Alan Dean Foster - Bücher

Alan Dean Foster
  Afrikas dunkles Herz (1989) (D) (F)
  Into the out of (1986) (US)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 4559: 1. Aufl. (TB) (DE)
  446 S., ISBN: 3-453-03159-8
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Boris Vallejo
  
  Rezension
  
    Joachim Zeller
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 59
 
    Berthold Giese
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1989 / 4
 
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 49
 
    Hermann Ritter
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 122
 

 

Alan Dean Foster
  Alien (1980) (D) (SF)
  Alien (1979) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 3722: 3. Aufl. (TB) (DE)
  224 S., ISBN: 3-453-30625-2
  Preis: 6,80 DM
  
  Rezension
  
    Wolfgang E. Hohlbein
      Jürgen Mercker (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 101
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 104
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 5
 
    Inge Holm
      Malte Heim (Hrsg.)
      Athanor 7
 

 

Alan Dean Foster
  Alien (1994) (D) (SF)
  Alien (1979) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 5207: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1980)
  224 S., ISBN: 3-453-07419-X
  Preis: 9,00 DM
  Titelbild: H. Roberts

 

Alan Dean Foster
  Alien (C) (1993) (D) (SF)
  Alien / Aliens 2 / Aliens 3 (1992) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne Allgemeine Reihe, 8764: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  700 S., ISBN: 3-453-06401-1
  Preis: 12,00 DM
  Serie: Alien
 
  Alan Dean Foster
    Alien (1979) (D) (Roman)
    Alien (1979) (US)
    232 S.
  Alan Dean Foster
    Alien 3 (1992) (D) (Roman)
    Alien 3 (1992) (US)
    196 S.
  Alan Dean Foster
    Aliens - Die Rückkehr (1986) (D) (Roman)
    Aliens 2 (1986) (US)
    266 S.
  
  Rezension
  
    Thomas Klaus
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 86
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 42
 

 

Alan Dean Foster
  Alien 3 (1992) (D) (SF)
  Aliens 3 (1992) (US)
  Ü: Thomas Hag
  Heyne Allgemeine Reihe, 8490: 1. Aufl. (TB) (DE)
  201 S., ISBN: 3-453-05615-9
  Preis: 9,80 DM
  
  Rezension
  
    Stefan Bellack
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 142
 
    Jens Pauling
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 34
 

 

Alan Dean Foster
  Alien - Die Rückkehr 3 (1986) (D) (SF) (?)
  Aliens 2 (US)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne Allgemeine Reihe, 6839: 1. Aufl. (TB) (DE)
  282 S., ISBN: 3-453-02456-7
  Preis: 7,80 DM
  
  Rezension
  
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 34
 

 

Alan Dean Foster
  Alien Nation (2019) (D) (SF) (?)
  Alien Nation (1988) (US)
  Ü: Norbert Stresau, Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 152: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1989)
  348 S., ISBN: 978-3-7485-0152-7
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Alien: Covenant (2017) (D) (SF) (?)
  Alien: Covenant (2017) (US)
  Ü: Peter Mehler
  Luzifer Allgemeine Reihe, 322: 1. Aufl. (TB) (DE)
  396 S., ISBN: 978-3-95835-222-3
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Alien

 

Alan Dean Foster
  Alien: Covenant Origins (2017) (D) (SF) (?)
  Alien: Covenant Origins (2017) (US)
  Ü: Peter Mehler
  Luzifer Allgemeine Reihe, 371: 1. Aufl. (TB) (DE)
  400 S., ISBN: 978-3-95835-271-1
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Alien

 

Alan Dean Foster
  Am Ende des Regenbogens (2002) (D) (F)
  Kingdoms of Light (2001) (US)
  Ü: Ruggero Leo
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20443: 1. Aufl. (TB) (DE)
  460 S., ISBN: 3-404-20443-3
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Don Maitz
  
  Rezension
  
    Armin Rößler
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 149
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2002/09
 

 

Alan Dean Foster
  Auch keine Tränen aus Kristall (1985) (D) (SF)
  Nor Chrystal Tears (1982) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4160: 1. Aufl. (TB) (DE)
  287 S., ISBN: 3-453-31115-9
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Jobst Teltschik
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Walter Udo Everlien
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1985 / 5
 

 

Alan Dean Foster
  Der Augenblick des Magiers (1986) (D) (F)
  The moment of the magician (1984) (US)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 4279: 1. Aufl. (TB) (DE)
  346 S., ISBN: 3-453-31327-5
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  Serie: Bannsänger, 4
  
  Rezension
  
    Michael Kempter
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf Spezial 1
 

 

Alan Dean Foster
  Die Außenseiter (2004) (D) (SF)
  Phylogenesis (1999) (US)
  Ü: Ruggero Leo
  Bastei-Lübbe SF Special, 24327: 1. Aufl. (TB) (DE)
  446 S., ISBN: 3-404-24327-7
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Mark Harrison
  Serie: Homanx (früher Zyklus), 1
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 17
 
    Andreas Nordiek
      Florian Breitsameter (Hrsg.)
      Fandom Observer 186
 
    Gunther Barnewald
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 167
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08
 

 

Alan Dean Foster
  Bannsänger (1986) (D) (F)
  Spellsinger (1983) (US)
  Ü: Leo P. Kreysfeld
  Heyne SF & F, 4276: 1. Aufl. (TB) (DE)
  383 S., ISBN: 3-453-31273-2
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  Serie: Bannsänger, 1
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 19
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 36
 
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 24
 
    Michael Kempter
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf Spezial 1
 

 

Alan Dean Foster
  Beutejagd (2007) (D) (SF)
  The Candle of Distant Earth (2006) (US)
  Ü: Axel Franken
  Bastei-Lübbe SF Special, 24359: 1. Aufl. (TB) (DE)
  350 S., ISBN: 978-3-404-24359-4
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Dominic Harman
  Serie: Marcus Walker, 3

 

Alan Dean Foster
  Cachalot (1983) (D) (SF)
  Cachalot (1980) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4002: 1. Aufl. (TB) (DE)
  298 S., ISBN: 3-453-30939-1
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Darrell K. Sweet
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Uwe Anton
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1983 / 9
 

 

