M.A. Foster - Bücher

M.A. Foster
  Der Bewahrer (1988) (D) (SF)
  Preserver (1985) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Moewig SF, 3825: 1. Aufl. (TB) (DE)
  330 S., ISBN: 3-8118-3825-3
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Thomas Kidd
  Serie: Morphodit, 3
  
  Rezension
  
    Ute Bauer
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 46
 

 

M.A. Foster
  Morgenrötes Krieger (1980) (D) (SF)
  The warriors of dawn (1975) (US)
  Ü: Klaus Boer
  Moewig SF, 3503: 1. Aufl. (TB) (DE)
  352 S., ISBN: 3-8118-3503-3
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Esteban Maroto
  Serie: Ler, 1
 
  Hans Joachim Alpers
    Nachwort (1980) (D) (Nachwort)
    4 S.
  M.A. Foster
    Erklärende Nachbemerkungen zu den Ler-Namen (1980) (D) (Nachwort)
     (1975) (US)
    6 S.
  
  Rezension
  
    Petra Weddehage
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 114
 
    Heinz Bührer
      Alfred Dietrich (Hrsg.)
      Stellar Press 9
 

 

M.A. Foster
  Der Morphodit (1987) (D) (SF)
  The morphodite (1981) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Moewig SF, 3766: 1. Aufl. (TB) (DE)
  304 S., ISBN: 3-8118-3766-4
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Reggiani
  Serie: Morphodit, 1
  
  Rezension
  
    Ute Bauer
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 41
 

 

M.A. Foster
  Das Mulhacen-Rätsel (1985) (D) (SF)
  Waves (1980) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Moewig SF, 3668: 1. Aufl. (TB) (DE)
  224 S., ISBN: 3-8118-3668-4
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Steven Vincent Johnson
  
  Rezension
  
    Berthold Giese
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 48
 

 

M.A. Foster
  Das Mulhacen-Rätsel (1987) (D) (SF)
  Waves (1980) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Moewig SF, 3846: 1. Aufl. (TB) (NA)
  224 S., ISBN: 3-8118-3846-6
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Barclay Shaw
  
  Rezension
  
    Berthold Giese
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 48
 

 

M.A. Foster
  Stunde der Klesh (1981) (D) (SF)
  The day of the Klesh (1979) (US)
  Ü: Ulrich Kiesow
  Moewig SF, 3533: 1. Aufl. (TB) (DE)
  286 S., ISBN: 3-8118-3533-5
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Carl Lundgren
  Serie: Ler, 3
 
  Hans Joachim Alpers
    Nachwort (1981) (D) (Nachwort)
    2 S.

 

M.A. Foster
  Der Transformer (1987) (D) (SF)
  Transformer (1983) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Moewig SF, 3785: 1. Aufl. (TB) (DE)
  304 S., ISBN: 3-8118-3785-0
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Thomas Kidd
  Serie: Morphodit, 2
  
  Rezension
  
    Ute Bauer
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 43
 
    Andreas Gehmeyr
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 21
 

 

M.A. Foster
  Die Zan-Spieler (1981) (D) (SF)
  The gameplayers of Zan (1977) (US)
  Ü: Sigrid Ehemann, Wolfgang Crass, Martin Eisele
  Moewig SF, 3518: 1. Aufl. (TB) (DE)
  560 S., ISBN: 3-8118-3518-1
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Carl Lundgren
  Serie: Ler, 2
 
  Hans Joachim Alpers
    Nachwort (1981) (D) (Nachwort)
    4 S.