Felix Hänisch - Bücher

Felix Hänisch
  Die Brücke ins Jenseits (2012) (D) (F) (?)
  AAVAA Allgemeine Reihe, 1056: 1. Aufl. (TB) (OA)
  303 S., ISBN: 978-3-8459-0056-8
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Das Biest in dir, 2

 

Felix Hänisch
  Die Tränensteine (2021) (D) (F) (?)
  XOXO Allgemeine Reihe, 169: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  504 S., ISBN: 978-3-96752-169-6
  Preis: 16,90 EU
  Serie: Das Biest in dir (NZ), 2

 

Felix Hänisch
  Die Tränensteine (2015) (D) (F) (?)
  AAVAA Allgemeine Reihe, 2439: 1. Aufl. (TB) (OA)
  319 S., ISBN: 978-3-8459-1439-8
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Das Biest in dir, 4

 

Felix Hänisch
  Das Urteil der Götter (2021) (D) (F) (?)
  XOXO Allgemeine Reihe, 76: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  480 S., ISBN: 978-3-96752-076-7
  Preis: 16,90 EU
  Serie: Das Biest in dir (NZ), 1

 

Felix Hänisch
  Das Urteil der Götter (2012) (D) (F) (?)
  AAVAA Allgemeine Reihe, 1052: 1. Aufl. (TB) (OA)
  271 S., ISBN: 978-3-8459-0052-0
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Das Biest in dir, 1

 

Felix Hänisch
  Der Wahnsinn kehrt zurück (2013) (D) (F) (?)
  AAVAA Allgemeine Reihe, 1714: 1. Aufl. (TB) (OA)
  255 S., ISBN: 978-3-8459-0714-7
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Das Biest in dir, 3

 

Felix Hänisch
  Der Wahnsinn kehrt zurück (2013) (D) (F) (?)
  AAVAA Allgemeine Reihe, 1715: 1. Aufl. (TB) (OA)
    Auflage-Anm.: Großdruck
  487 S., ISBN: 978-3-8459-0715-4
  Preis: 11,95 EU
  Serie: Das Biest in dir, 3