Alan Dean Foster
  Colligatarch (1986) (D) (SF)
  The I inside (1984) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4338: 1. Aufl. (TB) (DE)
  380 S., ISBN: 3-453-31350-X
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Tim White
  
  Rezension
  
    Thomas Tilsner
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 31
 
    Alfred Bekker
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 108
 
    Alfred Bekker
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 148
 
    Alfred Bekker
      Philipp Rederlechner (Hrsg.)
      Fantares 1
 

 

Alan Dean Foster
  Der Cyberweg (1993) (D) (SF)
  Cyber way (1990) (US)
  Ü: Hilde Linnert
  Heyne SF & F, 5022: 1. Aufl. (TB) (DE)
  346 S., ISBN: 3-453-06603-0
  Preis: 12,90 DM
  Titelbild: Karel Thole
  
  Rezension
  
    Thomas Harbach
      Matthias Hofmann (Hrsg.)
      Blizz 24
 
    Arno R. Behrend
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 147
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 42
 

 

Alan Dean Foster
  Dark Star (1984) (D) (SF)
  Dark star (1974) (US)
  Ü: Jürgen Perkeo
  Bastei-Lübbe SF Special, 24005: 2. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1977)
  200 S., ISBN: 3-404-24005-7
  Preis: 5,80 DM
  
  Rezension
  
    Thomas Helber
      Peter H. Feldmann (Hrsg.)
      Warn 3
 
    Erwin Weigl
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 7
 
    Ernö Kovacs
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 11
 

 

Alan Dean Foster
  Dark Star (2018) (D) (SF) (?)
  Dark Star (1974) (US)
  Ü: Jürgen Perkeo, Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 8378: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1977)
  204 S., ISBN: 978-3-7467-8378-9
  Preis: 10,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Die denkenden Wälder (1983) (D) (SF)
  Midworld (1975) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 3660: 4. Aufl. (TB) (DE) (EA: 1979)
  207 S., ISBN: 3-453-30575-2
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Vicente Segrelles
  
  Rezension
  
    Uwe Anton
      Thomas M. Loock (Hrsg.)
      ZauberZeit 23
 
    Anonym
      Hans Gamber (Hrsg.)
      Perry Rhodan Magazin 1980 / 1
 
    K.H. Gwosdz
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 148
 
    Inge Holm
      Malte Heim (Hrsg.)
      Athanor 6
 

 

Alan Dean Foster
  Die denkenden Wälder (1997) (D) (SF)
  Midworld (1975) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF Warp 7, 7018: 4. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1979)
  266 S., ISBN: 3-453-12815-X
  Preis: 10,00 DM
  Titelbild: Thomas Thiemeyer

 

Alan Dean Foster
  Die denkenden Wälder (1990) (D) (SF) (?)
  Midworld (1975) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4729: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1979)
  287 S., ISBN: 3-453-04315-4
  Preis: 8,80 DM

 

Alan Dean Foster
  Das Ding aus einer anderen Welt (1982) (D) (SF)
  The thing (1982) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne Allgemeine Reihe, 6107: 1. Aufl. (TB) (DE)
  284 S., ISBN: 3-453-01630-0
  Preis: 6,80 DM

 

Alan Dean Foster
  Das Ding aus einer anderen Welt (2018) (D) (SF) (?)
  The Thing (1982) (US)
  Ü: Heinz Nagel, Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 7601: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1982)
  336 S., ISBN: 978-3-7467-7601-9
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Das Dorn-Projekt (2005) (D) (SF)
  Diuturnity's Dawn (2002) (US)
  Ü: Beke Ritgen
  Bastei-Lübbe SF Special, 24340: 1. Aufl. (TB) (DE)
  429 S., ISBN: 3-404-24340-4
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Mark Harrison
  Serie: Homanx (früher Zyklus), 3
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 
    Gunther Barnewald
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 174
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08
 

 

Alan Dean Foster
  Dunkle Mission (1984) (D) (SF)
  The man who used the universe (1983) (US)
  Ü: Andreas Brandhorst
  Knaur SF, 5789: 1. Aufl. (TB) (DE)
  358 S., ISBN: 3-426-05789-1
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Peter Gudynas

 

Alan Dean Foster
  Die Echsenwelt (2008) (D) (SF)
  Reunion (2001) (US)
  Ü: Michael Neuhaus
  Bastei-Lübbe SF Special, 24375: 1. Aufl. (TB) (DE)
  398 S., ISBN: 978-3-404-24375-4
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 2

 

Alan Dean Foster
  Eissegler (C) (1996) (D) (SF)
  Icerigger / Mission to Moulokin / The Deluge Drivers (1989) (US)
  Ü: Heinz Nagel, Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 5420: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  1084 S., ISBN: 3-453-09468-9
  Preis: 184,00 ÖS
  Titelbild: Patrick Woodroffe
  Serie: Homanx - Eissegler
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 110
 
    Jens Pauling
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 76
 

 

Alan Dean Foster
  Die Eissegler von Tran-ky-ky (1978) (D) (SF)
  Icerigger (1974) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 3591: 1. Aufl. (TB) (DE)
  335 S., ISBN: 3-453-30497-7
  Preis: 5,80 DM
  Serie: Homanx - Eissegler, 1
  
  Rezension
  
    Heinz Bührer
      Alfred Dietrich (Hrsg.)
      Stellar Press 9
 
    Erwin Manz
      Armin Reichrath (Hrsg.)
      Andro 2001 10
 

 

Alan Dean Foster
  El Magico (1986) (D) (SF)
  Slipt (1984) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4355: 1. Aufl. (TB) (DE)
  331 S., ISBN: 3-453-31362-3
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  
  Rezension
  
    Peter Schünemann
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 12
 
    Thomas Tilsner
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 32
 
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 34
 

 

Alan Dean Foster
  Die Entführung der Musik (1996) (D) (F)
  Chorus Skating (1994) (US)
  Ü: Barbara Ostrop
  Heyne SF & F, 5366: 1. Aufl. (TB) (DE)
  444 S., ISBN: 3-453-09478-6
  Preis: 110,00 ÖS
  Titelbild: Attila Boros
  Serie: Bannsänger, 8
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 110
 

 

Alan Dean Foster
  Die Eroberer (1997) (D) (SF)
  Dinotopia Lost (1996) (US)
  Ü: Bärbel Deninger
  Heyne Allgemeine Reihe, 10294: 1. Aufl. (TB) (DE)
  382 S., ISBN: 3-453-12464-2
  Preis: 94,00 ÖS
  Serie: Dinotopia, 2
  
