Nancy Farmer - Bücher

Nancy Farmer
  Elfenfluch (2008) (D) (F)
  The Land of the Silver Apples (2007) (US)
  Ü: Simone Wiemken
  Loewe Allgemeine Reihe, 5014: 1. Aufl. (HC) (DE)
  491 S., ISBN: 978-3-7855-5014-4
  Preis: 16,90 EU
 
  Nancy Farmer
    Anhang (2008) (D) (Art. oder Red.)
     (2007) (US)
    14 S.
  Nancy Farmer
    Personenverzeichnis (2008) (D) (Art. oder Red.)
     (2007) (US)
    2 S.

 

Nancy Farmer
  Elfenfluch (2010) (D) (F) (?)
  The Land of the Silver Apples (2007) (US)
  Ü: Simone Wiemken
  Loewe Allgemeine Reihe, 6914: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2008)
  493 S., ISBN: 978-3-7855-6914-6
  Preis: 8,95 EU

 

Nancy Farmer
  Das Skorpionenhaus (2005) (D) (SF)
  The House of the Scorpion (2002) (US)
  Ü: Martin Baresch
  Fischer Schatzinsel, 80542: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2003)
  404 S., ISBN: 3-596-80542-2
  Preis: 8,90 EU
  
  Rezension
  
    Gunther Barnewald
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 155