Frank Hoffmann - Bücher

Frank Hoffmann
  Kampf um die Air Base (2018) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 3872: 1. Aufl. (TB) (OA)
  360 S., ISBN: 978-1-9806-3872-8
  Preis: 13,90 EU
  Titelbild: Tiago Harrick
  Serie: Chapter-Z, 2

 

Frank Hoffmann
  Der Weg zum Ende (2016) (D) (SF) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 5345: 1. Aufl. (TB) (OA)
  356 S., ISBN: 978-1-5301-5345-9
  Preis: 10,68 EU
  Serie: Chapter-Z, 1