  Rezension
  
    Silke Almendinger
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 171
 
    Klaus-Michael Vent
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 114
 

 

Alan Dean Foster
  Die Eroberung von Dinotopia (2002) (D) (SF)
  Dinotopia Lost (1996) (US)
  Ü: Bärbel Deninger
  vgs Allgemeine Reihe, 2982: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1997)
  404 S., ISBN: 3-8025-2982-0
  Preis: 19,90 EU
  Serie: Dinotopia, 2

 

Alan Dean Foster
  Das Erwachen der Macht (2016) (D) (SF) (?)
  The Force Awakens (2015) (US)
  Ü: Michaela Link
  Penhaligon Fantasy, 3156: 1. Aufl. (PB) (DE)
    Auflage-Anm.: Buch zum Film
  352 S., ISBN: 978-3-7645-3156-0
  Preis: 14,99 EU
  Titelbild: Isabelle Hirtz
  Serie: Star Wars

 

Alan Dean Foster
  Das Erwachen der Macht (2017) (D) (SF) (?)
  The Force Awakens (2015) (US)
  Ü: Michaela Link
  Blanvalet Fantasy, 6145: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2016)
  352 S., ISBN: 978-3-7341-6145-2
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Isabelle Hirtz
  Serie: Star Wars

 

Alan Dean Foster
  Die Fahrt der Slanderscree (1989) (D) (SF)
  The deluge drivers (1987) (US)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 4618: 1. Aufl. (TB) (DE)
  348 S., ISBN: 3-453-03489-9
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Dariusz Chajnacki
  Serie: Homanx - Eissegler, 3
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 66
 
    Michael Kempter
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 123
 

 

Alan Dean Foster, David Gerrold
  Ein fataler Fehler (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 9 (1977) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Goldmann SF, 23668: 2. Aufl. (TB) (DE)
  216 S., ISBN: 3-442-23668-1
  Preis: 72,00 ÖS
  Titelbild: David Cherry
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 9
  Anmerkung: Nach einem Drehbuch von David Gerrold

 

Alan Dean Foster
  Flinx (1985) (D) (SF)
  For Love of Mother-Not (1983) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4219: 1. Aufl. (TB) (DE)
  299 S., ISBN: 3-453-31198-1
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Alan Gutierrez
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 57
 

 

Alan Dean Foster
  Flinx' Abenteuer (C) (1992) (D) (SF) (?)
   (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4948: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  1150 S., ISBN: 3-453-06193-4
  Preis: 25,00 DM
  Serie: Homanx

 

Alan Dean Foster
  Flucht ins Chaos (2009) (D) (SF)
  Sliding Scales (2004) (US)
  Ü: Michael Kubiak, Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF Special, 24384: 1. Aufl. (TB) (DE)
  316 S., ISBN: 978-3-404-24384-6
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 4
  
  Rezension
  
    Walter Bühler-Schilling
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 3
 
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 257
 

 

Alan Dean Foster
  Die Gefährten von Dinotopia (2002) (D) (SF)
  The Hand of Dinotopia (1999) (US)
  Ü: Bärbel Deninger
  vgs Allgemeine Reihe, 2981: 1. Aufl. (HC) (ND)
  403 S., ISBN: 3-8025-2981-2
  Preis: 19,90 EU
  Serie: Dinotopia, 1

 

Alan Dean Foster
  Gefahr im Delta-Dreieck (C) (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 4 (1975) (US)
  Ü: Hermann Martlreiter
  Goldmann SF, 23663: 2. Aufl. (TB) (DE)
  250 S., ISBN: 3-442-23663-0
  Preis: 72,00 ÖS
  Titelbild: Steve Crisp
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 4
 
  Alan Dean Foster
    Gefahr im Delta-Dreieck (D)
    Time Trap (1975) (US)
    80 S.
  Alan Dean Foster
    Und wieder Sorgen mit den Tribbles (D)
    More Tribbles, More Troubles (1975) (US)
    54 S.
  Alan Dean Foster
    Zwischenfall auf Terratin (D)
    The Terratin Incident (1975) (US)
    110 S.

 

Alan Dean Foster
  Die gefangene Zeit (2002) (D) (F)
  Into the Thinking Kingdoms (1999) (US)
  Ü: Siglinde Müller
  Heyne SF & F, 9163: 1. Aufl. (TB) (DE)
  477 S., ISBN: 3-453-19640-6
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Keith Parkinson
  Serie: Katechisten-Trilogie, 2

 

Alan Dean Foster
  Die gefangene Zeit (2005) (D) (F) (?)
  Into the Thinking Kingdoms (1999) (US)
  Ü: Siglinde Müller
  Piper Fantasy TB, 8585: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2002)
  476 S., ISBN: 3-492-28585-6
  Preis: 9,95 EU
  Serie: Katechisten-Trilogie, 2

 

Alan Dean Foster
  Der Geist des Speers (2001) (D) (F)
  Carnivores of Light and Darkness (1998) (US)
  Ü: Siglinde Müller
  Heyne SF & F, 9162: 1. Aufl. (TB) (DE)
  444 S., ISBN: 3-453-19623-6
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Keith Parkinson
  Serie: Katechisten-Trilogie, 1

 

Alan Dean Foster
  Genom (2012) (D) (SF)
  The Human Blend (2010) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF & F, 20706: 1. Aufl. (TB) (DE)
  349 S., ISBN: 978-3-404-20706-0
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Andreas Nordiek
      Günther Freunek (Hrsg.)
      Fandom Observer 287
 
    Uwe Neuhold
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2013
 

 

Alan Dean Foster
  Der grüne Tod (2008) (D) (SF)
  Mid-Flinx (1995) (US)
  Ü: Michael Neuhaus
  Bastei-Lübbe SF Special, 24367: 1. Aufl. (TB) (DE)
  414 S., ISBN: 978-3-404-24367-9
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 1
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 30 - Weitere Rezensionen
 

 

Alan Dean Foster
  Herr der Plagen (2004) (D) (SF)
  Interlopers (2002) (US)
  Ü: Ruggero Leo
  Bastei-Lübbe SF Special, 24323: 1. Aufl. (TB) (DE)
  398 S., ISBN: 3-404-24323-4
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Manfred Roth
      Hermann Ritter (Hrsg.)
      Magira Jahrbuch zur Fantasy 2005
 
