John Ironmonger - Bücher

John Ironmonger
  Das Jahr des Dugong (2021) (D) (SF) (?)
  The Year of the Dugong (2021) (E)
  Ü: Tobias Schnettler
  S. Fischer Allgemeine Reihe, 397131: 1. Aufl. (HC) (DE)
  144 S., ISBN: 978-3-10-397131-6
  Preis: 14,00 EU

 

John Ironmonger
  Der Wal und das Ende der Welt (2019) (D) (SF) (?)
  Not Forgetting the Whale (2015) (E)
  Ü: Tobias Schnettler
  S. Fischer Allgemeine Reihe, 397427: 1. Aufl. (HC) (DE)
  480 S., ISBN: 978-3-10-397427-0
  Preis: 22,00 EU