Joe Hill - Bücher

Joe Hill
  Black Box (C) (2008) (D) (HO) (?)
  Twentieth Century Ghosts (2005) (US)
  Ü: Hannes Riffel, Wolfgang Müller
  Heyne Allgemeine Reihe, 81164: 1. Aufl. (TB) (DE)
  509 S., ISBN: 978-3-453-81164-5
  Preis: 9,95 EU
 
  Christopher Golden
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    Introduction (2005) (US)
    5 S.
  Joe Hill
    Abrahams Söhne (2008) (D)
    Abraham's Boys (2004) (US)
    30 S.
  Joe Hill
    Anmerkungen (2008) (D) (Art. oder Red.)
     (2005) (US)
  Joe Hill
    Besser als zu Hause (2008) (D)
    Better Than Home (1999) (US)
    28 S.
  Joe Hill
    Best New Horror (2008) (D)
    Best New Horror (2002) (US)
    35 S.
  Joe Hill
    Black Box (2008) (D)
     (2005) (US)
    78 S.
  Joe Hill
    Bobby Conroy kehrt von den Toten zurück (2008) (D)
    Bobby Conroy Comes Back From the Dead (2005) (US)
    33 S.
  Joe Hill
    Das Cape (2008) (D)
    The Cape (2005) (US)
    31 S.
  Joe Hill
    Danksagung (2008) (D) (Art. oder Red.)
     (2005) (US)
    9 S.
  Joe Hill
    Endspurt (2008) (D)
    In the Rundown (2005) (US)
    22 S.
  Joe Hill
    Die Geretteten (2008) (D)
     (2005) (US)
    28 S.
  Joe Hill
    Der Gesang der Heuschrecken (2008) (D)
    You Will Hear the Locust Sing (2004) (US)
    29 S.
  Joe Hill
    Ein letzter Atemzug (2008) (D)
    Last Breath (2005) (US)
    14 S.
  Joe Hill
    Die Maske meines Vaters (2008) (D)
    My Father's Mask (2005) (US)
    35 S.
  Joe Hill
    Pop Art (2008) (D)
    Pop Art (2001) (US)
    34 S.
  Joe Hill
    Das schwarze Telefon (2008) (D)
    The Black Phone (2004) (US)
    35 S.
  Joe Hill
    Totholz (2008) (D)
    Dead-Wood (2005) (US)
    2 S.
  Joe Hill
    Twentieth Century Ghosts (2008) (D)
    Twentieth Century Ghosts (2005) (US)
    29 S.
  Joe Hill
    Witwenfrühstück (2008) (D)
    The Widow's Breakfast (2002) (US)
    15 S.
  
  Rezension
  
    Sven-Eric Wehmeyer
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2008
 
    Andreas Wolf
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 31 - Weitere Rezensionen
 

 

Joe Hill
  Blind (2007) (D) (HO) (?)
  Heart-Shaped Box (2007) (US)
  Ü: Wolfgang Müller
  Heyne Allgemeine Reihe, 26546: 1. Aufl. (HC) (DE)
  429 S., ISBN: 978-3-453-26546-2
  Preis: 19,95 EU
  
  Rezension
  
    Hannes Riffel
      Hannes Riffel (Hrsg.)
      Pandora 1
 
    Andreas Wolf
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 27
 
    Andreas Nordiek
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Fandom Observer 236
 
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 1
 
    Klaus-Michael Vent
      Klaus-Michael Vent
      Gehört und gelesen
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/09
 

 

Joe Hill
  Blind (2008) (D) (HO) (?)
  Heart-Shaped Box (2007) (US)
  Ü: Wolfgang Müller
  Heyne Allgemeine Reihe, 56512: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2007)
  429 S., ISBN: 978-3-453-56512-8
  Preis: 8,95 EU

 

Joe Hill
  Christmasland (2013) (D) (HO) (?)
  NOS4A2 (2013) (US)
  Ü: Hannes Riffel, Sara Riffel
  Heyne Allgemeine Reihe, 26882: 1. Aufl. (HC) (DE)
  800 S., ISBN: 978-3-453-26882-1
  Preis: 24,99 EU
  
  Rezension
  
    Andreas Wolf
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 53
 

 

Joe Hill
  Christmasland (2014) (D) (HO) (?)
  NOS4A2 (2013) (US)
  Ü: Hannes Riffel
  Heyne Allgemeine Reihe, 43797: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2013)
  800 S., ISBN: 978-3-453-43797-5
  Preis: 11,99 EU

 

Joe Hill
  Fireman (2017) (D) (F) (?)
  The Fireman (2016) (US)
  Ü: Roland Gutberlet
  Heyne Allgemeine Reihe, 31834: 1. Aufl. (TB) (DE)
  960 S., ISBN: 978-3-453-31834-2
  Preis: 17,99 EU