    Michael Drewniok
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 164
 

 

Alan Dean Foster
  Der Highway ins Nichts (1995) (D) (SF)
  To the vanishing point (1988) (US)
  Ü: Alfons Winkelmann
  Heyne SF & F, 5319: 1. Aufl. (TB) (DE)
  445 S., ISBN: 3-453-08570-1
  Preis: 95,00 ÖS
  Titelbild: Karel Thole
  
  Rezension
  
    Etzel
      Roland Wilhelm (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 158
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 66
 

 

Alan Dean Foster
  Himmelfahrtskommando (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 8 (1976) (US)
  Ü: Hermann Martlreiter
  Goldmann SF, 23667: 2. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-442-23667-3
  Preis: 77,00 ÖS
  Titelbild: David B. Mattingly
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 8

 

Alan Dean Foster
  Himmelfahrtskommando (1995) (D) (SF)
  Star Trek Log 8 (1976) (US)
  Ü: Hermann Martlreiter
  Loewe Allgemeine Reihe, 2768: 1. Aufl. (HC) (ND)
  217 S., ISBN: 3-7855-2768-3
  Titelbild: Frank Rosenzweig
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 8

 

Alan Dean Foster
  Human (2013) (D) (SF)
  Body, Inc. (2012) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF & F, 20714: 1. Aufl. (TB) (DE)
  351 S., ISBN: 978-3-404-20714-5
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler

 

Alan Dean Foster
  Im Schatten schwarzer Sterne (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 7 (1976) (US)
  Ü: Hermann Martlreiter
  Goldmann SF, 23666: 2. Aufl. (TB) (DE)
  215 S., ISBN: 3-442-23666-5
  Preis: 72,00 ÖS
  Titelbild: Jeff Jones
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 7

 

Alan Dean Foster
  Into Darkness (2013) (D) (SF)
  Star Trek Into Darkness (2013) (US)
  Ü: Susanne Döpke
  Cross Cult Star Trek: 1. Aufl. (TB) (DE)
  310 S., ISBN: 978-3-86425-194-8
  Preis: 12,80 EU
  Serie: Enterprise - Film
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2013/10
 

 

Alan Dean Foster
  Die Kälte des Schwerts (2002) (D) (F)
  A Triumph of Souls (2000) (US)
  Ü: Siglinde Müller
  Heyne SF & F, 9164: 1. Aufl. (TB) (DE)
  460 S., ISBN: 3-453-19649-X
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Keith Parkinson
  Serie: Katechisten-Trilogie, 3

 

Alan Dean Foster
  Kampf der Titanen (1981) (D) (F)
  Clash of the titans (1981) (US)
  Ü: Krista Herkenrath
  Heyne SF & F, 3813: 1. Aufl. (TB) (DE)
  208 S., ISBN: 3-453-30715-1
  Preis: 5,80 DM

 

Alan Dean Foster
  Kampf der Titanen (2018) (D) (F) (?)
  Clash of the Titans (1981) (US)
  Ü: Krista Herkenrath, Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 8863: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1981)
  312 S., ISBN: 978-3-7467-8863-0
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Katzenspiel (1998) (D) (SF)
  Cat-A-Lyst (1991) (US)
  Ü: Ulrike Ziegra
  Heyne SF & F, 5933: 1. Aufl. (TB) (DE)
  331 S., ISBN: 3-453-13329-3
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Tibor Szendrei
  
  Rezension
  
    Etzel
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 175
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Thomas Laubenstein
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 33
 

 

Alan Dean Foster
  Klagelied der Sterne (2004) (D) (SF)
  Dirge (2000) (US)
  Ü: Ruggero Leo
  Bastei-Lübbe SF Special, 24333: 1. Aufl. (TB) (DE)
  383 S., ISBN: 3-404-24333-1
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Mark Harrison
  Serie: Homanx (früher Zyklus), 2
  
  Rezension
  
    Gunther Barnewald
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 170
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08
 

 

Alan Dean Foster
  Der Kollapsar (1981) (D) (SF)
  The end of the matter (1977) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 3736: 2. Aufl. (TB) (DE) (EA: 1980)
  252 S., ISBN: 3-453-30639-2
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Graham F. Wildridge
  Illustriert von: Klaus D. Schiemann
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Joachim Körber
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 150
 
    Richard Mislik
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 7
 

 

Alan Dean Foster
  Kriegsrat (2007) (D) (SF)
  The Light Years Beneath my Feet (2005) (US)
  Ü: Axel Franken
  Bastei-Lübbe SF Special, 24356: 1. Aufl. (TB) (DE)
  332 S., ISBN: 978-3-404-24356-3
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Fred Gambino
  Serie: Marcus Walker, 2

 

Alan Dean Foster
  Krull (1983) (D) (F)
  Krull (1983) (US)
  Ü: Hilde Linnert
  Heyne Allgemeine Reihe, 6286: 1. Aufl. (TB) (DE)
  252 S., ISBN: 3-453-01831-1
  Preis: 6,80 DM
  
  Rezension
  
    Alois Hilken
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 21
 

 

Alan Dean Foster
  Krull (2018) (D) (F) (?)
  Krull (1983) (US)
  Ü: Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 8072: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1983)
  300 S., ISBN: 978-3-7467-8072-6
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Krull (2019) (D) (F) (?)
  Krull (1983) (US)
  Ü: Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 7544: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1983)
  276 S., ISBN: 978-3-7485-7544-3
  Preis: 21,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Die letzte Mission (D) (SF)
  Star Trek Log 10 (1978) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Goldmann SF, 23670: 1. Aufl. (TB) (DE)
  286 S., ISBN: 3-442-23670-3
  Preis: 77,00 ÖS
  Titelbild: Steve R. Dodd
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 10

 

Alan Dean Foster
  Long Tunnel (1990) (D) (SF)
  Flinx in Flux (1988) (US)
  Ü: Michael Kubiak
  Heyne SF & F, 4657: 1. Aufl. (TB) (DE)
  400 S., ISBN: 3-453-03924-6
  Preis: 12,80 DM
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 73
 
