Marion Feiler - Bücher

Marion Feiler
  Fluch der Zoderkas (2005) (D) (F) (?)
  Intrag, 113: 1. Aufl. (TB) (OA)
  117 S., ISBN: 1-933140-13-5
  Preis: 11,85 EU

 

Marion Feiler
  Im Zeichen der Wölfe (2006) (D) (F) (?)
  Intrag, 143: 1. Aufl. (TB) (OA)
  226 S., ISBN: 1-933140-43-7
  Preis: 15,30 EU
  Serie: Faron - König von Callador, 1

 

Marion Feiler, Eberhard Leucht, Damian Wolfe
  Säule des Bösen (2006) (D) (F) (?)
  Intrag, 26: 1. Aufl. (TB) (OA)
  164 S., ISBN: 978-1-933140-26-1
  Serie: Ambra Gem