S.A. However - Bücher

S.A. However
  Der Anfang vom Ende (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 786: 1. Aufl. (TB) (OA)
  250 S., ISBN: 978-3-7526-0786-4
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Das Medaillon der Engel, 1

 

S.A. However
  Die Faszination der Macht (2021) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 84: 1. Aufl. (TB) (OA)
  250 S., ISBN: 978-3-7543-0084-8
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Das Medaillon der Engel, 2