    Michael Kempter
      Matthias Hofmann (Hrsg.)
      Fandom Newsletter 31
 

 

Alan Dean Foster
  Meine galaktischen Freunde (C) (1984) (D) (SF)
  With friends like these (1977) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4049: 1. Aufl. (TB) (DE)
  270 S., ISBN: 3-453-30992-8
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Michael Whelan
  Illustriert von: Mark van Oppen
 
  Alan Dean Foster
    California Freeway (1984) (D)
    Why Johnny can't speed (1971) (US)
    17 S.
  Alan Dean Foster
    Einige Anmerkungen zu einer grünen Schachtel (1984) (D)
    Some notes concerning a green box (1971) (US)
    14 S.
  Alan Dean Foster
    Einleitung (1984) (D) (Vorwort)
    Introduction (1977) (US)
    6 S.
  Alan Dean Foster
    Der Emomann (1984) (D)
    The emoman (1972) (US)
    18 S.
  Alan Dean Foster
    Er (1984) (D)
    He (1976) (US)
    27 S.
  Alan Dean Foster
    Die Glockenbäume (1984) (D)
    Ye who could sing (1976) (US)
    28 S.
  Alan Dean Foster
    Meine galaktischen Freunde (1984) (D)
    With friends like these (1971) (US)
    28 S.
  Alan Dean Foster
    Polonaise (1984) (D)
    Polonaise (1975) (US)
    13 S.
  Alan Dean Foster
    Das Reich der T'ang Lang (1984) (D)
    The empire of T'ang Lang (1973) (US)
    11 S.
  Alan Dean Foster
    Das Sardinenwunder (1984) (D)
    A miracle of small fishes (1974) (US)
    29 S.
  Alan Dean Foster
    Vergessene Träume (1984) (D)
    Dream done green (1974) (US)
    21 S.
  Alan Dean Foster
    Weltraumoper (1984) (D)
    Space opera (1973) (US)
    16 S.
  Alan Dean Foster
    Wolfsmusik (1984) (D)
    Wolfstroker (1977) (US)
    36 S.

 

Alan Dean Foster
  Der Metrognom (C) (1998) (D) (SF)
  The Metrognome & Other Stories (1990) (US)
  Ü: Ralf Hlawatsch, Silvia Jettkant
  Heyne SF & F, 5939: 1. Aufl. (TB) (DE)
  331 S., ISBN: 3-453-13969-0
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Attila Boros
 
  Alan Dean Foster
    Der Donnerer (1998) (D)
    The Thunderer (1990) (US)
    21 S.
  Alan Dean Foster
    Einführung (1998) (D) (Vorwort)
    Introduction (1990) (US)
    4 S.
  Alan Dean Foster
    Das Erbe (1998) (D)
    The Inheritance (1990) (US)
    13 S.
  Alan Dean Foster
    Frosch (1998) (D)
    Batrachian (1990) (US)
    16 S.
  Alan Dean Foster
    Für handvermittelte Telefonverbindungen gelten höhere Gebühren (1998) (D)
    Operator Assisted Calls Are Charged at a Higher Rate (1990) (US)
    21 S.
  Alan Dean Foster
    Langweilig (1998) (D)
    Unamusing (1990) (US)
    10 S.
  Alan Dean Foster
    Laufen (1998) (D)
    Running (1990) (US)
    25 S.
  Alan Dean Foster
    Der Metrognom (1998) (D)
    The Metrognome (1990) (US)
    30 S.
  Alan Dean Foster
    Mutter Donner (1998) (D)
    Mother Thunder (1990) (US)
    13 S.
  Alan Dean Foster
    Norg glieble gop (1998) (D)
    Norg Gleeble Gop (1990) (US)
    12 S.
  Alan Dean Foster
    Pfeifenträume (1998) (D)
    Pipe Dream (1990) (US)
    17 S.
  Alan Dean Foster
    Pleistosport (1998) (D)
    Pleistosport (1990) (US)
    13 S.
  Alan Dean Foster
    Sammlung (1998) (D)
    Collectible (1990) (US)
    18 S.
  Alan Dean Foster
    Schub (1998) (D)
    Thrust (1990) (US)
    14 S.
  Alan Dean Foster, Jane Cozart
    Der Stuhl (1998) (D)
    The Chair (1979) (US)
    23 S.
  Alan Dean Foster
    Die tessellisierte tetrahexaedrische Gelbe Rose von Texas (1998) (D)
    The Tessellated Tetrahexahedral Yellow Rose of Texas (1990) (US)
    74 S.
  
  Rezension
  
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 106
 

 

Alan Dean Foster
  Mordsache McCoy (C) (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 6 (1976) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Goldmann SF, 23665: 2. Aufl. (TB) (DE)
  218 S., ISBN: 3-442-23665-7
  Preis: 77,00 ÖS
  Titelbild: Eddie Jones
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 6
 
  Alan Dean Foster
    Die Anklage (D)
    Albatross (1976) (US)
    70 S.
  Alan Dean Foster
    Schmerzvoller denn einer Schlange Zahn (D)
    How Sharper Than a Serpent's Tooth (1976) (US)
    66 S.
  Alan Dean Foster
    Der Witzbold (D)
    The Practical Joker (1976) (US)
    76 S.

 

Alan Dean Foster
  Die Moulokin-Mission (1981) (D) (SF)
  Mission to Moulokin (1979) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 3777: 1. Aufl. (TB) (DE)
  316 S., ISBN: 3-453-30678-3
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Vicente Segrelles
  Serie: Homanx - Eissegler, 2
  
  Rezension
  
    Gert Vogel
      Gert Vogel (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 103
 
    Peter Brandstätter
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 91
 

 

Alan Dean Foster
  Die neuen Abenteuer des Luke Skywalker (1978) (D) (SF)
  Splinter of the Mind's Eye (1978) (US)
  Ü: Tony Westermayr
  Goldmann Allgemeine Reihe, 3696: 1. Aufl. (TB) (DE)
  191 S., ISBN: 3-442-03696-8
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Ralph McQuarrie
  Serie: Star Wars
  
  Rezension
  
    Frieder Schöller
      Marcel Bieger (Hrsg.)
      Science Fiction Baustelle 9
 

 

