Ralph Haselberger - Bücher

Ralph Haselberger
  Fast tot (2010) (D) (HO)
  Persimplex Allgemeine Reihe, 109: 1. Aufl. (HC) (OA)
  421 S., ISBN: 978-3-942157-09-4
  Preis: 19,90 EU
  Titelbild: Ralph Haselberger

 

Ralph Haselberger, Thomas Backus, Stefan Fels, Volker
  Ilse
  In Blut geschrieben (C) (2010) (D) (PH) (?)
  Persimplex Allgemeine Reihe, 8: 1. Aufl. (HC) (OA)
  435 S., ISBN: 978-3-942157-08-7
  Preis: 19,90 EU