M.D. Hirt - Bücher

M.D. Hirt
  Abwarten und Blut trinken (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30273: 1. Aufl. (TB) (OA)
  256 S., ISBN: 978-3-551-30273-1
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Bloody Marry Me, 5

 

M.D. Hirt
  Blut ist dicker als Whiskey (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30139: 1. Aufl. (TB) (OA)
  212 S., ISBN: 978-3-551-30139-0
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Bloody Marry Me, 1

 

M.D. Hirt
  Böses Blut fließt selten allein (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30189: 1. Aufl. (TB) (OA)
  264 S., ISBN: 978-3-551-30189-5
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Bloody Marry Me, 3

 

M.D. Hirt
  Ende gut, alles Blut (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30274: 1. Aufl. (TB) (OA)
  282 S., ISBN: 978-3-551-30274-8
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Bloody Marry Me, 6

 

M.D. Hirt
  Fate of a Fay. Aller bösen Dinge sind drei (2021) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30401: 1. Aufl. (TB) (OA)
  356 S., ISBN: 978-3-551-30401-8
  Preis: 14,99 EU

 

M.D. Hirt
  Morgenstund hat Blut im Mund (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30202: 1. Aufl. (TB) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-551-30202-1
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Bloody Marry Me, 4

 

M.D. Hirt
  Rache schmeckt süßer als Blut (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30140: 1. Aufl. (TB) (OA)
  224 S., ISBN: 978-3-551-30140-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Bloody Marry Me, 2