Alan Dean Foster
  Nichts als Ärger (2010) (D) (SF)
  Trouble Magnet (2006) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF Abenteuer, 23347: 1. Aufl. (TB) (DE)
  351 S., ISBN: 978-3-404-23347-2
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 6
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Alan Dean Foster
  Outland (1983) (D) (SF)
  Outland (1981) (US)
  Ü: Peter Pape
  Heyne SF & F, 3841: 1. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-453-30770-4
  Preis: 7,80 DM
  
  Rezension
  
    Heinz Mohlberg
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 151
 

 

Alan Dean Foster
  Outland (2018) (D) (SF) (?)
  Outland (1981) (US)
  Ü: Peter Pape, Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 8048: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1983)
  300 S., ISBN: 978-3-7467-8048-1
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Patrimonium (2010) (D) (SF)
  Patrimony (2007) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF Special, 24394: 1. Aufl. (TB) (DE)
  318 S., ISBN: 978-3-404-24394-5
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 7
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Alan Dean Foster
  Pfade des Ruhms (1988) (D) (SF)
  Glory lane (1987) (US)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 4533: 1. Aufl. (TB) (DE)
  330 S., ISBN: 3-453-03123-7
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Tais Teng
  
  Rezension
  
    Thomas F. Sturm
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 27
 
    Harald Pusch
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1989 / 2
 

 

Alan Dean Foster
  Die Pfade des Wanderers (1988) (D) (F)
  The paths of the perambulator (1986) (US)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 4508: 1. Aufl. (TB) (DE)
  346 S., ISBN: 3-453-02762-0
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  Serie: Bannsänger, 5
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 50
 
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 40
 

 

Alan Dean Foster
  Prisma (1989) (D) (SF)
  Sentenced to Prisma (1985) (US)
  Ü: Michael Kubiak
  Heyne SF & F, 4626: 1. Aufl. (TB) (DE)
  332 S., ISBN: 3-453-03887-8
  Preis: 9,80 DM
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Thomas Tilsner
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 69
 
    Michael Kempter
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 125
 

 

Alan Dean Foster
  Quofum (2011) (D) (SF)
  Quofum (2009) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF & F, 20509: 1. Aufl. (TB) (DE)
  350 S., ISBN: 978-3-404-20509-7
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2012/12
 

 

Alan Dean Foster
  Die Reise zur Stadt der Toten (1986) (D) (SF)
  Voyage to the City of the Dead (1984) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 4308: 1. Aufl. (TB) (DE)
  320 S., ISBN: 3-453-31306-2
  Preis: 7,80 DM
  Illustriert von: Christine Göbel
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Michael Kempter
      Michael Kempter (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 104
 

 

Alan Dean Foster
  Reiseziel: Ewigkeit (1977) (D) (SF)
  Dark Star (1974) (US)
  Ü: Jürgen Perkeo
  Bastei-Lübbe SF, 21090: 1. Aufl. (TB) (DE)
  144 S., ISBN: 3-404-00613-5
  Preis: 3,80 DM

 

Alan Dean Foster
  Safari (2006) (D) (SF)
  Lost & Found (2004) (US)
  Ü: Axel Franken
  Bastei-Lübbe SF Special, 24350: 1. Aufl. (TB) (DE)
  333 S., ISBN: 3-404-24350-1
  Preis: 7,95 EU
  Titelbild: Michael Whelan
  Serie: Marcus Walker, 1
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/07
 

 

Alan Dean Foster
  Schlangenaugen (C) (1997) (D) (SF)
  Who Needs Enemies (1984) (US)
  Ü: Susanne Walter
  Heyne SF & F, 5670: 1. Aufl. (TB) (DE)
  204 S., ISBN: 3-453-12651-3
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Andreas Reiner
 
  Alan Dean Foster
    Der Beobachter (1997) (D)
    Bystander (1978) (US)
    14 S.
  Alan Dean Foster
    Das Geschenk eines nutzlosen Mannes (1997) (D)
    Gift of a Useless Man (1979) (US)
    19 S.
  Alan Dean Foster
    Das letzte Rennen (1997) (D)
    The Last Run (1982) (US)
    14 S.
  Alan Dean Foster
    Monströs (1997) (D)
    Surfeit (1982) (US)
    30 S.
  Alan Dean Foster
    Schlangenaugen (1997) (D)
    Snake Eyes (1978) (US)
    50 S.
  Alan Dean Foster
    Stadt der Erwählten (1997) (D)
    Village of the Chosen (1983) (US)
    20 S.
  Alan Dean Foster
    Was treibt das einfache Volk? (1997) (D)
    What Do the Simple Folk Do? (1979) (US)
    31 S.
  Alan Dean Foster
    Weihnachten auf dem Sumpfplaneten (1997) (D)
    Swamp Planet Christmas (1976) (US)
    20 S.
  
  Rezension
  
    Etzel
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 170
 
    Hardy Kettlitz
      Avalon-Verlag (Hrsg.)
      Alien Contact 30
 
    Wilko Müller jr.
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 95
 

 

Alan Dean Foster
  Das Schwarze Loch (1980) (D) (SF)
  The Black Hole (1979) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Schneider, 266: 1. Aufl. (TB) (DE)
  186 S., ISBN: 3-505-07266-4
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Herbert Horn
  
  Rezension
  
    Thomas Helber
      Peter H. Feldmann (Hrsg.)
      Warn 3
 
    Dirk Prien
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 7
 

 

Alan Dean Foster
  Das Schwarze Loch (2019) (D) (SF) (?)
  The Black Hole (1979) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Apex Allgemeine Reihe, 1506: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1980)
  264 S., ISBN: 978-3-7485-1506-7
  Preis: 10,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Shadowkeep - Das dunkle Land (1987) (D) (F)
  Shadowkeep (1984) (US)
  Ü: Malte Heim
  Heyne SF & F, 4407: 1. Aufl. (TB) (DE)
  288 S., ISBN: 3-453-00412-4
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Victoria Poyser
  
  Rezension
  
    Kurt S. Denkena
      Klaus N. Frick (Hrsg.)
      Sagittarius 1987 / 2
 
    Wolfgang Dietrich
      SF-Stammtisch Aschaffenburg (H
      Projekt Mainstorming 2
 
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 34
 
    Thomas F. Sturm
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf 18
 

 

