Preis: 14,95 EU
  Serie: Das Amulett der zwei Welten, 1

 

Jennifer Jensch
  Grüne Flammen (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 6682: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2018)
  383 S., ISBN: 978-1-9830-6682-5
  Preis: 13,90 EU
  Serie: Das Amulett der zwei Welten, 1