John Friderici - Bücher

John Friderici
  Der Blutsauger (1952) (D) (HO) (?)
  Reihenbuch Unheimliche Bücher, 1: 1. Aufl. (LB) (OA)
  254 S.

   

John Friderici
  Kuß der Toten (1952) (D) (HO) (?)
  Reihenbuch Unheimliche Bücher, 2: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.

   

John Friderici
  Wolfsmensch Jean (1953) (D) (HO) (?)
  Reihenbuch Unheimliche Bücher, 3: 1. Aufl. (LB) (OA)
  263 S.