Ken Follett - Bücher

Ken Follett
  Der dritte Zwilling (1999) (D) (SF)
  The Third Twin (1996) (US)
  Ü: Wolfgang Neuhaus, Till R. Lohmeyer, Lore Strassl
  Bastei-Lübbe Allgemeine Reihe, 12942: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1997)
  542 S., ISBN: 3-404-12942-3
  Preis: 18,90 DM
  Titelbild: Axel Voss

 

Ken Follett
  Never - Die letzte Entscheidung (2021) (D) (SF) (?)
  Never (US)
  Ü: Dietmar Schmidt, Rainer Schumacher
  Lübbe Allgemeine Reihe, 2777: 1. Aufl. (HC) (DE)
  880 S., ISBN: 978-3-7857-2777-5
  Preis: 32,00 EU