Christina M. Fischer - Bücher

Christina M. Fischer
  Dämonenbraut (2012) (D) (F) (?)
  Art Skript Phant. Allgemeine Reihe: 1. Aufl. (TB) (OA)
  328 S., ISBN: 978-3-9815092-0-5
  Preis: 11,80 EU
  Serie: Dämonen, 1

 

Christina M. Fischer
  Dämonensaat (2020) (D) (F) (?)
  Art Skript Phant. Allgemeine Reihe, 1: 1. Aufl. (TB) (OA)
  400 S., ISBN: 978-3-9815092-1-2
  Preis: 14,50 EU
  Titelbild: Helene Boppert
  Serie: Dämonen, 2

 

Christina M. Fischer
  Durch Magie erwacht (2018) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30113: 1. Aufl. (TB) (OA)
  332 S., ISBN: 978-3-551-30113-0
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Magie-Reihe, 1

 

Christina M. Fischer
  Im Zauber vereint (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30177: 1. Aufl. (TB) (OA)
  326 S., ISBN: 978-3-551-30177-2
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Magie-Reihe, 3

 

Christina M. Fischer
  Vom Fluch entzweit (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30153: 1. Aufl. (TB) (OA)
  320 S., ISBN: 978-3-551-30153-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Magie-Reihe, 2

 

Christina M. Fischer
  Wüstenerbe (2020) (D) (F) (?)
  Carlsen Impress, 30289: 1. Aufl. (TB) (OA)
  356 S., ISBN: 978-3-551-30289-2
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Wüsten-Serie, 2

 

Christina M. Fischer
  Wüstenruf (2019) (D) (F) (?)
  Carlsen Dark Diamonds, 30198: 1. Aufl. (TB) (OA)
  398 S., ISBN: 978-3-551-30198-7
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Wüsten-Serie, 1