Chris Feltan - Bücher

Chris Feltan
  Splitter des Universums (C) (2007) (D) (SF) (?)
  Persimplex Allgemeine Reihe, 3: 1. Aufl. (TB) (OA)
  394 S., ISBN: 978-3-940528-03-2
  Preis: 13,00 EU

 

Chris Feltan
  Splitter des Universums (C) (2007) (D) (SF) (?)
  Persimplex Allgemeine Reihe, 11: 1. Aufl. (HC) (OA)
  394 S., ISBN: 978-3-940528-11-7
  Preis: 21,80 EU