S.G. Felix - Bücher

S.G. Felix
  Das, was du zurückläßt (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 1678: 1. Aufl. (TB) (OA)
  592 S., ISBN: 978-3-7504-1678-9
  Preis: 16,99 EU
  Serie: Verlorenend, 4

 

S.G. Felix
  Das Erwachen des Dunkelträumers (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 2267: 1. Aufl. (TB) (OA)
  348 S., ISBN: 978-3-7504-2267-4
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Verlorenend, 1

 

S.G. Felix
  Das Herz von Xali (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 1579: 1. Aufl. (TB) (OA)
  300 S., ISBN: 978-3-7504-1579-9
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Verlorenend, 2

 

S.G. Felix
  Homunkulus Rex: Der Tag steht schon fest (2020) (D) (SF) (?)
  Libri Books on Demand, 3374: 1. Aufl. (TB) (OA)
  400 S., ISBN: 978-3-7504-3374-8
  Preis: 12,99 EU

 

S.G. Felix
  Das Mysterium der Titanen (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 31: 1. Aufl. (TB) (OA)
  388 S., ISBN: 978-3-7504-0031-3
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Verlorenend, 3