Rolf Hermes - Bücher

Rolf Hermes
  Diana (1956) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  278 S.

   

Rolf Hermes
  Flugsand (1963) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  244 S.

   

Rolf Hermes
  Geheimbund Yebbi (1960) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.

   

Rolf Hermes
  Das Geheimnis des Musgrave-Gebirges (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  252 S.

   

Rolf Hermes
  Geheimnisse um Elektra (1958) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.

   

Rolf Hermes
  Die Höhle des Grauens (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
    Auflage-Anm.: o.J., ca. 1960
  256 S.
  Preis: 7,60 DM

   

Rolf Hermes
  Station 3 meldet sich nicht (1960) (D) (SF)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
    Auflage-Anm.: genaues Erscheinungsdatum nicht bekannt, 1955-1965
  256 S.

   

Rolf Hermes
  Der unsichtbare Vorhang (1962) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.

   

Rolf Hermes
  Von TASRAK bedroht (1960) (D) (SF) (?)
  Borgsmüller Abenteuer: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.