Alan Dean Foster
  Signal (2013) (D) (SF)
  The Sum of Her Parts (2012) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF & F, 20733: 1. Aufl. (TB) (DE)
  350 S., ISBN: 978-3-404-20733-6
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Alan Dean Foster
  Skywalkers Rückkehr (1996) (D) (SF)
  Splinter of the Mind's Eye (1994) (US)
  Ü: Tony Westermayr, Gerd Rottenecker
  Goldmann SF, 25009: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1978)
  222 S., ISBN: 3-442-25009-9
  Preis: 110,00 ÖS
  Serie: Star Wars

 

Alan Dean Foster
  Der Sohn des Bannsängers (1996) (D) (F)
  Son of Spellsinger (1993) (US)
  Ü: Norbert Stöbe
  Heyne SF & F, 5365: 1. Aufl. (TB) (DE)
  524 S., ISBN: 3-453-09477-8
  Preis: 110,00 ÖS
  Titelbild: Attila Boros
  Serie: Bannsänger, 7
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 110
 
    D.W. Wild
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 78
 

 

Alan Dean Foster
  Spacecop L.A. 1991 (1989) (D) (SF) (?)
  Alien Nation (1988) (US)
  Ü: Norbert Stresau
  Heyne Allgemeine Reihe, 7727: 1. Aufl. (TB) (DE)
  254 S., ISBN: 3-453-02864-3
  Preis: 8,80 DM

 

Alan Dean Foster
  Die Spur der Tar-Aiym (2011) (D) (SF)
  Flinx Transcendent (2009) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF & F, 20077: 1. Aufl. (TB) (DE)
  605 S., ISBN: 978-3-404-20077-1
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 8
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Alan Dean Foster, Alex Kurtzman, Roberto Orci
  Star Trek (2009) (D) (SF)
  Star Trek (2009) (US)
  Ü: Susanne Döpke
  Cross Cult Star Trek: 1. Aufl. (TB) (DE)
  315 S., ISBN: 978-3-941248-05-2
  Preis: 12,80 EU
  Serie: Enterprise - Film
  Anmerkung: "Ein Roman von Alan Dean Foster, geschrieben von
   Roberto Orci & Alex Kurtzman" -> ???
 
  J.J. Abrams, Mike Johnson, Tim Jones, Alex Kurtzman, David
    Messina, Roberto Orci
    Star Trek Countdown (2009) (D) (Comic)
     (US)
    10 S.
  Alan Dean Foster, J.J. Abrams, Christian Humberg
    Als ich von dem Projekt erfuhr, war ich bereit, es nicht zu mögen: Interview mit J.J. Abrams und Alan Dean Foster (2009) (D) (Interview)
     (US)
    10 S.
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Michael Haitel (Hrsg.)
      AndroXine 2
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2009/05: Star
 

 

Alan Dean Foster
  Starfight (1984) (D) (SF)
  The Last Starfighter (1984) (US)
  Ü: Ulrich Mihr
  Knaur, 1218: 1. Aufl. (TB) (DE)
  224 S., ISBN: 3-426-01218-9
  Preis: 7,80 DM

 

Alan Dean Foster
  Starman (1985) (D) (SF)
  Starman (1984) (US)
  Ü: Eva Malsch
  Heyne Allgemeine Reihe, 6369: 1. Aufl. (TB) (DE)
  223 S., ISBN: 3-453-02186-X
  Preis: 6,80 DM
  Anmerkung: Buch zum Film

 

Alan Dean Foster
  Starman (2020) (D) (SF) (?)
  Starman (1984) (US)
  Ü: Eva Malsch
  Apex Allgemeine Reihe, 7078: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1985)
  288 S., ISBN: 978-3-7529-7078-4
  Preis: 11,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Sternengötter (2009) (D) (SF)
  Running From the Deity (2005) (US)
  Ü: Kerstin Fricke
  Bastei-Lübbe SF Special, 24387: 1. Aufl. (TB) (DE)
  333 S., ISBN: 978-3-404-24387-7
  Preis: 8,99 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 5
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 257
 

 

Alan Dean Foster
  Die Stimme des Nichts (2008) (D) (SF)
  Flinx's Folly (2003) (US)
  Ü: Angela Koonen
  Bastei-Lübbe SF Special, 24378: 1. Aufl. (TB) (DE)
  285 S., ISBN: 978-3-404-24378-5
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Pip & Flinx, 3

 

Alan Dean Foster
  Die Stunde des Tors (1986) (D) (F)
  The hour of the gate (1984) (US)
  Ü: Leo P. Kreysfeld
  Heyne SF & F, 4277: 1. Aufl. (TB) (DE)
  302 S., ISBN: 3-453-31274-0
  Preis: 7,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  Serie: Bannsänger, 2
  
  Rezension
  
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 24
 
    Michael Kempter
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf Spezial 1
 

 

Alan Dean Foster
  Ein Sturm zieht auf (2008) (D) (SF)
  The Approaching Storm (2003) (US)
  Ü: Michael Nagula
  Blanvalet Allgemeine Reihe, 37093: 1. Aufl. (PB) (DE)
  429 S., ISBN: 978-3-442-37093-1
  Preis: 13,00 EU
  Titelbild: Steven D. Anderson
  Serie: Star Wars

 

Alan Dean Foster
  Der Tag der Dissonanz (1986) (D) (F)
  The day of dissonance (1984) (US)
  Ü: Leo P. Kreysfeld, Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 4278: 1. Aufl. (TB) (DE)
  346 S., ISBN: 3-453-31275-9
  Preis: 8,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  Serie: Bannsänger, 3
  
  Rezension
  
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 24
 
    Michael Kempter
      Ünver Hornung (Hrsg.)
      Reisswolf Spezial 1
 

 

Alan Dean Foster
  Das Tar-Aiym-Krang (1979) (D) (SF)
  The Tar-Aiym-Krang (1972) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 3640: 1. Aufl. (TB) (DE)
  222 S., ISBN: 3-453-30553-1
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Jürgen F. Rogner
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Karl-Ulrich Burgdorf
      Marcel Bieger (Hrsg.)
      Science Fiction Baustelle 11
 
    Hermann Urbanek
      Jürgen Mercker (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 99
 
    Wolfgang Heuwagen
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 4
 
    Horst-Dieter Günther
      Malte Heim (Hrsg.)
      Athanor 5
 

 

