Hanns Hart - Bücher

Hanns Hart
  Asiatische Liebe (1957) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  Serie: Das Deutsche Atoll, 25

   

Hanns Hart
  Asphalttiger (1955) (D) (SF) (?)
  Pfriem Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  Serie: Das Deutsche Atoll, 9

   

Hanns Hart
  Astro-Mörder (1959) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  248 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 44

   

Hanns Hart
  Atompiraten (1954) (D) (SF) (?)
  Pfriem Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 6

   

Hanns Hart
  Feuer frei für XP-3 (1957) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  268 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 22

   

Hanns Hart
  Flug zur Hölle (1958) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 33

   

Hanns Hart
  Gnadenloses Wasser (1959) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  250 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 48

   

Hanns Hart
  Grade Kerle - krumme Touren (1956) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  269 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 16

   

Hanns Hart
  Das große Entsetzen (1957) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  268 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 23

   

Hanns Hart
  Haus ohne Fenster (1961) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 62

   

Hanns Hart
  Hawaii-Ballade (1959) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 45

   

Hanns Hart
  Der Herr der Welt (1961) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 68

   

Hanns Hart
  Kurzer Tod auf langer Welle (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 60

   

Hanns Hart
  Nacht über dem Kongo (1958) (D) (PH)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll

   

Hanns Hart
  Nelken für Nora (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  255 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 53

   

Hanns Hart
  Panik im Äther (1957) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  280 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 20

   

Hanns Hart
  Projektil C II antwortet nicht (1959) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 49

   

Hanns Hart
  Der Raum-Monarch (1959) (D) (SF)
  Merceda Atoll, 54: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 54

   

Hanns Hart
  Sambesi-Song (1957) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  272 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 18

   

Hanns Hart
  Schwarzer Fleck auf weißer Weste (1957) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  272 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 17

   

Hanns Hart
  Der Stern von Madras (1959) (D) (SF)
  Merceda Atoll, 46: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 46

   

Hanns Hart
  Strahlengelächter (1960) (D) (SF)
  Merceda Atoll, 55: 1. Aufl. (LB) (OA)
  253 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 55

   

Hanns Hart
  Todeszone Null (1958) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  267 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 31

   

Hanns Hart
  Transaktion Freiheit (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 51

   

Hanns Hart
  Tuamotu (1954) (D) (SF) (?)
  Pfriem Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 1

   

Hanns Hart
  U-Boot auf Abwegen (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 50

   

Hanns Hart
  Verbrechen im Nirwana (1960) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 61

   

Hanns Hart
  Verbrecherlegende (1955) (D) (SF) (?)
  Pfriem, 254: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 11

   

Hanns Hart
  Waffen für's Deutsche Atoll (1956) (D) (SF)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  272 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 14

   

Hanns Hart
  Weiße Masken am Jurua (1959) (D) (SF) (?)
  Merceda Atoll: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Serie: Das Deutsche Atoll, 41