David Forbes - Bücher

David Forbes
  Der Magierprinz (2008) (D) (F)
  The Amber Wizard (2006) (E)
  Ü: Caspar Holz
  Blanvalet Fantasy, 24476: 1. Aufl. (TB) (DE)
  712 S., ISBN: 978-3-442-24476-8
  Preis: 9,95 EU
  Serie: Osseria-Saga, 1
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/08
 

 

David Forbes
  Die Worte der Schöpfung (2009) (D) (F)
  The Words of Making (2007) (E)
  Ü: Caspar Holz
  Blanvalet Fantasy, 24477: 1. Aufl. (TB) (DE)
  603 S., ISBN: 978-3-442-24477-5
  Preis: 9,95 EU
  Serie: Osseria-Saga, 2
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2009/04