Alan Dean Foster
  Terminator - Die Erlösung (2009) (D) (SF)
  Terminator Salvation (2009) (US)
  Ü: Ralph Sander
  Heyne SF & F, 52603: 1. Aufl. (TB) (DE)
  367 S., ISBN: 978-3-453-52603-7
  Preis: 8,95 EU

 

Alan Dean Foster
  The Dig: Das Rätsel von Cocytus (1996) (D) (SF)
  The Dig (1996) (US)
  Ü: Torsten Dewi, Susanne G. Menzel
  vgs Allgemeine Reihe, 2436: 1. Aufl. (HC) (OA)
  268 S., ISBN: 3-8025-2436-5
  Preis: 32,00 DM
  Titelbild: H. Roberts

 

Alan Dean Foster
  The Last Starfighter (2018) (D) (SF) (?)
  The Last Starfighter (1984) (US)
  Ü: Wolfram Ströle, Christian Dörge
  Apex Allgemeine Reihe, 9364: 1. Aufl. (TB) (NÜ) (EA: 1984)
  336 S., ISBN: 978-3-7467-9364-1
  Preis: 12,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Alan Dean Foster
  Todeszone Galaxis (C) (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 1 (1974) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Goldmann SF, 23660: 3. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-442-23660-6
  Preis: 72,00 ÖS
  Titelbild: Maiocco
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 1
 
  Alan Dean Foster
    Jenseits des fernsten Sterns (D)
    Beyond the Farthest Star (1974) (US)
    81 S.
  Alan Dean Foster
    Planet in Gefahr (D)
    One of Our Planets is Missing (1974) (US)
    56 S.
  Alan Dean Foster
    Die Täuschung (D)
    Yesteryear (1974) (US)
    77 S.

 

Alan Dean Foster
  Der Überlebende (C) (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 2 (1974) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Goldmann SF, 23661: 1. Aufl. (TB) (DE)
  220 S., ISBN: 3-442-23661-4
  Preis: 77,00 ÖS
  Titelbild: Maiocco
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 2
 
  Alan Dean Foster
    Planet der Amazonen (1993) (D)
    The Lorelei Signal (1974) (US)
    74 S.
  Alan Dean Foster
    Spock mal x (1993) (D)
    The Infinite Vulcan (1974) (US)
    60 S.
  Alan Dean Foster
    Der Überlebende (1993) (D)
    The Survivor (1974) (US)
    80 S.

 

Alan Dean Foster
  Ums nackte Leben (C) (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 5 (1974) (US)
  Ü: Lore Strassl
  Goldmann SF, 23664: 1. Aufl. (TB) (DE)
  219 S., ISBN: 3-442-23664-9
  Preis: 72,00 ÖS
  Titelbild: Jeff Jones
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 5
 
  Alan Dean Foster
    Die Aquaner (D)
    The Ambergris Element (1974) (US)
    88 S.
  Alan Dean Foster
    Dschihad (D)
    Jihad (1974) (US)
    69 S.
  Alan Dean Foster
    Die Piraten von Orion (D)
    The Pirates of Orion (1974) (US)
    56 S.

 

Alan Dean Foster
  Der Venus-Faktor (C) (1993) (D) (SF)
  Star Trek Log 3 (1975) (US)
  Ü: Hermann Martlreiter
  Goldmann SF, 23662: 2. Aufl. (TB) (DE)
  249 S., ISBN: 3-442-23662-2
  Preis: 77,00 ÖS
  Titelbild: Maiocco
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 3
 
  Alan Dean Foster
    Es war einmal auf einem Planeten... (D)
    Once Upon a Planet (1975) (US)
    96 S.
  Alan Dean Foster
    Der Venus-Faktor (D)
    Mudd's Passion (1975) (US)
    80 S.
  Alan Dean Foster
    Die Zauberer von Megas-tu (D)
    The Magics of Megas-tu (1975) (US)
    67 S.

 

Alan Dean Foster
  Der Venus-Faktor (C) (1994) (D) (SF)
  Star Trek Log 3 (1975) (US)
  Ü: Hermann Martlreiter
  Loewe Allgemeine Reihe, 2743: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1993)
  220 S., ISBN: 3-7855-2743-8
  Titelbild: Frank Rosenzweig
  Serie: Enterprise - Die neuen Abenteuer, 3
 
  Alan Dean Foster
    Es war einmal auf einem Planeten... (1994) (D)
    Once Upon a Planet (1975) (US)
    83 S.
  Alan Dean Foster
    Der Venus-Faktor (1994) (D)
    Mudd's Passion (1975) (US)
    69 S.
  Alan Dean Foster
    Die Zauberer von Megas-tu (1994) (D)
    The Magics of Megas-tu (1975) (US)
    58 S.

 

Alan Dean Foster
  Vorposten des Commonwealth (1982) (D) (SF)
  Bloodhype (1973) (US)
  Ü: Rosemarie Hundertmarck
  Moewig SF, 3597: 1. Aufl. (TB) (DE)
  270 S., ISBN: 3-8118-3597-1
  Preis: 6,80 DM
  Titelbild: Les Edwards
  Serie: Homanx
 
  Hans Joachim Alpers
    Nachwort (1982) (D) (Nachwort)
    2 S.
  
  Rezension
  
    Harald Pusch
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1983 / 1
 

 

Alan Dean Foster
  Der Waisenstern (1981) (D) (SF)
  Orphan star (1977) (US)
  Ü: Heinz Nagel
  Heyne SF & F, 3723: 2. Aufl. (TB) (DE) (EA: 1980)
  239 S., ISBN: 3-453-30627-9
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Vicente Segrelles
  Illustriert von: Klaus D. Schiemann
  Serie: Homanx
  
  Rezension
  
    Gert Vogel
      Gert Vogel (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 103
 
    Peter Brandstätter
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 91
 
    Richard Mislik
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 7
 

 

Alan Dean Foster
  Die Zeit der Heimkehr (1988) (D) (F)
  The time of the transference (1987) (US)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Heyne SF & F, 4509: 1. Aufl. (TB) (DE)
  365 S., ISBN: 3-453-02763-9
  Preis: 9,80 DM
  Titelbild: Klaus Holitzka
  Serie: Bannsänger, 6
  
  Rezension
  
    Carsten Kuhr
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 50
 
    Ronald W. Klemp
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 40